Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Показники ліквідності і фінансової стійкості

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПАТ «Страхова група «ТАС» за 2012- 2013рр., у %

№ п\п Найменування показника норм. знач. Фактичне значення
2012р. 2013р.
Коефіцієнт загальної ліквідності >=1 1,43 1,34
Коефіцієнт можливості виконання зобов’язань <=1 0,26 0,06
Коефіцієнт розміщення страхових резервів <=1 0,4 0,5
Коефіцієнт надходження страхових платежів <=0,1 0,05 0,09

 

Оцінка рівня фінансової надійності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з врахуванням часу, необхідного для перетворення оборотних засобів в грошові кошти і цінні папери. Найбільшого часу ліквідності потребують виробничі запаси і витрати для перетворення їх в грошові засоби.

Із врахуванням цього в економічній літературі визначають в основному три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів: грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності. З метою оцінки ліквідності розраховані наступні коефіцієнти, які відображені в таблиці 4.3.

 

Таблиця 4.3

Показники ліквідності АТ «Срахова група «ТАС» за 2012- 2013 рр., у %

№ п\п   Найменування показника Нормативне значення Фактичне значення
2012р. 2013р.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0 2,7 11,9
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) >1   3,8 15,6
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,6-0,8 1,9 0,8

 

Відмітимо, що одним із важливих показників є коефіцієнт абсолютної (швидкої) ліквідності. Цей показник показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності здійснено за формулою: Кал 2012 = 215530,6/80869,86=2,7

Кал 2013 = 267207,52/22451,21=11,9

Значення цього коефіцієнта станом на 31.12.12р. та 31.12.13р. дорівнює відповідно 2,7 та 11,9. Отже, страхова компанія має можливість розрахуватися наявними власними коштами.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень поточних активів, доводиться на одну гривню поточних зобов’язань.

Розраховується даний коефіцієнт за формулою:

Кзл 2012 = 310063,93/80869,86=3,8

Кзл 2013 = 350427,16/22451,21=15,6

Розраховане значення показника показує, що на 1 грн. поточних зобов’язань станом на 31.12.12р. припадає 3,8 грн. оборотних активів, а станом на 31.12.13р. – 15,6 грн. За умови своєчасних розрахунків дебіторів по реалізації послуг та продажу інших матеріальних оборотних активів, АТ « Стахова група « ТАС»» має можливість погасити свої зобов’язання в повному обсязі.

Розглянемо коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності. Проте перш за все необхідно зазначити, що поточна ліквідність - це здібність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов’язань, але для цього необхідно грошові засоби, які підприємство може отримати в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби, або для цього необхідно мати достатній запас грошей у банку або у касі. Цей показник характеризує як відношення мобільних засобів до короткострокової заборгованості. Він дає можливість встановити в якій крайності сума мобільних запасів покриває суму короткострокових зобов’язань, і тим самим підтверджує ступінь стійкості підприємства і здібність його швидко розрахуватися за свої короткострокові зобов’язання, тобто в значній мірі визначити платоспроможність підприємства. Позитивне значення свідчить про високу ступінь стійкості підприємства. Чим більше величина поточних активів по відношенню до поточних пасивів, тим більше впевненість, що існуючі зобов’язання будуть погашені за рахунок існуючих активів. Багаторазове перевищення активів над короткостроковими зобов’язаннями дозволяє зробити висновок про те, що підприємство має значний об’єм вільних ресурсів, які формуються з власних джерел. З позиції кредиторів, такий варіант формування оборотних засобів найбільш вдалий. З точки зору ефективності діяльності підприємства значне накопичення запасів, відволіканні засобів в дебіторську заборгованість може бути пов’язано з не вмілим управлінням активами.

При розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності враховується найбільш ліквідні поточні активи.

Кпл 2012 = 154550,30/80869,86=1,9

Кпл 2013 = 174714,08/22451,21=0,8

Це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості АТ «Страхова група «ТАС»» станом на 31.12.12р. має 1,9 грн. ліквідних активів, а станом на 31.12.13р. – 0,8 грн. Тобто підприємство має можливість повністю погасити свої борги, за умови своєчасних розрахунків дебіторів. Тому для наочнішого відображення на рисунку 3.1. відобразимо динаміку показників ліквідності.

Показники, які характеризують прибутковість АТ «Страхова група «ТАС»» відповідно до ЗУ “Про страхування” показані в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.