Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМА 9. ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС

 

Вивчення теми спрямоване на визначення та засвоєння основних механізмів захисту корпоративних прав.

Ключові слова

 

Корпоративна відповідальність, захист корпоративних прав, юрисдикційна, неюрисдикційна, судова, позасудова форма захисту, самозахист, рейдерство, грінмейл, корпоративний шантаж.

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми

Захист прав корпоративного учасника. Форми захисту корпоративних прав. Способи захисту корпоративних прав. Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства. Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення.

Перелік нормативних актів до вивчення теми

Конституція України, Господарський кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Кримінальний Кодекс України.

 

 


4. Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
Поняття та місце корпоративного права в системі права України         мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Суб’єкти корпоративного права         мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
  Корпоративні права громадян та юридичних осіб       мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Корпоративні права держави         мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Корпоративне управління: вітчизняний та іноземний досвід         мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльност
Державно - правове регулювання корпоративної діяльності           мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Господарські товариства як корпоративний суб’єкт підприємницької діяльності           мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Розпорядження корпоративними правами           мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
Захист корпоративних прав           мультимедійна презентація теорія держави і права, цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, цивільний процес, господарський процес, правове регулювання відносин власності, правові основи підприємницької діяльності
  Контрольна робота                
  Усього за семестр      
  Форма підсумкового контролю     екзамен          

1. Теми семінарських занять

Тема 3. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття корпоративних прав держави.

2. Правовий режим корпоративних прав держави.

3. Держава як засновник юридичної особи: юридичні особи публічного та приватного права.

4. Здійснення корпоративних прав держави.

5. Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося: можливістю залучення коштів інших осіб (незасновників) з метою створення значного за розмірами капіталу;незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його діяльності;обмеженим рухом учасників;незначним рівнем публічності діяльності товариства; можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників. Визначити вид господарських товариств відповідний даним ознакам. Встановити порядок дій засновників для реалізації своїх намірів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Корпоративні права держави, реалізація корпоративних прав держави, облік корпоративних прав держави, суб’єкти управління корпоративними правами держави, відповідальний представник. вимоги до відповідального представника, оцінка корпоративних прав держави, корпоративна відповідальність.

Рекомендована література до Теми 3: (1.2.1,1.2.3,1.2.8,1.3.5,1.3.6,1.3.7, 2.1,2.2,2.3, 3.4,4.7,4.8)

ТЕМА 5. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Державне регулювання економіки у ринковому господарстві.

2. Державне регулювання корпоративного сектору

3. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність.

4. Прямий державний контроль за корпоративною діяльністю.

5. Непрямий вплив держави на діяльність корпорацій.

6. Підготувати пакет документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи.

7. При створення командитного товариства двома його засновниками (громадянином Іваненко та громадянином Петренко), перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий – вкладником, уклали засновницький договір КТ, в якому закріпили його назву «Командитне товариство Іваненко і Петренко» та передбачили частки учасників в складеному майні товариства: Іваненко 35%, Петренко 75%. Визначити різницю в правовому статусі повних учасників КТ та вкладників; відповідність вимогам закону положення укладеного між майбутніми повним учасником КТ та вкладником КТ засновницького договору; наслідки включення імені вкладника до фірмової назви КТ. Як забезпечити відповідність вимогам закону процес заснування КТ.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

Органи державного регулювання корпоративного сектору, органи загальної компетенції,органи спеціальної компетенції,Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державне регулювання ринку цінних паперів, непрямий вплив держави.

Рекомендована література до Теми 5: (1.3.2,1.3.7,3.7,4.2,4.7,4.8,4.5,)

7. Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття і види джерел корпоративного права.

2. Співвідношення корпоративного та підприємницького права.

3. Поняття корпоративних норм та їх особливості.

4. Загальні ознаки корпоративних норм. Особливі ознаки корпоративних норм. Зміст корпоративних норм.

5. Класифікація корпоративних норм.

6. Способи формування корпоративних норм. Принципи створення корпоративних норм.

Рекомендована література до Теми 1: (1.2.1,1.2.3,1.2.8,2.1,2.2,2.3, 3.4,4.7,4.8)

 

Тема 2. СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

1. Засновники та учасники підприємницьких товариств.

2. Поняття корпоративного права в суб’єктивному значенні.

3. Обов’язки суб’єктів корпоративного права.

Рекомендована література до Теми 2: (1.2.1,1.2.3,1.2.8,2.1,2.2,2.3, 3.4,4.7,4.8)

ТЕМА 3. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Представництво учасників в корпоративних відносинах. Рух учасників господарського товариства.

2. Особливості набуття та здійснення корпоративних прав неповнолітніми та малолітніми фізичними особами.

3. Права учасників господарського товариства. Способи їх захисту.

Рекомендована література до Теми 3:(1.2.1,1.2.3,1.2.8,1.3.5,1.3.6,1.3.7, 2.1,2.2,2.3, 3.4,4.7,4.8)

ТЕМА 4. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ

1. Здійснення корпоративних прав держави

2. Приватизація корпоративних прав держави, способи приватизації, покупці, вимоги до покупців.

3. Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна, органи державної влади, уповноважені управляти майном.

Рекомендована література до Теми 4:(1.3.2,1.3.7,3.7,4.2,4.8,4.5,)

ТЕМА 5. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

1. Об'єкти корпоративного управління структурні елементи корпоративного управління.

2. Особливості формування моделей корпоративного управління.

3. 3нак корпоративного управління.

Рекомендована література до Теми 5:(1.3.2,1.3.7,3.7,4.2,4.7,4.8,4.5,)

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Екологічний контроль. Санітарний контроль.

2. Пожежний нагляд. Антимонопольний контроль.

3. Контроль за ціноутворенням.

4. Законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності.

Рекомендована література до Теми 6:(1.2.1,1.2.3,1.2.8,2.1,2.2,2.3, 3.4,4.7,4.8)

ТЕМА 7. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК КОРПОРАТИВНИЙ СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Представництво учасників в корпоративних відносинах.

2. Управління створенням акціонерних товариств.

3. Особливості формування акціонерного сектору в Україні.

Рекомендована література до Теми 7:(1.3.2,1.3.7,3.7,4.2,4.7,4.8,4.5,)

ТЕМА 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ

1. Відчуження частки в статутному капіталі господарських товариств

2. Відчуження акцій акціонерних товариств.

3. Спадкування корпоративних прав.

4.Оподаткування корпоративних прав.

Рекомендована література до Теми 8:(1.3.2,1.3.7,3.7,4.2,4.7,4.8,4.5,)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.