Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Соціальні аспекти в рамках статті 8 Конвенції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Певні соціальні аспекти та права містяться також у статті 8 Конвенції, яка закріплює право на повагу до приватного життя. По-перше, це відноситься до так званої групи батьківських прав, правового статусу дітей народжених поза шлюбом, позбавлення батьківських прав або надання допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям. Так, стаття 8 Конвенції не передбачає права на відпустку по догляду за дитиною та не покладає на державу обов’язки впровадження такого виду відпусток. Тим не менш, така відпустка та пов’язані з нею виплати можуть входити до сфери дії статті 8, якщо це впливає на сімейне життя та його організацію. У рішенні Великої Палати у справі «Костянтин Маркін проти Росії» [101] від 22 березня 2012 року Суд розглядав не надання чоловіку, військовослужбовцю права на відпустку по догляду за дитиною, хоча жінкам військослужбовцям надання такої відпустки було передбачено. Європейський суд визнав, що певні обмеження можуть мати місце, враховуючи важливість армії для захисту національної безпеки. Втім, у цій справі Суд встановив порушення статті 14 у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.

По-друге, у світлі статті 8 все більшої актуальності набуває тлумачення Європейським судом з прав людини права на житло. Право на житло, яке закріплено у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, Європейській соціальній хартії 1961 та 1996 років, та яке визнається соціальним правом людини, зрозуміло, відсутнє у тексті Конвенції та протоколах. Європейський суд неодноразово визначав, що захист та повага до житла у світлі статті 8 Конвенції не покладає на держави позитивний обов’язок надавати кожному житло або пристойне помешкання[102]. Суд чітко підтвердив сформульовану позицію у рішенні у справі «Чепман проти Сполученого Королівства», підкресливши, що стаття 8 не містить як таке, право на надання житла, як не визначається таке право і практикою Суду… Тим не менш, Суд визначив, що реалізації права людини на житло має бути приділено значну увагу у соціальній політиці держави[103], а держава має створити кожному умови для проживання, пристосовані для його потреб. Таке тлумачення відкриває можливості для подальшого розширення змісту права на повагу до житла в рамках статті 8 Конвенції попри відсутність чіткої практики на сьогоднішній день.

Окрім зазначених аспектів, в рамках статті 8 було прийнято декілька рішень Європейського суду з прав людини, які стосувалися питань пошуку співвідношення та балансу між правами власників та наймачів квартир, а також правомірності заборони виселення наймачів з будинків з метою соціального захисту останніх[104].

Достатньо новим соціальним аспектом тлумачення статті 8 Конвенції вважається поєднання поваги до житла з його якістю та екологічною безпекою. Незручності та небезпека, які завдаються особам через будівництво аеропортів, автошляхів, функціонування екологічно небезпечних підприємств поряд з місцем проживання, прямо пов’язані з можливістю користування правами, закріпленими у Конвенції, в тому числі, у статті 8. У рішенні у справі «Дубецька та інші проти України» від 10 лютого 2011 року Суд визнав, що держава не захистила житло та приватне життя заявників від надмірного екологічного забруднення, спричиненого виробничою діяльністю певних державних підприємств, не вжила протягом більш ніж двадцяти років заходів для переселення заявників або вирішення їх ситуації іншим чином, тобто, порушила статтю 8 Конвенції. На сьогоднішній день, заявникам було сплачено визначену у рішенні Суду компенсацію, втім, питання їх переселення залишається відкритим. У плані дій по виконанню зазначеного рішення Уряд вказує на поодинокість подібних випадків та про відсутність необхідності внесення відповідних змін у законодавство[105]. Можна погодитися, що аналогічні позови не є поширеними в Україні, однак, можливо, це залежить від багатьох факторів, в тому числі, практичної відсутності певної інформації про можливість захисту права на безпечне житло, в тому числі з застосуванням практики Європейського суду.

Зміна ставлення до соціально-економічних прав та їх взаємозв’язку з іншими правами людини ставлять перед Судом нові завдання та виклики. Сьогодні, при забезпеченні права на житло та поваги до житла необхідно враховувати нові соціально-економічні, екологічні аспекти. Європейський суд часто у практиці торкається питань тісно пов’язаних з забезпеченням цього соціально-економічного права. Така практика може бути цікава для України враховуючи той факт, що при ратифікації Європейської соціальної хартії 1996 року зобов’язання за цією статтею не було взято[106].

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.