Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Спеціальний правовий режим додаткової правової охорони.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Поряд з існуючим «традиційним» патентно-правовим режимом для ряду охоронюваних об'єктів (лікарські та фітофармацевтичні засоби та ін) в ЄС введений і так званий спеціальний режим додаткової правової охорони.

При розгляді специфіки правового режиму сертифікатів додаткової охорони для медичних (лікарських) продуктів звертається увага на причини введення подібної форми правової охорони. Як відомо, в багатьох країнах світу існує спеціальний порядок створення і випуску в світ лікарських медичних препаратів, що включає в себе особливу, детальну регламентацію порядку тестування та апробації фармацевтичних препаратів до моменту їх випуску до широкому споживачеві. У цьому зв'язку в свій час в ЄС був прийнятий ряд директивних актів, що стосуються цієї проблематики. Суть зазначених документів полягає в тому, що вводиться спеціальна процедура, що стосується допуску лікарських препаратів на ринок, що передбачає обов'язкове отримання попереднього дозволу, що видається спеціальним компетентним органом конкретної держави-члена ЄС. Природним чином введення зазначеної процедури зменшило термін реальної дії механізму правового захисту медичних препаратів, що охороняються патентом. Це, в свою чергу, поставило європейських виробників фармацевтичної продукції в невигідні економічні та конкурентні умови в порівнянні з виробниками фармацевтичних засобів із США, Японії, Канади та ін У цьому зв'язку в цілях усунення виниклої неузгодженості Радою ЄС був прийнятий Регламент 1768/92 від 18 червня 1992 про введення сертифікату додаткового захисту для медичних продуктів (далі - Регламент про сертифікат для медичних продуктів), який набув чинності 2 січня 1993

У відповідності до положень Регламенту про сертифікат для медичних продуктів передбачається можливість видачі державами ЄС сертифікатів додаткового захисту, що розширює патентну охорону медичних продуктів за допомогою надання додаткового строку правової охорони, що покриває час, витрачений і, по суті, втрачене в період проведення процедури тестування і схвалення медичного продукту .

Відзначається, що в сферу застосування положень Регламенту про сертифікат для медичних продуктів входить будь-який медичний продукт, що охороняється патентом на території держави-члена ЄС і підпадає в якості медичного препарату до свого випуску на ринок під процедуру адміністративного дозволу в силу Директиви 65/65 / ЄС або Директиви 81/851/ЕС. Патентовласник може отримати продовження належних йому патентних прав на підставі отриманого сертифіката додаткового захисту на строк до п'яти років або на період, еквівалентний часу, який пройшов з дати подання заявки на базовий патент до дати отримання першого дозволу на продаж медичного продукту на ринку ЄС, але не більше п'яти років.

Сертифікат додаткового захисту, тягне, по суті, ті ж правові наслідки, що і патент, може бути наданий лише у відношенні патентів, які стосуються так званих активних речовин в медичних або ветеринарних препаратах. При цьому під самим медичним продуктом розуміють будь-яку речовину або комбінацію речовин, які спеціальним чином призначені для лікування або запобігання захворювань людей і тварин, а також будь-яка речовина або комбінацію речовин, що застосовуються до людям чи тваринам з метою постановки медичного діагнозу або ж відновлення, коректування або зміни органічних функцій людей і тварин.

Виділяються умови отримання сертифікату додаткового захисту запатентованих медичних продуктів, які діють в тому випадку, якщо в державі-члені ЄС, де подана заявка на отримання сертифіката, на дату її подачі: а) продукт охороняється чинним базовим патентом; б) продукт в якості медичного препарату отримав дозвіл на випуск у продаж на підставі положень Директиви 65/65/ЕС або Директиви 81/851/ЕС відповідно, а зазначений дозвіл є першим; в) щодо продукту ще не видавався сертифікат.

Слід зазначити, що сертифікат додаткового захисту надає, по суті, аналогічні патенту права його власникові, і, відповідно, на сертифікат поширюються ті ж самі обмеження, що і стосовно самого патенту (зокрема, щодо сертифіката можуть видаватися примусові ліцензії - ст. 4, 5 Регламенту про сертифікат для медичних продуктів). Що ж стосується суб'єктів права на сертифікат додаткового захисту, то в якості них можуть виступати власник патенту і його правонаступники. Передбачається можливість припинення дії сертифіката додаткового захисту, а також визнання його недійсним. Що ж стосується оскарження дій компетентних органів, пов'язаних з сертифікатом додаткового захисту, як, втім, і відповідний процедури, необхідно відзначити, що в даному випадку будуть застосовуватися відповідні положення національного законодавства, що стосується патентів. У цьому зв'язку аналізу піддається практика Суду ЄС.

При аналізі правового режиму сертифікатів додаткової охорони для фіто-фармацевтичних продуктів зазначається, що даний правовий режим, по суті, формується за зразком сертифікатів для медичних продуктів. У відповідності до положень Регламенту 1610/96 від 23 липня 1996 р. про введення сертифікату додаткової охорони для фітофармацевтіческіх продуктів (далі - Регламент про сертифікат для фітофармацевтіческіх продуктів) передбачається можливість видачі державами ЄС сертифікатів додаткового захисту, що розширює патентну охорону фітофармацевтіческіх продуктів за допомогою надання додаткового строку правової охорони, що покриває час, витрачений в період проведення процедури тестування і схвалення фітофармацевтіческого продукту до одержання ним дозволу для випуску в продаж.

