Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Розглянемо фінансові показники АТ «СГ “ТАС”» в динаміці за 2 роки. Станом на 31.12.2012 року активи компанії становили – 572265,81 тис. грн., страхові платежі – 362 000,0 тис грн., страхові резерви – 215 530,6 тис. грн., страхові виплати – 194 400,0 тис. грн., статутний фонд – 185205000 грн. На кінець 2013 року активи – 558682,70 тис. грн., що на 13583,11 тис. грн. менше, ніж у 2012 році, страхові платежі збільшились на 34461,58 тис. грн., тобто –. 396 461,58 тис. грн., страхові резерви, відповідно, також збільшились на 51676,92тис. грн. і становили – 267 207,52 тис. грн., а страхові виплати зменшилися на 19474,62 тис. грн. і становили – 174 925,38 тис. грн., що є досить позитивним явищем для страхової компанії.. За 2013 р. АТ « СГ «ТАС»» збільшила збір премій по «автоцивілці» на 12 %. Статутний фонд залишався незмінним та становив 185 205 000 грн.

Найважливішою характеристикою фінансової надійності страховика виступає його платоспроможність. Вважається, що платоспроможність є специфічним проявом фінансової надійності страховика, оскільки відображає його здатність сплачувати свої зобов’язання у будь-який момент часу. В цьому сенсі поняття платоспроможності наближається до поняття ліквідності. Фінансовим забезпеченням платоспроможності виступає капітал страховика у ліквідній формі(Додаток Н).

Для аналізу фінансового стану страховика використовують такі форми фінансової звітності: “Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, “Звіт про доходи та витрати страховика”.

“Баланс” страхової організації є її основним фінансовим документом, який характеризує фінансові можливості та стійкість страховика. Перелік та структура статей балансу страхової організації формуються з урахуванням особливостей страхової діяльності (Додаток З). Активи балансу відображають майно страхової організації. Це засоби, які інвестовані в цінні папери, нерухомість, рахунки та депозити в банках. їх джерелом є пасиви - статутний і резервний капітал, технічні резерви, прибуток.

“Звіт про фінансові результати” відображує доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності страховика за звітний період (Додаток К).

“Звіт про доходи та витрати страховика” виділяються такі групи доходів:

1. Дохід від реалізації послуг з видів страхування інших, ніж страхування життя.

2. Дохід від реалізації послуг зі страхування життя.

3. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг.

4. Інші операційні доходи.

5. Фінансові та інші доходи, надзвичайні доходи.

Оцінка фінансового стану страховиків базується на так званих “тестах раннього попередження”. Тести раннього попередження використовуються для визначення рівня фінансової надійності страховиків, який розраховується за даними річної фінансової звітності, складеної відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 3 лютого 2004 р. № 39. Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.

Оцінки виставляються по 4-бальній системі в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.

На основі тестів раннього попередження страховики можуть отримати такі оцінки:

“1” (стійка) – фінансові показники знаходяться на високому рівні;

“2” (задовільна) – відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

“3” (гранична) – фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

“4” (незадовільна) – вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

Таблиця 4.1

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.