Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(УКООПСПІЛКА)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР “УКООПОСВІТА”

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, тел. 278-53-24

E-mail: Ukosvita@coop.com.ua


07.02.14 № 18-70/12

Керівникам кооперативних
вищих навчальних закладів

Про проведення Одинадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки

 

Відповідно до розпорядження Правління Укоопспілки від 07.02.14 № 1-р
“Про проведення Одинадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки” 23 – 24 квітня п.р. буде проведена студентська науково-практична конференція Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”на базіТернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

Просимо надіслати до 21 березня 2014 р.до НМЦ “Укоопосвіта” тези доповідей, що будуть представлені на науково-практичній конференції та опубліковані у збірнику, інформацію про доповідачів (прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність (напрям), курс) та копію першої сторінки паспорта (свідоцтва про народження) в електронному варіанті на адресу ukosvita@coop.com.ua та в паперовому варіанті з підписом автора тез, наукового керівника і редактора.

Тези доповіді повинні бути оформлені згідно з вимогами:

1. Назва тез великими літерами, вирівнювання по центру; нижче – прізвища автора(ів) та ім’я, під ними – назва вищого навчального закладу.

2. Структура тез доповіді обов’язково включає такі елементи:

Ø коротка анотація (2-3 рядки);

Ø ключові слова;

Ø постановка проблеми;

Ø мета;

Ø виклад основного матеріалу;

Ø висновки.

3. Обсяг – до 5-6 сторінок тексту формату А4 українською мовою, інтервал між рядками – 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14, розміри полів: ліве – 30 мм, праве –
15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, у редакторі MS Word 97-2003 у форматі *.doc.

Формули набираються у редакторі формул MS Equation 3.0, у тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання); у тексті використовується дефіс “-“, який не відділяється пропусками та тире “–“, яке відділяється з обох сторін пропусками.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра табличного редактора MS Word з арабською нумерацією.

4. Література має бути складена з додержанням правил стандарту. Посилання на літературні джерела в тексті позначати в квадратних дужках та через кому конкретну сторінку, наприклад [5, с. 178].

Зразок оформлення тез доповіді додається.

Водночас необхідно повідомити організаційний комітет про дату і час прибуття учасників конференції та наукових керівників.

 

 
 

 


Директор Л.Г. Войнаш

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.