Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 12: Правове становище виробничого кооперативу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Семінарське заняття:правове становище виробничого кооперативу

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних та практичних знань щодо загальних та доктринальних підходів до вивчення категорійного апарату, що застосовується у досліджуваних відносинах, встановлення правового становища виробничого кооперативу як різновиду корпорації та правового становища його учасників, вивчення структури корпоративних зв’язків за участю вказаних суб’єктів.

Час проведення 2 години

 

Навчальні питання:

1. Поняття, ознаки та види виробничого кооперативу.

2. Зміст установчих документів виробничого кооперативу.

3. Майно виробничого кооперативу.

4. Правовий статус членів виробничого кооперативу.

5. Припинення членства у виробничому кооперативі.

6. Органи управління виробничого кооперативу.

 

Методичні вказівки:

Під час підготовки до заняття необхідно визначитися щодо дискусій з проблемних питань діяльності виробничих кооперативів ; виробити власну точку зору на поняття та ознаки виробничого кооперативу; визначитися щодо наявних у законодавстві і юридичній науці точок зору та пропозицій з приводу управління відповідним видом організаційно-правової форми юридичної особи та правового становища їх учасників.

Особливої уваги заслуговує вивчення питань пов’язаних з порівняльно-правовою характеристикою відповідних організаційно-правових форм.

 

Теми цільових виступів:

1. Загальні збори виробничого кооперативу, їх компетенція.

2. Виконавчий орган – правління кооперативу, його компетенція.

 

Теми для рефератів:

1. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу.

2. Порядок вступу та виходу учасника зі членів виробничого кооперативу.

Практичні завдання:

Ситуація 1.

При створенні виробничого кооперативу троє учасників, що мали намір вступити до кооперативу в ролі пайового внеску внесли відповідні грошові суми і лише один учасник вніс в ролі пайового внеску земельну ділянку. Через рік діяльності кооперативу учасники, які внесли грошові суми прийняли рішення про продаж земельної ділянки, переданої четвертим членом кооперативу без його згоди для розрахунку з кредиторами. Член кооперативу, без згоди якого була продана земельна ділянка, звернувся з позовом до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Ситуація 2.

Громадяни К., П., Б., Р., С. звернулись до суду з вимогою зобов’язання державного реєстратора провести державну реєстрацію виробничого кооперативу "Слава". В процесі розгляду справи встановлені наступні факти: 1) вік всіх п’яти заявників складає від 16 до 18 років; 2) жоден із заявників не вступав до шлюбу, не був визнаний батьком та не отримував статусу фізичної особи – підприємця; 3) метою створення виробничого кооперативу було надання послуг членам кооперативу.

Чи правомірна дія державного реєстратора? Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Література:

нормативні акти: 1, 2, 6.

юридична література: 27, 33-35, 43-45, 58, 59, 61, 67-75, 99, 121, 122.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.