У сферу застосування положень Регламенту про сертифікат для фітофармацевтіческіх продуктів входить будь фітофармацевтіческій продукт, що охороняється патентом на території держави-члена ЄС і підпадає в якості фітофармацевтіческого препарату до свого випуску на ринок під процедуру адміністративного дозволу в силу ст. 4 Директиви 91/414/ЕС або в силу еквівалентних положень національного законодавства, якщо мова йде про фітофармацевтіческом продукті, заявка на отримання дозволу щодо якого була подана до дати імплементації державою-членом положень вищевказаної директиви. Патентовласник може отримати продовження належних йому патентних прав на підставі отриманого сертифіката додаткового захисту на строк до п'яти років або на період, еквівалентний часу, який пройшов з дати подання заявки на базовий патент до дати отримання першого дозволу на продаж фітофармацевтіческого продукту на ринку ЄС, але не більше п'яти років.

 

6. Правова охорона винаходів винаходів, що містять комп'ютерні програми. Підкреслюється, що в даний час правовий режим, що стосується охорони винаходів, що містять комп'ютерні програми, є досить двозначним і неоднозначним в ЄС. Дійсно, комп'ютерні програми як такі виключені з патентно-правової охорони в державах-членах ЄС та в рамках Європейської патентної конвенції, яка набрала чинності 7 жовтня 1977 У той же самий час тисячі патентів на винаходи, що містять комп'ютерні програми, були видані Європейським патентним відомством (більше 20 тисяч) і національними патентними відомствами держав-членів ЄС. Велика кількість подібних винаходів реалізуються в значущих сферах інформаційних технологій, включаючи область обробки цифрових даних, розпізнавання, уявлення і зберігання даних, в різного роду технічних сферах, таких як автомобілебудування, технологічне виробництво, включаючи, наприклад, виробництво процесорів, що функціонують під управлінням комп'ютерних програм.

Незважаючи на те, що правові норми, що визначають умови видачі зазначеного вище типу патентів аналогічні як для національних патентних відомств, так і для Європейського патентного відомства, їх застосування в судовій та адміністративній практиці держав-членів ЄС істотно розрізняється. Існують розбіжності і розходження, зокрема, між практикою палат з розгляду спорів Європейського патентного відомства і судами держав-членів ЄС. Винахід, що містить комп'ютерну програму, може охоронятися в одній державі і не охоронятися в іншому, що, в свою чергу, викликає пряме негативний вплив на нормальне функціонування внутрішнього ринку ЄС. У зв'язку з цим розробка і пропозиція до обговорення проекту Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про патентоспроможності винаходів, що містять комп'ютерні програми, від 20 лютого 2002 р. (далі - проект Директиви про патентоспроможності винаходів, що містять комп'ютерні програми) є значною віхою на шляху розвитку патентного права в ЄС, покликаної дати певну відповідь на зазначену вище ситуацію, гармонізувавши (у разі прийняття) національні патентні законодавства держав-членів ЄС в тому, що стосується патентоспроможності винаходів, що містять комп'ютерні програми, надавши їм більш прозорі і чіткі умови для правової охорони.

Відзначається, що мета запропонованої Директиви - введення гармонізованого механізму патентно-правової охорони винаходів, що містять комп'ютерні програми. Проект Директиви розуміє під даним видом винаходів будь винахід, зв'язаний з використанням комп'ютера, комп'ютерних мереж або будь-якого іншого програмованого пристрою, і представляє собою одну або декілька на перший погляд нових характеристик, здійснюваних в цілому або в частині за допомогою однієї або декількох комп'ютерних програм..

Підкреслено, що держави-члени ЄС повинні передбачити у своєму національному законодавстві, щоб винахід, що містить комп'ютерні програми, відносилося до технічній сфері. Даної положення відображає у відомому сенсі ст. 27 Угоди ТРІПС, відповідно до якої патент може бути отриманий на будь-який винахід, що є пристроєм або способом, у всіх областях техніки, за умови, що воно є новим, має винахідницьким рівнем і промислово придатним. У цьому зв'язку Європейська комісія прямо закріплює, що винахід, що містить комп'ютерні програми, повинне ставитися до технічній сфері.

Щоб бути патентоспроможним, винахід, що містить комп'ютерні програми, повинне відповідати таким же критеріям, як і будь-яке інше винахід: воно повинно володіти новизною, мати винахідницький рівень, а також має бути промислово придатним. Зазначені вимоги закріплюються також і в п. 1 ст. 52 Європейської патентної конвенції.

Для того, щоб винахід, що містить комп'ютерні програми, було визнано володіє винахідницьким рівнем, необхідно констатувати наявність у винаходу технічного внеску. Зазначене положення повинно розглядатися в якості спеціальної додаткової кваліфікації, а не в якості заміни визначення винахідницького рівня, що міститься в ст. 56 Європейської патентної конвенції, згідно з якою винахід розглядається володіє винахідницьким рівнем, якщо для фахівця він не випливає явно із рівня техніки.

При оцінці технічного внеску до уваги береться різниця між об'єктом винаходу як єдиного цілого, включаючи як технічні, так і нетехнічних його характеристики, і рівнем розвитку техніки. Це положення відповідає рішенням апеляційних палат Європейського патентного відомства у справах Controlling Pension Benefits system / PBS і Koch & Sterzel, відповідно до яких не слід ставити в один ряд і на один рівень технічні та нетехнічні характеристики з тим, щоб намагатися визначити аспекти, що вносять найбільший внесок у «успіх» винаходи.

У відповідності з положеннями ст. 27 Угоди ТРІПС патент може бути отриманий на будь-який винахід, що є пристроєм або способом. У цьому зв'язку ст. 5 проекту Директиви про патентоспроможності винаходів, що містять комп'ютерні програми передбачає, що винахід, що містить комп'ютерні програми, може бути заявлено в якості програмованого комп'ютера, програмованої інформаційної мережі чи іншого схожого пристрою (тобто, в якості продукту) або в якості способу, здійснюваного за допомогою зазначених раніше пристроїв за допомогою комп'ютерної програми.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.