Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Якими ж є мотиви благодійної діяльності?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З таблиці 2 видно, що на думку респондентів основними мотивами благодійної діяльності є альтруїзм (59%) та створення позитивного іміджу компанії (43%). Цікавим є зв’язок суджень респондентів про різні види благодійності. Так, 32% з тих, хто вважає, що мотивами благодійності є альтруїзм, вважають, що це сприяє іміджу компанії, тобто прагматичні та альтруїстичні мотиви досить часто поєднуються та доповнюють один одного. Крім того, існують відмінності у судженнях респондентів щодо мотивів благодійної діяльності в залежності від того, чи займається компанія респондента благодійною діяльністю, чи ні. Працівники компаній, які проводять таку діяльність, більш схильні називати причинами благодійності альтруїзм (59% проти 37%) та менш схильні називати причинами благодійності бажання налагодити взаємовигідні стосунки з владою (23% проти 31%). Тобто ті, хто сам не веде благодійної діяльності, „підозрює” в корисних мотивах тих, хто це робить. Єдиною регіональною відмінністю є дещо більше поширення альтруїстичних мотивів на Сході, ніж на Заході (59% та 48%). Альтруїзм також є більш характерним для великих підприємств, ніж для середніх (59% проти 52%).

Таблиця 2. Мотиви благодійної діяльності (%)

  Ведуть благодійну діяльність Не займаються благодійною діяльністю Загалом
Благодійність сприяє створенню позитивного іміджу компанії 44% 39% 43%
Благодійність є проявом альтруїзму, релігійності, бажання допомогти 59% 37% 55%
Для налагодження взаємовигідних відносин з владою 23% 31% 24%
Компанії „вимушені” займатися благодійністю, аби не виглядати білими воронами 8% 9% 8%
Інше 3% 6% 4%

 

Серед причин, через які бізнес не приділяє достатньої уваги благодійній діяльності, найчастіше називають відсутність коштів (56%) та відсутність відповідних умов (41%) (Таблиця 3). Досить вагомою причиною також є побоювання щодо нецільового використання коштів (25%). Цікаво, що відсутність відповідних умов частіше згадують представники компаній, які ведуть благодійну діяльність, а не тих, які цього не роблять (43% проти 31%). Натомість, віднесення до причин недостатньої уваги до благодійності відсутність коштів та побоювання щодо нецільового використання коштів однаково характерне для обох типів. Дані дослідження дають підстави стверджувати, що компанії, займаючись благодійною діяльністю, стикаються з низкою перешкод. Існують незначні регіональні відмінності. Так, відсутність достатніх коштів на Півдні згадували на 12% частіше, ніж в середньому по державі.

Таблиця 3. Причини „ухилення” від благодійної діяльності (%)

  Ведуть благодійну діяльність Не займаються благодійною діяльністю Загалом
Відсутність достатніх коштів у компанії 55% 59% 56%
Держава не створює умови для такої діяльності (відсутність відповідного законодавства, бюрократичні перешкоди, тощо) 43% 31% 41%
Небезпека використання наданих коштів не за призначенням 24% 29% 25%
В такій діяльності немає сенсу, адже вона не приносить матеріальної вигоди компанії 6% 9% 7%
Відсутність реального соціального ефекту: „Все одно всім не допоможеш” 7% 8% 7%
Інше 5% 4% 5%

 

Судження працівників компаній щодо мотивів та перешкод благодійної діяльності, які не ведуть благодійної діяльності, але хотіли би це робити, є надзвичайно близькими до суджень тих, хто не займається благодійністю та не бажає цього робити. Хоча зазначимо, що прагнення створити імідж в першій групі згадується в 48% проти 38% у другій, альтруїзм – 39% проти 32%, бажання налагодити відносини з владою 27% проти 33%; відсутність коштів – 64% проти 58%, наявність умов 27% проти 34%, небезпека нецільового використання коштів 24% проти 34%. Тобто можемо припустити, що перешкоди для здійснення благодійної діяльності мають як зовнішній, так і внутрішній характер та деякі компанії просто бояться розпочинати таку діяльність.

 

Перешкоди для розвитку благодійної діяльності компаній в Росії: недосконала податкова та законодавча сфери (54%); фінансовий стан компаній (40%); недостатня державна підтримка благодійників (40%); відсутність гарантій у цільовому використанні наданих коштів з боку одержувача (34%); економічна нестабільність в країні (30%); недовіра керівництва компанії до організацій, що є посередниками між бізнесом та одержувачами допомоги (30%) "Корпоративная филантропия: мифы и реальность", результати соц. досл. CAF Росія, Москва, 2002

 

Зазначимо, що лише близько третини компаній зацікавлені в отриманні додаткової інформації відносно благодійної діяльності, причому, як не дивно, цей показник не залежить від того, чи займається компанія благодійністю діяльністю, чи ні. Щодо факторів, які в майбутньому могли б сприяти благодійній діяльності, то найчастіше респонденти згадували покращення економічної ситуації в державі в цілому (44%), позицію держави (31%), 14% вважає, що це залежить від рівня духовності у суспільстві.

 

Половина тих угорських компаній, що не займаються благодійністю, говорять про те, що їх бажання допомогти значною мірою залежить від прозорості, відкритості та підзвітності одержувача допомоги (НУО) Дослідницький проект Неурядових Організацій, 2005

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.