Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заключні положення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод набуває все більшого значення, посилюючи тенденцію щодо прямого та опосередкованого розширення сфери дії Конвенції на соціальні права та констатуючи поступовий відхід від традиційного уявлення Європейської конвенції як договору, який захищає виключно громадянські та політичні права.

Предметом розгляду Європейського суду були зокрема, різноманітні питання стосовно соціальних виплат та пенсій, заробітної плати, медичної допомоги, заборони дискримінації у сфері соціального захисту, гідний рівень життя та процесуальні питання призначення соціальних виплат, пенсій, визначення їх розміру тощо. Хоча Європейський суд не може обмежувати держави у проведені їх соціальної та економічної політики, визначенні форм соціального забезпечення, встановленні видів та розмірів соціальних виплат, він все більш широко тлумачить конвенційні норми, включаючи до їх змісту все більше соціальних прав. Конвенція, як живий інструмент, враховує привернення все більшої уваги держав до забезпечення соціальних прав, розвитку соціальної політики та визнання неподільності, взаємозалежності всіх груп та категорій прав людини.

Широка практика з соціальних питань міститься і у винесених рішеннях Європейського суду проти України, констатуючи наявність певних структурних проблем. Їх усунення вимагає проведення реформ, внесення змін до законодавства, що є достатньо тривалим процесом. Втім, можливість застосування Конвенції та практики Суду, яка передбачена у вітчизняному законодавстві, практично не використовується. Ця проблема полягає, на думку відомого українського професора, судді Європейського суду з прав людини у 1998-2008 рр. В.Г. Буткевича у відсутності знань практики Суду[107]. Дійсно, незважаючи на відсутність необхідних коштів або їх неефективне використання, невнесення змін до законодавства, зволікання у проведення реформ, саме знання практики Європейського суду та можливості її застосування можуть суттєво вплинути на втілення соціальних стандартів Європейської конвенції в Україні.

Таким чином, тенденція розширення захисту соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини сприяє не тільки збільшенню кількості заяв до Європейського суду з прав людини з соціальних питань та кількості рішень, але і впливає на розвиток соціального права держав-членів Ради Європи.

Сьогодні Рада Європи визнає важливість підвищення ефективності захисту соціальних прав та підкреслює необхідність захищати соціальні досягнення Європи, забезпечувати високій рівень соціального захисту індивідів та людей похилого віку, доступ до гідної роботи, державної системи охорони здоров’я тощо. Для виконання цих завдань висуваються пропозиції розробки додаткових позадоговірних механізмів їх захисту, зокрема, обговорюється можливість запровадження механізму розгляду Парламентською асамблею Ради Європи періодичних доповідей держав-членів щодо імплементації соціальних прав в цілому[108], що може змусити держави подавати змістовні доповіді, публічно обговорювати проблеми та звітувати про досягнуті зміни, в тому числі щодо успішного виконання «соціальних» рішень Європейського суду з прав людини.

 

 


[1] Федорова А. Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Київ: Київський національний університет ім. Т.Шевченка Інститут міжнародних відносин. -2013. – Вип. 117, Ч.1. – С.49

[2] The Constitution of the Republic of Poland , 2 april, 1997//Dziennik ustaw . – 1997. - no. 78, item 483

[3] Конституция Российской Федерации//Кодексы и Законы Российской Федерации. Правовая навигационная система. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http://www.zakonrf.info/konstitucia/

[4] Щербатюк М. Держава позбавляє українців ефективного інструменту для захисту своїх прав. – Українська Гельсінська спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1367237214

[5] Мінпраці: Уряд України підписав Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. – Прес служба. 25.09.2009// Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243084853&cat_id=244314797

[6] Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 10 December 2008. // United Nations Treaty Collection// Status as at 1/12/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treaties.un.org

[7] Статут Ради Європи. // Зібрання актів європейського права/упор. А.Л. Федорова; за заг. ред.. В.Г. Буткевича. – К.: Ред. журн. «Право України». – 2012. – Вип. – 1-2. – Ст.1.

 

[8] Treaty office of the Council of Europe. Official website. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations

 

[9] Treaty office of the Council of Europe. Official website. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun

[10] Болотіна Н.Б., Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна // Юридична наука. – 2011. - № 3. – С. 42

[11] Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints . CETS No.: 158. Status as of 1/12/2013. Treaty office of the Council of Europe//// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

 

[12] «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)»: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- № 43.- Ст.418

[13] Федорова А. Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України// Право України. – 2012. – № 11-12, с. 241-252

[14] Airey v. Ireland, Judg. 9 October 1979, p.26

[15] Palmer E. Protecting socio-economic rights through the European convention on Human Rights: trends and developments in the European Court of Human Rights//Erasmus Law Review. – 2009.- Volume 02, Issue 04. – С.398

