Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.У глибоку давнину, коли більшість історичних народів розтошовувались в східному куті Середземного моря, за володіння джерелами та водами велися війни. Водопровідні канали в Сирії, Месопотамії, Середньої Азії, Аравії, Персії, Єгипті, на плоскогір'ях центральної Америки та Азії, - частиною збереглися, частиною зруйновані, свідчать про те, до якої глибокої, переважно навіть до історичної старовини, відносяться турботи людини про водопостачання. У більшості ці споруди досить примітивні - канави, облицьовані камінням, забезпечені загатами і перегородками. Пізніше зустрічаються вже великі пам'ятники культури та благоустрою: такі римські акведуки (водопроводи). У багатьох населених місцевостях часів Римської республіки ми знаходимо залишки систем підземних труб, цілком схожих з нинішніми, що мали на меті безпосередньо вводити воду в приватні будинки, лазні, громадські водойми.

2.У другій половині XX століття|віку| все більшу тривогу викликає|спричиняє| загострення проблеми, пов'язаної з водопостачанням у світі взагалі і, особливо в посушливих районах. Зменшення водних ресурсів у світі стає вельми|дуже| насущною проблемою в умовах індустріалізації, урбанізації і демографічного зростання. Це робить|чинить| питання про збереження|зберігання| наявного фонду|фундації| водних ресурсів і пошуку нових джерел одним з найактуальніших у |настав| XXI столітті.

3.У промислово розвинених країнах, і, головним чином, в США і провідних країнах ЄС останніми роками приділяється підвищена увага питанням управління відходами, і, перш за все, медико-біологічними відходами. З цієї причини в США і країнах ЄС стали приділяти підвищену увагу методам поводження з медичними відходами, при яких не застосовується спалювання. Це, перш за все, термічні, хімічні, опромінюючі і біологічні методи.

4.Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства України характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування систем водопостачання та водовідведення, зношеним технічним станом споруд, мереж та обладнання, високою енергоємністю та аварійністю зношеного внаслідок тривалої експлуатації обладнання.

3. Стосовно відходів за період 1998–2007 рр. в Україні практично створено базові складники нормативно-правового забезпечення щодо поводження з відходами. Зокрема це стосується лімітів на утворення й розміщення відходів; державного обліку й паспортизації відходів; реєстрів об’єктів утворення, оброблення й утилізування відходів, реєстрів місць видалення відходів; обліку безхазяйних відходів; трансграничного перевезення відходів; ліцензування діяльності поводження з відходами; переліку окремих видів відходів як вторинної сировини тощо. Проведений Рахунковою палатою України аудит засвідчив, що Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами не виконана. Результативні показники Програми не досягнуті. Із 51 заходу Програми на 2000–2005 рр. виконано 3, а реалізація ще трьох залишилася незавершеною. Практично ніхто з виконавців, включаючи Мінприроди України, не забезпечив її реалізації.

4.Водогосподарська діяльність на території України ведеться екстенсивним способом, одночасно із екологічно небезпечним використанням водних об’єктів, що призводить до тотального їх забруднення. Незадовільний стан водних об’єктів – одна з головних причин низької якості питної води. У цілому проблема питного водопостачання має три складові: наявність питної води в населеному пункті, її доступність і якість.

До екологічних проблем водопостачання відносяться:

- хімічне, теплове, радіаційне, бактеріологічне забруднення водних

об’єктів;

- погіршення здоров’я людини, обумовлене недостатнім очищенням

питної та вторинним забрудненням підготовленої води;

- значний відбір води на господарські потреби у дефіцитних регіонах.

Доведено, що крім типових кишкових інфекцій (дизентерії, холери, черевного тифу, паратифів), через воду передаються: туляремія, лептоспірози, сальмонельози і бруцельоз, а також віруси, зокрема вірусний гепатит А, гастроентерити, ротавірусний ентерит, поліомієліт тощо.

Не менш небезпечною екологічною проблемою міст є стан каналізаційного господарства та очистка стічних вод. Часті прориви каналізаційних колекторів є постійними джерелами небезпечного забруднення міського середовища, а іноді приводять до спалаху інфекційних захворювань. Приклад — м. Суходольськ, де через протікання каналізаційних стоків у водопровід у 2003 р. захворіли на гепатит понад 900 чоловік.

В місті Яремче відбувся VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Ресурсозбереження та якісне водопостачання – стратегічний напрямок розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України».

6.В Україні має бути започатковано формування нових концептуальних підходів та сучасної ідеології ресурсозбереження. Це стосується скорочення обсягів утворення відходів на стадії виробництва, наприклад, завдяки покращенню технологічних процесів, контролюванню і оцінюванню залучених у виробничий процес природних ресурсів, відповідно продукції і відходів на всіх етапах життєвого циклу. Цикл «сировина – продукція – відходи»має замикатися або їх залученням у повторний виробничий процес, або поверненням відходів у довкілля як стабільних елементів. Такий підхід має створювати передумови раціонального співвідношення залучення у виробництво первинних і вторинних ресурсів. Основною технологічною вимогою має стати застосування «найкращої з доступних технологій», що включає застосування маловідходних технологій, використання менш шкідливих речовин, відновлення та перероблення відходів.

За цих умов на перший план виходить проблема рециклінгу кожного конкретного виду відходів і лише за відсутності економічно доцільних рішень треба шукати шляхи захоронення чи знищення відходів.

Зважаючи на глобальний для суспільства характер проблеми, наша країна мусить сформувати соціально адекватну систему поводження з відходами та розробити сучасну стратегію поводження з відходами.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.