Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» », попереднє найменування Закрите акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» », створене на підставі рішенні засновників 18 серпня 1998 року; зареєстроване 19.10.1998 року Святошинською районною у м.Києві державною адміністрацією, свідоцтво серії А01 № 251025 (Додаток А). Ідентифікаційний код юридичної особи 30115243, здійснює свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про страхування іншими нормативними актами та підзаконними документами чинного законодавства України та Статуту Товариства (Додаток Б).

Повне найменування Товариства:

1) українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» »;

2) російською мовою – Частноэ акцыонерноэ общество «Страховая группа «ТАС » »;

3) англійською мовою – Private joint- stock company “Insurance group “TAS” ”.

Скорочене найменування Приватного акціонерного товариства « Страхова група «ТАС» »:

1) українською мовою – АТ « СГ «ТАС»» ( приватне);

2) російською мовою – АО « СГ «ТАС»» ( частное);

3) англійською мовою – IG “ TAS” PJSC.

Місцезнаходження Товариства: 03062, Україна, м.Київ, пр.Перемоги,65 ( головний офіс), тел.:(044)536-00-20; факс:+38044-536-00-21; e-mail:tasHYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"@HYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"tasHYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"-HYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"insuranceHYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua".HYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"comHYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua".HYPERLINK "mailto:tas@tas-insurance.com.ua"ua; httpHYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"://HYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"wwwHYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/".HYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"tasHYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"-HYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"insuranceHYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/".HYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"comHYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/".HYPERLINK "http://www.tas-insurance.com.ua/"ua. Івано-Франківської філії: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 25, тел.: (0342) 55-91-88, 55-90-24 (не є юридичною особою, діє від імені Головного офісу та здійснює всі його функції).

Засновниками Товариства були :

1) ЗАТ КБ «ПриватБанк», зареєстровано 19.03.1992 року;

2) громадянин України Яценко Сергій Анатолійович, паспорт серії АЕ №883215;

3) громадянин України Дубілет Олександр Валерійович, паспорт серії АЕ №443561.

На момент заснування Товариства його засновники володіли наступною кількістю акцій:

1) ЗАТ КБ «ПриватБанк» - 990 простих іменних акцій;

2) громадянин України Яценко Сергій Анатолійович – 5 простих іменних акцій;

3) громадянин України Дубілет Олександр Валерійович – 5 простих іменних акцій.

СГ «ТАС» є членом Ліги страхових організацій України, членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, Морського страхового бюро України (МСБУ). Входить до Федерації страхових посередників України, до Першого всеукраїнського бюро кредитних історій.

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС»» (далі – Товариство) є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Страхова група «ТАС» була і залишається компанією, що надає свої послуги через розвинену агентську мережу. Стратегічним напрямом для компанії є автострахування. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) одержаних доходів;

3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Основні види діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС»» є:

А) страхування;

Б) перестрахування;

В) фінансова діяльність.

Акціонерами Товариства є:

1) Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія« Індустріальна», код ЄДРПОУ 32920354 – 1 (одна) проста іменна акція загальною номінальною вартістю 15000 тис.грн., що складає 0,008% Статутного капіталу;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ТАС ГРУП », код ЄДРПОУ 37471294 – 1 (одна) проста іменна акція загальною номінальною вартістю 15000 тис.грн., що складає 0,008% Статутного капіталу;

3) Компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED),створена і зареєстрована у Республіці Кіпр під реєстраційним номером 211721 – 1 (одна) проста іменна акція загальною номінальною вартістю 15000 грн., що складає 0,008% Статутного капіталу;

4) Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ( Т.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), створена і зареєстрована у Республіці Кіпр під реєстраційним номером 239493 – 12344 (дванадцять тисяч триста сорок чотири) прості іменні акції загальною номінальною вартістю 185160000 грн, що складає 99,976% Статутного капіталу.

Органами управління і контролю Товариства є:

А) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів ;

Б) Наглядовий орган – Наглядова рада;

В) Виконавчий орган – Правління та Голова правління;

Г) Контролюючий орган - Ревізійна комісія.

Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Президент і члени Правління Товариства є посадовими особами Товариства.

Товариство створено на невизначений строк. Товариство в своїй діяльності керується законодавством України, Установчим договором, Статутом, внутрішніми документами та рішеннями органів управління і контролю Товариства чи рішеннями його органів, вирішуються відповідно до законодавства України.

АТ « СГ «ТАС»» розпочала свою діяльність в 1998 році. Більше 16- ти років компанія надає страховий захист своїм клієнтам по всій території України та є універсальною щодо пропозицій страхових послуг. А також максимально якісно задовольняє потреби клієнта протягом усього терміну дії договору страхування. АТ « СГ «ТАС»» була і залишається компанією, що надає свої послуги через розвинену агентську мережу. Центральний офіс знаходиться у м. Київ. Сьогодні АТ «СГ «ТАС»» має розгалужену регіональну мережу, яка включає в себе 28 регіональних підрозділів по всій території України.