[16] Зокрема, такі вчені як Антонович М.М., Буткевич В.Г., Буткевич О.В., Буроменський М.В., Денисов В.Н., Євінтов В.І., Заблоцька Л.Г., Лутковська В. В., Мармазов Є.В., Рабинович П.М., Шевчук С.В. та інші

[17] Соціальну практику Європейського суду з прав людини досліджували Палмер Е., Бремс Е., Клементс Л., Сіммонс А., О’Конелл та інші

[18] Частково питання захисту соціальних прав розглядалося науковцями у загальних дослідженнях практики Європейського суду з прав людини ( див. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової теорії. – Київ: Реферат, 2007; Європейська конвенція з прав людини:основні положення, практика застосування, український контекст. За ред.. Жуковської О.Л.. – Київ: ВІПОЛ, 2004) та у дослідженнях Європейської соціальної хартії (Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини:європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження). – Львів: Край; Верланов С.О. Практика Європейського суду з прав людини як інструмент захисту соціально-економічних прав людини //Юридична Україна. – 2007. - № 1.)

[19] Miiller v. Austria, рішення від 16 грудня 1974 року

[20] Gaygusuz v. Austria, рішення від 16 вересня 1996 року

[21] Stec and Others v. the United Kingdom, рішення Великої палати від 12 квітня 2006р.

[22] Goldberg v. Kelly 379 U.S. 254 (1970)

[23] Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Вид.2- е, випр., доп. – К: Реферат, 2007. – С.746, 749

[24] Suk v. Ukraine, рішення від 10 березня 2011 р.

[25] Стислий виклад рішення Європейського суду у справі Сук проти України//Міністерство юстиції України. Режим доступу до тексту: http://www.minjust.gov.ua/0/34549

[26] Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенко О. Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. – Київ: Атіка, 2011., с. 68-71

[27] Свінтицький та Гончаров проти України, рішення від 4 жовтня 2005 р. //Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6b/pg_gccmxn.htm

[28] Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, рішення від 15 жовтня 2009 р.

[29] Суд надавав Україні один рік на виконання пілотного рішення у справі Іванова з моменту набуття ним статусу остаточного

[30] Закон України Про гарантії держави щодо виконання судових рішень від 5 червня 2012 року// Законодавство України. Веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-vi

[31] Decisions, case 25, 1144th meeting CM 6 June 2012/ Cases against Ukraine. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/

[32] Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень» від 19.09.2013 № 583-VII

[33] Burdov v. Russia № 2, рішення від 15 січня 2009 р.

[34] Necheporenko аnd оthers v. Ukraine від від 24 жовтня 2013 року

[35] Execution of Judgments of the European Court of Human Rights // Pending cases: current state of execution. Ukraine. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=&StateCode=UKR&SectionCode=

[36] Dreval аnd Others v. Russia, judg. 2 May 2013

[37] Sergeyev and Others v. Russia, рішення від 6 березня 2012 року

[38] Sergeyev and Others v. Russia, §§ 25-26

[39] Sakharova v. Russia, judg. 2 May 2013

[40] Shanovy v. Russia, рішення від 7 лютого 2012 р.

[41] Naumenko v. Ukraine, рішення від. 9 листопада 2004 р.

 

[42] Mocie v. France, рішення від 2 квітня 2003 р.

[43] Massa v. Italy, рішення від 24 серпня 1993 р

[44] Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини:європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження). – Львів: Край. – С. 63

[45] Bykov v. Ukraine, рішення від 16 квітня 2009 р.

[46] Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенко О. Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. – Київ: Атіка, 2011, С. 78, 80.

[47] Віткаускас Д. Стаття 6 Європейської конвенції з прав людини.//Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст. За ред.. Жуковської О.Л.. – Київ: ВІПЛО, 2002. – С.204

[48] Feldbrugge v. Netherlands, рішення від 29 травня 1986 р.

[49] Deumeland v. Germany, рішення від 29 травня 1986 р.

[50] Schouten and Meldrum v. Netherlands, рішення від 9 грудня 1994 р.

[51] Duclos v. France, рішення від 17 грудня 1996 р.

[52] Massa v. Italy, рішення від 24 серпня 1993 р.

[53] Francesco Lombardo v. Italy, рішення від 26 листопада 1992 р.

