Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 7: Припинення діяльності підприємницького товариства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Семінарське заняття:припинення діяльності підприємницького товариства

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних та практичних знань щодо загальних та доктринальних підходів до вивчення категорійного апарату, що застосовується у досліджуваних відносинах, встановлення правового режиму майна корпоративної організації, що припиняється, а також процедури та законодавчого забезпечення вчинення необхідних правових дій, пов’язаних з відповідною діяльністю.

Час проведення 1 година

 

Навчальні питання:

1. Поняття та правові форми припинення діяльності підприємницького (господарського) товариства.

2. Поняття, підстави і порядок реорганізації підприємницького (господарського) товариства.

3. Поняття, підстави і порядок ліквідації підприємницького (господарського) товариства.

4. Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

5. Правове становище учасників та засновників підприємницьких (господарських) товариств при банкрутстві.

 

Методичні вказівки. Під час підготовки до заняття необхідно визначитися щодо дискусійної проблеми припинення діяльності підприємницького товариства; виробити власну точку зору на поняття та зміст категорії "припинення діяльності товариства"; визначитися щодо наявних у законодавстві і юридичній науці точок зору та пропозицій з приводу тлумачення тих чи інших ознак припинення підприємницького товариства.

Особливої уваги заслуговує вивчення питань пов’язаних з розподілом коштів, що залишилися після задоволення вимог кредиторів. Слухачам магістратури необхідно окреслити стадії та порядок проведення процедури припинення діяльності підприємницького товариства.

 

Теми цільових виступів:

1. Стадії та порядок припинення діяльності підприємницького товариства.

2. Розподіл коштів товариства при його ліквідації

 

Теми для рефератів:

1. Загальна характеристика підстав реорганізації підприємницького (господарського) товариства.

2. Правові форми припинення діяльності підприємницького (господарського) товариства

 

Практичні завдання:

Ситуація 1.

ДКЦПФР звернулася до суду з позовом про визнання недійсною державної реєстрації ПрАТ "Мега".

У ході вивчення матеріалів справи встановлено, що засновниками ПрАТ "Мега" вчинені наступні дії: проведені збори засновників, де прийнято рішення про створення АТ та приватне розміщення акцій; подана заява та необхідні документи на реєстрацію випуску акцій до ДКЦПФР; ДКЦПФР акціям присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер; укладені необхідні договори, пов’язані з обслуговуванням емісії та обороту акцій; проведено державну реєстрацію ПрАТ "Мега" та отримане відповідне свідоцтво.

Чи мала право ДКЦПФР подавати відповідний позов? Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Література:

нормативні акти: 1-15.

юридична література: 33-36,49,67-75,82,97,103,104,105.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.