Розглянемо організаційну структуру страхової компанії у вигляді таблиці (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Організаційна структура АТ «СГ «ТАС»»

ПРАВЛІННЯ ПРЕЗИДЕНТ ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ
ДИРЕКЦІЯ З КОРПОРАТИВНИХ ПРОДАЖ Директор (Член правління) ДИРЕКЦІЯ З РИНКОВИХ ПРОДАЖ Директор (Член правління) ДИРЕКЦІЯ З ПРОДАЖ ПО КИЄВУ ТА ОБЛАСТІ Директор (Член правління) ДИРЕКЦІЯ З ОПЕРАЦІЙНОЇ РАБОТИ Директор (Член правління) ФИНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ Директор (Член правління)  
Дирекція розвитку і координації регіональ- ної мережі
 
  Управління корпоративних продаж   Управління розвитку клієнтської мережі   Відділ банківських продаж   Управління виплат   Управління бухгалтерського обліку   Відділ розвитку мережі
  Управління по роботі з клієнтами банку   Управління банківських продаж   Відділ автостраху- вання   Управління методології та андерайтингу   Управління планування та економічного аналізу   Відділ координації мережі
  Відділ по роботі з юридичними особами   Відділ по роботі з банками   Відділ ринкових продаж   Відділ перестрахуван- ня   Група фінансового моніторингу   Управління кадрів та справови- робництва
  Управління МЕГА-проектів   Управління по роботі з клієнтами   Районні відділи   Відділ інформаційних технологій     Контрольно-ревізійне управління
           
  Служба безпеки
           
  Обласні управління   Районні відділи     Юридичний відділ (Член правління)   Прес-секретар   Управління справами

 

Основні обов'язки директора:

- організація роботи філії;

- набір та навчання кадрів;

- розробка нових підприємств, для подальшого заключення договорів страхування;

- контроль за пролонгацією договорів страхування;

- розвиток нових каналів збуту страхової продукції.

Головний бухгалтер:

– забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності;

– організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

–бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки активів підприємства;

– забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філії;

-проводить розрахунково – касові операції;

-нараховує заробітну плату;

-проводить кадровий облік.

Аварійний комісар відповідно до договору із страховиком зобов'язаний:

1) кваліфіковано, неупереджено, об'єктивно і в зазначений строк виконувати свої зобов'язання;

2) не розголошувати будь-яку інформацію про об'єкт страхування без згоди на це страховика і страхувальника.

Аварійний комісар не може з'ясовувати обставини і причини
настання страхового випадку та визначати розмір збитків:

1) на замовлення осіб, з якими він перебуває у прямих родинних стосунках або знаходиться у службовій чи іншій залежності від них;

2) на об'єктах, до яких аварійний комісар має особистий майновий інтерес;

3) за договорами із суб'єктами, в яких він є засновником, має паї, акції або бере участь в управлінні ними.

Він відповідно до договорів із страховиком може залучатися до справи за бажанням страховика або страхувальника.

Аварійний комісар, який складає аварійний сертифікат, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у ньому.

Основні обов'язки спеціалістів із страхування:

- надавати допомогу клієнтам в отриманні вичерпної інформації про умови страхування;

- консультування та залучення клієнтів;

- укладання та супроводження договорів страхування

- ведення звітності з продажу.

- консультація клієнтів по усіх банківських пропозиціях;

- здійснювати організацію і проведення операцій по кредитуванню:

- консультація потенційних позичальників;

- проведення співбесід з потенційними позичальниками;

- формування кредитної справки;

- збір та обробка документів, необхідних для формування кредитної справки;

- контроль строків розгляду кредитної справи.

Обов'язки офіс - менеджера :

- робота з стабільними клієнтами;

- залучення нових клієнтів;

- ведення переговорів по телефону, перепис по електроній пошті;

- звітність.

До клієнтів АТ «СГ «ТАС»» належать фізичні та юридичні особи. На все розмаїття процесів у фінансово-господарській діяльності підприємств має вплив таке ж різномаїття ризиків, які можна застрахувати, тому до клієнтів товариства належать фізичні та юридичні особи, які працюють у різних галузях та займають найрізноманітніші посади.

Продукти для фізичних осіб:

– страхування автотранспорту (КАСКО «Зелений коридор»);

– "Автоцивілка";

– страхування майна;

– туристичне страхування;

– страхування від нещасних випадків та страхування здоров’я на випадок хвороби;

– страхування відповідальності перед третіми особами.

Продукти для юридичних осіб:

– страхування автотранспорту (КАСКО «Зелений коридор»);

– "Автоцивілка";

– страхування майна;

– медичне страхування;

– страхування вантажів;

– обов'язкові види страхування;

– добровільні види страхування.

АТ «СГ «ТАС» » вважає для себе стратегічним напрям співпраці з банками: «Фідобанк», «ОТП Банк», «Державний Ощадний Банк України», «Крещатик», «Укрсоцбанк», «ТАСкомбанк», «Універсал Банк».

В нинішніх умовах фінансової кризи та жорсткої конкуренції на страховому ринку України особливу увагу Компанія приділяє розвитку агентської мережі. З цією метою спеціалістами компанії впроваджується комплекс заходів:

- навчання новим ефективним технологіям продажів;

- підвищення кваліфікації працівників та навчання нових агентів;

- побудова схеми ефективного спілкування з клієнтом;

- залучення та мотивування страхових агентів.

На сьогоднішній день в компанії працює близько 2000 консультантів зі страхування. За даними журналу «Insurance Top» АТ «СГ «ТАС» серед 496 страхових компаній України займає провідні позиції з основних показників, які характеризують діяльність компанії, в тому числі: активи страховиків України - 21 місце, страхові платежі за видами - 18 місце, страхові виплати за видами - 14 місце, гарантійний фонд - 23 місце.

За підсумками діяльності у 2013 році АТ «СГ «ТАС» увійшло до п'ятірки лідерів на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.(Додаток В)

Страхова компанія керується такими нормативними актами:

– Конституція України;

– Закон України “Про страхування”;

– Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

– Цивільний кодекс України;

– Господарський кодекс України;

– Податковий кодекс України;

– Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про господарські товариства”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування”;

– Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”;

– Указ Президента України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”;

– Розпорядження Нацкомфінпослуг, що стосуються страхової діяльності.

– Постанова « Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» (Додаток Г).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.