Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Негативні явища в учнівському середовищі: види, сутність та профілактика.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Завдання психологічної служби системи освіти України полягає в сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку; у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини, у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини. Виконуючи ці завдання, практичний психолог та соціальний педагог школи здійснюють психологічний супровід учнів, що і є основним змістом превентивної роботи з подолання проблем негативних явищ у молодіжному середовищі (наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, правопорушень, ксенофобії, ВІЛ/СНІДу)..

Працівники психологічної служби володіють великим виховним і превентивним потенціалом та можуть надати неповнолітнім, які перебувають у несприятливих умовах життя і виховання, допомогу до того, як дія цих умов суттєво вплине на їхню поведінку, адже правопорушення неповнолітніх не є несподіваними, випадковими. Це закономірний наслідок тривалого процесу соціальної деформації молодої особистості.

Профілактика - це система заходів спрямованих на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей та підлітків.

Профілактику антисоціальної поведінки необхідно починати з молодших класів. Такі методи, як бесіда, рольова гра, анкетне опитування, вправи на розвиток емпатійних здібностей, адекватного оцінного ставлення до героїв повчальних історій та орієнтації на здоровий спосіб життя закріплюють навички позитивної соціальної адаптації дитини, особливо коли робота пролонгована в середніх та старших класах. Діти вчаться не перейматися атрибутикою дорослості: вживанням алкогольних напоїв, палінням, в деяких випадках нейтралізується вплив негативних референтних груп та неблагополучних сімей.

Сім'я — основний інститут виховання дітей. Зразки поведінки діти переймають від своїх батьків, але ж батьки визначають і норми оцінювання поведінки. Зрозуміло, чому діти часто живуть у «королівстві кривих дзеркал», яке пронизане подвійною, а то й потрійною мораллю. Діти часто грають ролі своїх батьків, тому дуже важливо запобігти закріпленню дезадаптивних форм поведінки дитини шляхом психокорекційної та консультативної роботи не тільки з дітьми, а й з батьками.

Форми просвітницької, профілактичної роботи з батьками учнів різноманітні: лекції, рольові ігри, тренінги, практикуми, міні-тести. Тренінги батьківської ефективності, на яких батькам випадає нагода дізнатись про складові батьківської любові, першооснови сімейного виховання, де вони мають змогу розв'язувати психологічні завдання з метою уникнення сімейних конфліктів та засвоїти алгоритми адекватних поведінкових реакцій на вчинки дітей, поліпшують атмосферу сімейного спілкування.

Найважливіше, чого може досягти психолог у роботі з батьками, — розуміння й усвідомлення ними власних недоліків і зацікавленості в їх подоланні. Індивідуальна консультаційна робота з батьками девіантних підлітків передбачає коректно, без втручання в сімейні справи, долати батьківську імпульсивність та інші вади для поліпшення міжособистісних стосунків у сім'ї, запобігання делінквентній поведінці дітей.

Одне з головних завдань психолога — досягнення позитивних результатів профілактики, корекції девіантної поведінки учнів, здійснення психологічної підтримки вчителя, адже часто він, не бажаючи того, провокує відхилення в поведінці дитини.

Важковиховувані учні стають об'єктами безкінечних повчань. Взаємне неприйняття позицій вихователя та вихованця, прірва нерозуміння породжують конфлікти, а інколи є однією з причин соціальної дезадаптаці

Завдання психолога — знизити рівень професійної деформації, гуманізувати, зробити більш гармонійними взаємини вихователя та вихованців. Допомогти в розв'язанні цієї проблеми можуть тренінги педагогічної ефективності, які дають змогу осягнути сутність педагогічної рефлексії, розвивати емпатію вчителя, сприяють оволодінню методами вирішення завдань для практичної роботи із самовдосконалення особистості, вправами на розвиток умінь аналізувати взаємини з учнями та прийомами самопізнання й психологічного захисту.

Організація роботи з профілактики антисоціальних явищ:

1.У кожній школі повинна бути у наявності законодавчо-нормативної документація з питань охорони прав дитини, профілактики правопорушень та інших антисоціальних явищ (необхідна законодавчо-нормативна документація розміщена на сайті cppsr.at.ua).

2.Наступний крок у профілактичній роботі - це соціальна паспортизація класів (виявлення пільгових та проблемних категорій учнів) та узагальнення у соціальному паспорті закладу освіти.

Інформацію про виявлених учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, складаєте у розгорнутих банків даних на них:

- банк учнів, які знаходяться на обліку у КМСД, цю інформацію повідомляє безпосередньо КМСД індивідуально навчальний заклад по факту постановки на цей облік;

- банк учнів, які знаходяться на внутрішкільному контролі;

- учні, заносяться до банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, заносити у відповідний банк даних, якщо ця сім’я перебуває на обліку у місцевій раді, тому цей банк даних повинен затвердити і директор ЗНЗ і голова місцевої ради;

- усіх учнів (+ обов’язково сироти, за потреби дітей інших пільгових категорій (учнів позбавлених батьківського піклування, інваліди) заносять у банк даних дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги;

3. Залучення учнів до організованих форм дозвілля: гурткової роботи, до виховних заходів (класних та шкільних).

4. Робота з сім’ями учнів:

- обстеження житлово-побутових умов вдома з метою вивчення створення умов для навчання;

- зустрічі з батьками, батьківські збори, батьківський лекторій на яких висвітлюється рівень навчання та виховання учнів;

5. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять

6. Організація спільної роботи закладу освіти та кримінальної міліції у справах дітей з питань попередження правопорушень та злочинності.

7. Організація спільної роботи закладу освіти, міської (селищною, сільською радою) та службою у справах дітей ХРДА з питань попередження правопорушень та злочинності.

8. Організація індивідуальної роботи (заходів) з учнем (з девіантною поведінкою) та з усіма причетними до профілактичної роботи установами (спеціалістами):

- відображення проведених індивідуальних заходів, в обліково-профілактичній картці учня;

- документація, яка свідчить про взаємодію з соціальними службами: службою у справах дітей, кримінальною міліцією, органами опіки та піклування тощо (вихідна та вихідна документація);

- складання психолого-педагогічної характеристики.

9. Відображення спланованих заходів щодо профілактики антисоціальних явищ серед учнів у річному плані роботи ЗНЗ.

10. Аналіз роботи з профілактики антисоціальних явищ у ЗНЗ за навчальний рік (семестр) - видати наказ.

11. Організація роботи Ради (Комісії) профілактики правопорушень:

- видати наказ «Про організацію роботи шкільної Ради профілактики правопорушень серед учнів»;

- спланувати роботу Ради профілактики правопорушень серед учнів;

- скласти положення про Раду профілактики правопорушень;

- проводити засідання Ради профілактики правопорушень.

Враховуючи вищезазначене, є необхідність у цілеспрямованій системній роботі щодо профілактики негативних явищ серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Для здійснення зазначеної мети необхідна ефективна співпраця всіх органів служб причетних до виховання підростаючого покоління.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.