Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

До 2-го розділу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Формування професійного образу «Я» майбутнього педагога залежить від різних чинників та факторів, провідним серед яких є професійно-педагогічна спрямованость.Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя – інтерес до педагогічної діяльності і здатність нею займатися, прагненні та готовності відповідально виконувати свої педагогічні обов’язки та функції (А.Черних, Є.Науменко)

Для визначення рівня спрямованості особистості студентів ми підібрали методичний арсенал дослідження розвитку професійного образу «Я» студентів – майбутніх учителів, який включав комплекс методик, зокрема «Визначення спрямованості особистості», розроблену Б.Бассом, «Тест-опитувальник для визначення рівня спрямованості студентів».

Перша методика, розроблена Б. Бассом, дозволила виявити, на якій «сходинці» (спрямованість на себе, на спілкування, на справу або діло) знаходяться студенти у процесі свого професійного самовизначення.

Для визначення рівня професійно-педагогічної спрямованості ми використали варіант «Тесту-опитувальника для визначення рівня професійної спрямованості студентів» Т.Д. Дубовицької, зокрема адаптували до нашого дослідження. А саме ввели деякі зміни: сформулювали запитання тесту-опитувальника так, щоб вони стосувалися професійної підготовки майбутнього вчителя. Метою опитувальника є визначення рівня професійної спрямованості студентів, що виражається в прагненні до оволодіння одержуваної професії і бажанні працювати за нею. Тест-опитувальник містить 20 суджень та запропоновані варіанти відповідей. Структура спрямованості за цією методикою розглядається з позиції трьох рівнів: високого, середнього та низького.

Окрім запропонованих методик нами передбачалося проведення: бесіди зі студентами на тему «Чи сприяє позитивному формуванню професійного образу «Я» практична підготовка на всіх етапах навчання у ВНЗ?», написання студентами 1-го курсу есе на тему «Чому я обрав цю професію?», а також спостереження. Метою вище зазначених видів роботи було виявити рівень сформованості компонентів образу «Я»

Метою написання студентами есе на тему «Чому я обрав цю професію?» було, перш за все, виявити наявну мотивацію отримати дану професію

Бесіда на тему: «Чи сприяє позитивному формуванню професійного образу «Я» практична підготовка на всіх етапах навчання в ВНЗ?» проводилась зі студентами 1-4 курсів. Для студентів було заздалегідь підготовлено 10 запитань , які допомогли нам виявити позитивні та негативні настрої опитаних щодо майбутньої професії. Відповіді були досить різними та обґрунтованими. Головна відмінність у відповідях у тому, що першокурсники ще не виступали в ролі вчителя (вони лише спостерігали за уроками, проведеними студентами старших курсів), натомість як студенти 2-4 курсів випробували це на собі. Беручи до уваги всі відповіді студентів, можна виокремити основну думку, яка прозвучала на всіх курсах: «Ми не думали, що професія вчителя настільки важка, оскільки в наших руках знаходиться найвища цінність – особистість дитини».

Таким чином, застосування описаних вище методик дало можливість виявити стан розвитку професійного образу «Я» майбутніх учителів початкових класів на різних етапах практичної підготовки.

Також була проведена експериментальна перевірка програми розвитку професійного образу «Я» у майбутніх фахівців початкової школи в умовах практичної підготовки. Основна частина програми складається з трьох взаємопов’язаних тематичних блоків, що організаційно співпадають з проведенням трьох окремих тренінгових сесій, основою якої є психолого-педагогічний тренінг з елементами психокорекційної й інформаційно-пізнавально-просвітницької роботи та з інтенсивним використанням інтерактивних методів та методик взаємодії.

У змісті програми виокремлено інваріативну та варіативну складові: розробка інваріативної складової враховувала загальні особливості розвитку професійного образу «Я» майбутніх фахівців початкової школи; при розробці варіативної складової зважалося на специфічні проблеми розвитку професійного образу «Я»студентів на етапі практичної підготовки та прямий вплив на його рівень розвитку таких особистісних факторів як особистісна зрілість, мотивація досягнення, життєва установка У цілому, впровадження запропонованої розвивальної програми сприятиме, на нашу думку, позитивному розвитку професійного образу «Я» майбутніх учителів початкової школи.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.