Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Д О П О В І Д Ь

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2009 рік

м. УЖГОРОД - 2010 р.


ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................
1. Загальні відомості…………….........................................................................
1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Закарпаття
1.2. Соціальний та економічний розвиток Закарпаття................................
2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару............
2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря……………...
2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами…………………………………………………...
2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах України……………………………………..
2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)…………………………………….…………………………......
2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря ..................................
2.3. Стан атмосферного повітря та його якість в населених пунктах .......
2.4. Радіаційне забруднення атмосферного повітря…………………….....
2.5. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля ……
2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття……………………………………………………………….
2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря……
3. Зміна клімату....................................................................................................
3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання………………….………..
3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів…………………………………………………………….
3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату…………………………
4. Стан водних ресурсів ......................................................................................
4.1. Водні ресурси та їх використання…………………………………….
4.2. Забруднення поверхневих вод.........…………………………………..
4.2.1.Очистка стічних вод та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти………………………………………………………………...
4.2.2.Основні забруднювачі водних об’єктів……….…………………
4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод…………………
4.3. Якість поверхневих вод………………………………………..............
4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками…………….
4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів.....
4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію..............................................................................................................
4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод……………………………...
4.5. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення…………...
4.6. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів………………..
5. Збереження біорізноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду..................................................................…........
5.1. Збереження біорізноманіття та формування екомережі…..................
5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових.............................
5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біо- та ландшафтне різноманіття, а також заходи щодо їх зменшення……………………………………………………
5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу…………..
5.2.1. Лісові ресурси …………………..............................…………….
5.2.2. Спеціальне використання природних не деревних рослинних ресурсів. Заготівля лікарських рослин …………..………
5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України …………………………………………………..............
5.2.4. Адвентивні види рослин…………………………………………
5.2.5. Стан зелених насаджень Закарпатської області..........................
5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу…………..
5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства..............................
5.3.2. Стан та ведення рибного господарства........................................
5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України……………………………………………………………
5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними…………………………………………………………
5.3.5. Стан та динаміка інвазивних чужорідних видів, а також їх вплив на місцеве біорізноманіття……………………………………...
5.4.Природні території, що підлягають особливій охороні………………
5.4.1. Розвиток природно-заповідного фонду України ………………
5.4.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон………
5.4.3. Історико-культурна спадщина…………………………………..
5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля…………………………..
6. Стан земельних ресурсів та ґрунтів.....................................................……...
6.1. Структура та стан земельних ресурсів..………………………………
6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь………
6.1.2. Деградація земель………………………………………………...
6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси…….
7. Надра.................................................................………………………….……
7.1. Мінерально-сировинна база…………………………………………...
7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази…………...
7.2. Система моніторингу геологічного середовища……………………..
7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість ………………...
7.2.2. Екзогенні геологічні процеси …………………………………...
7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр ………
7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр…………………….
8. Відходи............................................................………………………….…….
8.1 Структура утворення та накопичення відходів …........................……
8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)………………………………………………………………………...
8.3. Використання відходів як вторинної сировини……………………...
8.4. Транскордонні перевезення відходів………………………………….
8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами…………...
9. Екологічна безпека.................................................................………………..
9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки …………..….
9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку...................
9.3 Радіаційна безпека та радіоекологія ……………………………………
10. Сільське господарство та його вплив на довкілля......................…............
10.1. Ведення сільського господарства в Україні ……..............................
10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження ……………….………………………
10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві ……………
11. Вплив енергетики на довкілля.....................................................…............
11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі держави ……
11.2. Ефективність енергоспоживання……………………………………
11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі……………
11.4. Використання альтернативних джерел енергії……………………..
12. Вплив транспорту на навколишнє природне середовище..........…............
12.1. Транспортна система України ……………………………………….
12.1.1. Обсяги транспортних перевезень…………………………….
12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів…………
12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля………….
12.3. Використання альтернативних видів палива………………………..
13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища......................................................................................…............
13.1. Екологічна політика Закарпаття……………………………………..
13.2. Державний контроль у галузі охорони довкілля……………………
13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища……………..
13.4. Державна екологічна експертиза проектної документації…………..
13.5. Економічні засади природокористування…………………………..
13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності………
13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі……………………….
13.6. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки …………....
13.7. Участь громадськості у процесі прийняття рішень …………………
13.7.1. Діяльність громадських екологічних організацій ……………
13.7.2. Громадські рухи…………………….…………………….…
13.8. Виконання державних (регіональних) екологічних програм ……
13.9. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля………….
Висновки і пропозиції...................................................................……………...
Додатки..................................................................................................................

 


ВСТУП

Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища підготовлено в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області на основі результатів власної діяльності, статистичних даних, даних Закарпатської геологорозвідувальної експедиції, Головного управління МНС України у Закарпатській області, Закарпатського центру з гідрометеорології, Закарпатської обласної санітарно-епідеміологічної станції, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Закарпатського обласного виробничого управління водного господарства, Закарпатського обласного управління лісового господарства, Закарпатського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатського обласного управління державної ветеринарної медицини, Закарпатського обласного головного управління земельних ресурсів, Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Ужанського національного природного парку, Національного природного парку "Синевир", Карпатського біосферного заповідника, Національного природного парку “Зачарований край” та Громадської Ради при держуправлінні.

З кожним роком з розвитком вимірювально-дослідних методик і технічного оснащення зростають наші можливості щодо встановлення все нових забруднень довкілля. Узгодження методик досліджень, застосування все нових приладів і методів ідентифікації дозволяють все докладніше оцінювати стан довкілля. Отримувана на основі моніторингових досліджень інформація дозволяє здійснювати заходи, скеровані на підтримку навколишнього природного середовища у доброму стані чи ефективної інтервенції у разі необхідності.

У регіональній доповіді за 2009 рік надано не лише поточну інформацію, а й оцінку ситуації за останні кілька років.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.