Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стан фінансування екологічної галузі 

З метою вирішення екологічних проблем області, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території області, ефективного використання природних ресурсів з Державного та обласного фондів ОНПС було використано 8 172,4 тис. грн., що на 5 498,6 тис грн. більше в порівнянні з 2008 роком.

Зокрема, з Державного фонду використано 5 873,0 тис грн., з обласного фонду - 2 299,4 тис. грн.

За рахунок коштів Державного фонду по програмі 2401250 “Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами” у 2009 році державним підприємством «Національний центр поводження з небезпечними відходами» виконано роботи із знешкодження небезпечних хімічних речовин (суміші “Премікс”) на суму 5 100,0 тис грн. та товариством "НВТ "Динаміка" – роботи із знешкодження непридатних ХЗЗР на суму 773,0 тис грн. Фінансування даних робіт проводилося Міністерством охорони навколишнього природного середовища України по прямих договорах з виконавцями.

Для покращення екологічної ситуації в області, проведення постійного моніторингу навколишнього природного середовища області та ефективного використання природних ресурсів, рішеннями обласної ради від 14.01.09 р. №763, від 27.02.09 р. №787 та від 05.11.09 р. №985 була затверджена Програма реалізації природоохоронних заходів на 2009 рік, якою передбачалось фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 2 732,4 тис.грн.

Держуправлінням були профінансовані такі природоохоронні заходи:

- Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних ХЗЗР (збирання, перевезення та знешкодження) – 1 200 000 грн. - використано 1 000 000 грн. (вивезено за межі області на знешкодження 50 тонн пестицидів).

- Проведення заходів із захисту територій від підтоплення та затоплення - 87 683 грн.- використано повністю.

- Формування постійної діючої виставки мінералів Закарпаття, як осередку пропаганди раціонального природокористування та охорони довкілля - 50 000 грн. - використано повністю.

- Розробка проекту екомережі Закарпатської області – 99 500 грн., - використано повністю.

- Забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього середовища – 300 000 грн. - використано 217 237,70 грн.

- Проведення заходів щодо пропаганди охорони довкілля із залученням засобів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів - 180 000 грн. - використано 132 983,42 грн.

- Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики - 75 500 грн. - використано 15 000 грн.

- Розробка та ведення земельного кадастру для територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Ужгородського, Мукачівського, Берегівського та Виноградівського районів - 82 817 грн. - використано 81 976,62 грн.

- Проведення науково-дослідних робіт на екологічну тематику – 50 000 грн. - використано повністю.

Крім того, головним фінансовим управлінням, у відповідності до Програми реалізації природоохоронних заходів на 2009 рік, безпосередньо замовникам були профінансовані природоохоронні заходи на загальну суму 565 036 грн., зокрема:

- Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону твердих побутових відходів – 223 900 грн. - використано повністю (Виноградівська районна державна адміністрація).

- Розробка проектно-кошторисної документації КОС Міжгір`я
(дофінансування проектних робіт) – 68 000 грн. - фактично використано замовником 26 136,00 грн. (Міжгірська райдержадміністрація).

- Заходи з озеленення міст та сіл. – 225 000 грн. – використано повністю (Хустський міськвиконком).

- Розроблення, впровадження та придбання систем, приладів та матеріалів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод – 20 000 грн.- використано повністю. (Державна екологічна інспекція в Закарпатській області).

- Реконструкція рибного господарства на території Синевирсько – Полянського ПОНДВ НПП «Синевир» - 70 000 грн. - використано повністю. (НПП Синевир).

Загальна сума, на яку було профінансовано природоохоронних заходів у 2009 році по даній програмі становить 2 299 362,33 грн або 84 % від затвердженого.

Таблиця 13.5.2.

Використання коштів обласного

фонду охорони навколишнього природного середовища

тис.грн

Обіг коштів Рік
2007 2008 2009
Затверджено Програмою на звітний період (з урахуванням залишку попередньго року) - всього 976,4 1 868,7 2 732,4
Використано коштів - всього 509,8 1 513,4 2 299,3
% використання коштів 52,2 81,0 84,0 %

 

До Держуправління від місцевих органів влади та юридичних осіб надійшло 38 запитів на фінансування з Державного та обласного фондів ОНПС у 2010 році на загальну суму 11 261,0 тис.грн.

До Мінприроди України надіслано запити на 2010 рік для фінансування за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 9 100,0 тис.грн. по наступних Програмах:

2401190 “Моніторинг навколишнього середовища та забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства ”:

«Придбання пересувної мобільної лабораторії визначення ступеня забруднення довкілля (Закарпатська область)» на суму 1 400,0 тис.грн.

«Створення та забезпечення функціонування регіонального центру моніторингу довкілля, в т.ч. транскордонного, розробка та затвердження положення про регіональний центр моніторингу» на суму 300,0 тис.грн.

2401230 "Очистка стічних вод":

«Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2х500мм від КНС-6 до вул. Перемоги в м. Ужгороді» на суму 2 000,0 тис.грн.

2401250 “Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами”:

«Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин на території Закарпатської області (збирання, перевезення та знешкодження)» на суму 5 400,0 тис.грн.

Завданням на 2010 рік в частині використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища є:

- Розробка та затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів на 2010 рік та забезпечення її виконання;

- Проведення роботи з розпорядниками місцевих фондів ОНПС в частині надання пропозицій їх раціонального використання на гострі екологічні проблеми регіону.

Таким чином, зростання надходжень коштів, що в подальшому спрямовуються на природоохоронні цілі, максимальне та ефективне їх використання дало можливість в цілому підвищити ефективність природоохоронної діяльності та покращити екологічну ситуацію в області.

Ефективне використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища, як основна частина економічного механізму природоохоронної діяльності залишається одним із основних напрямків роботи державного управління.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.