Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 14: Відповідальність у корпоративному праві

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Семінарське заняття:відповідальність у корпоративному праві

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних та практичних знань щодо загальних та доктринальних підходів до вивчення категорійного апарату, що застосовується у досліджуваних відносинах, встановлення кола суб’єктів, видів, правового режиму відповідальності у корпоративних правовідносинах.

Час проведення 1 година

 

Навчальні питання:

1. Загальні засади про відповідальність у корпоративних правовідносинах.

2. Особливості відповідальності у окремих видах підприємницьких товариств.

3. Суб’єкти відносин, пов’язаних з відповідальністю у корпоративних правовідносинах.

4. Види відповідальності у корпоративному праві та їх характеристика.

 

Методичні вказівки:

Під час підготовки до заняття необхідно визначитися щодо дискусій з проблемних питань відповідальності у корпоративних правовідносинах, особливостям відповідальності у окремих видах підприємницьких товариств; визначитися щодо наявних у законодавстві і юридичній науці точок зору та пропозицій з приводу застосування відповідальності у корпоративних правовідносинах.

 

Теми цільових виступів:

1. Механізм застосування відповідальності учасниками корпоративних відносин.

 

Теми для рефератів:

1. Відповідальність підприємницького (господарського) товариства.

2. Відповідальність учасників підприємницьких (господарських) товариств.

Практичні завдання:

Ситуація 1.

АТ "Полюс", яке є власником контрольного пакету акцій АТ "Восток" шляхом реалізації правомочності на участь в управлінні шляхом голосування на загальних зборах акціонерів прийняло рішення про укладення значного правочину з ТОВ "Прок", в результаті виконання якого АТ "Восток" були завдані збитки.

Акціонер С. АТ "Восток" подав позов про визнання відповідних правочинів недійсними.

Розв’яжіть ситуацію, що виникла по суті. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Ситуація 2.

У процесі провадження у справі про визнання АТ "Вітязь" банкрутом було встановлено, що акціонери А. і Б. неповністю оплатили акції останньої додаткової емісії у зв’язку з чим комітет кредиторів висунув стосовно таких акціонерів вимоги про відшкодування відповідних сум.

У відповіді на позовні вимоги акціонери А. і Б. вказали, що вони не вступали у зобов’язальні відносини з кредиторами, тому позов щодо них є неправомірним.

Вирішіть питання по суті.

 

Література:

нормативні акти: 1-7, 10, 11.

юридична література: 36, 37, 40, 50, 56, 58, 61, 67-76.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

 

3. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.