 

[54] Федорова А. Проблеми застосування в Україні практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту соціальних прав// Зб. наук. ст.. Міжнар. наук.-практ. конф. «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». Одеса, 15 вересня, 2012р..За ред.. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова// Націон. Ун-т Одеська юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 397

[55] Європейський суд з прав людини встановлював порушення статті 6 Конвенції як у випадках невиконання судових рішень, так і у випадках тривалого невиконання судових рішень, накладаючи на держави обов’язок виконати все ж такі відповідне рішення та застосовуючи водночас різні методи розрахунку та призначення компенсації моральної шкоди. Наочним прикладом для аналізу підходів Суду до визначення розміру компенсації на підставі принципу справедливості є рішення у справі «Отиченко та Федищенко проти України» від 12 березня 2009 р. //Див. Гнатовський М., Федорова А., Красовський К., Власенко О. Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсації порушення державою прав людини. – Київ: Атіка, 2011., с.71

[56] Kjartan Ásmundsson v. Iceland, рішення від 12 жовтня 2004 р.

[57] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік“ від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. Офіційний Веб-сайт Конституційного Суду України. Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=166235

[58] Gaygusuz v. Austria, рішення від 16 вересня 1996 р.

[59] Andrejeva против Латвии, рішення від 18 лютого 2009 р.

[60] У рішенні у справі «Куа-Пуарес проти Франції»[60] Суд також не знайшов об’єктивних підстав для обґрунтування різного ставлення при призначенні допомоги між громадянами Франції або громадянами держав, які підписали взаємні угоди, та іншими іноземцями.

[61] Communication from a NGO (FIDH Latvian Human Rights Committee) (09/03/12) in the case of Andrejeva against Latvia (Application No. 55707/00) and reply of the government. Non-implementation of the Grand Chamber judgment of 18 February 2009 in case Andrejeva v. Latvia (application No. 55707/00). //Committee of Ministers. - DH - DD(2012)350. 1144th DH meeting (June 2012)

[62] Savickis and Others v. Latvia, application No. 49270/11

[63] Department for the Execution of Judgments of the ECHR /Directorate-General of Human Rights and Rule of Law

Council of Europe// Latvian Human Rights Committee// NGO communication under Rule 9.2 of the

Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements // Non-implementation of the Grand Chamber judgment of 18 February 2009 in case Andrejeva v. Latvia (application No. 55707/00)// 9 May 2012

[64] Wessels-Bergervort v. Netherlands, рішення від 4 червня 2002 р.

[65] Schuler-Zgraggen v. Switzerland, рішення від 24 червня 1993 р.

[66]Stec and Others v. the United Kingdom, рішення Великої палати від 12 квітня 2006р., п.63

[67] Коваль І. Питання виплат пенсій громадянам України у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання в світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод// Коментарі фахівців, архів 2007 р.// Електронний ресурс: Офіційний сайт Міністерства юстиції України. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/10322

[68] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ м. Київ, Справа № 1-32/2009, рішення від 7 жовтня 2009 року, № 25-рп/2009

 

[69] Carson and Others v. the United Kingdom, рішення від 16 березня 2010 р.

[70] Stec and Others v. the United Kingdom, рішення Великої палати від 12 квітня 2006р., п.54

[71] Nitecki v. Poland, Admissibility decision of 23 April 2002

[72] Социальное обеспечение. Сайт стратегической судебной защиты. Режим доступу до тексту: http://hr-lawyers.org/index.php?id=1307688760

[73] Budina v. Russia, decision on the admissibility 18 June 2009

[74]Antoine Buys Social and Economic Rights and the ECHR. Режим доступу до тексту: http://echrblog.blogspot.com/2008/10/social-and-economic-rights-and-echr.html

[75] Hurtado v. Switzerland judg. 28 Jan. 1994.

[76] Aleksanyan v. Russia, judg. 22 December 2008§ 140; Petukhov v. Ukraine, judg. 21 October 2010б § 89

[77] Mechenkov v. Russia judg. 7 Feb. 2008, § 101; Kudla v. Poland, judg. 26 Oct. 2000 §94; Hurtado v. Switzerland, judg. 28 Jan. 1994.

[78] Salakhov and Islyamova v. Ukraine, judg. 14 March 2013, § 129; Farbtuhs v. Latvia, judg. 2 Dec.2004, § 57; Khudobin v. Russia, judg. 26 October 2006, § 84.

[79] Malenko v. Ukraine, judg. 19 Feb. 2009; Isayev v. Ukraine, judg. 28 May 2009; Visloguzov v. Ukraine , judg. 20 May 2010; Kaverzin v. Ukraine, judg. 15 May 2012; Logvinenko v. Ukraine, judg. 14 October 2010; Kharchenko v. Ukraine, judg. 10 February 2011, Okhrimenko v. Ukraine, judg. 15 October 2009, Ukhan v. Ukraine, judg. 18 December 2008, Pokhlebin v. Ukraine, judg. 20 May 2010, Melnik v. Ukraine, judg. 28 March 2006, Davydov and Others v. Ukraine, judg. 1 July 2010.

[80] Pokhlebin v. Ukraine, judg. 20 May 2010.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.