Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 25: МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Науковий керівник – д.е.н., проф. Шевченко Л. С.

План

 

1. Сутність та економічні чинники міжнародної трудової міграції.

2. Розвиток міграційних процесів в Україні.

3. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 

Рекомендована література

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

Вербовий, М. Доктринальні засади міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / М. Вербовий // Демократичне врядування. Науковий вісник. – 2011. – Вип. 7. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik7/fail/verbovyj.pdf

Вороніна, А.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Вороніна, К. М. Ніколаєва // Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 167-170. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/39.pdf

Горбачова, І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації [Текст] / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 39-44.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Закон України «Про імміграцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про міграцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Кириленко, О. М. Розвиток міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кириленко, В. О. Ільєнко. – Режим доступу : http://piei.iem.nau.edu.ua/numbers/37/Kyryl.pdf

Кравчук, К. Трудова міграція як фактор економічного зростання в Україні : аналітична записка [Електронний ресурс] / К. Кравчук. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_M3_2014_ukr.pdf

Кукурудза, І. І. Україна у світових процесах трудової міграції [Текст] : моногр. / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

Осокіна, В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку [Текст] / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2013. – № 10 (151). – С. 67-72.

Пітюлич, М. І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України [Текст] / М. І. Пітюлич // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 96-100.

Сирочук, Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: фактори впливу [Електронний ресурс] / Н. А. Сирочук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/uk/node/622

Узнародов, И. М. Проблема иммигрантов в странах Запада на современном этапе [Текст] / И. М. Узнародов // TERRA ECONOMICUS. – 2014. – Т. 12. – № 1. – С. 115-122.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики і соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.