Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Становлення податкової системи в Україні

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Формування податкової системи України сягає своїм корінням ще у систему мобілізації доходів бюджету колишнього СРСР. Це і зрозуміло, адже побудована тоді могутня податкова система СРСР проіснувала досить довго. Україна тоді була часткою тієї великої загальносоюзної системи податків. Безперечно, з виходом України із СРСР треба було перебудовувати все на рівень незалежності, суверенітету. Головним об'єктом цієї перебудови стала податкова система тепер вже незалежної держави, тому що податки складають головну частину доходів бюджету, його фінансову базу, на підставі якої починає функіонувати будь-яка країна.

Перехід до податкових взаємовідносин підприємств з бюджетом почався ще в колишньому СРСР в 1991 році. Після проголошення суверенітету і незалежності Україна розробила і прийняла в 1991 році власний Закон "Про систему оподаткування". Треба сказати, що він фактично продублював попередній союзний, однак, разом з тим, це перший крок у створенні податкової системи суверенної' України.

В цьому Законі був наданий перелік податків, що входили до податкової системи України. Деякі види податків були ліквідовані (податок з обороту, на експорт і імпорт).

У 1994 році був прийнятий новий Закон "Про систему оподаткування" з урахуванням змін та доповнень. До нього були включені платежі і податки, які існують на території України із розподілом їх на загальнодержавні та місцеві. Як можна реально оцінити діючу податкову систему? Встановлені податки і платежі лише за назвою відповідають світовим стандартам, а щодо змісту, то основа податкової системи все ж таки - доходи підприємств.

Наступний етап в формуванні податкової системи настав у 1996 році, коли відбувалась важлива зміна в структурі органів податкової системи -утворення Державної Податкової Адміністрації та місцевих податкових інспекцій. Ці нововведення - не просто заміна назви, утворення ДПА являє собою новий і перший крок українського керівництва по притягненню в сферу оподаткування тіньового капіталу, котрий набув погрожуючих розмірів. До сих пір, в країні не існувало єдиної системи, контролюючої доходи всіх юридичних і фізичних осіб, - почала вона функціонувати з 01.01.97 р. В обов'язки місцевих податкових інспекцій включений аналіз економічної діяльності підлеглих підприємств, для чого створені відповідні відділи.

Таким чином, утворення служби економічного аналізу в рамках податкової адміністрації дасть змогу удосконалити і покращити податковий контроль. А втім, розробка й прийняття податкового законодавства знаходиться в компетенції Кабінету Міністрів і Верховної Ради. За Програмою діяльності Кабінету Міністрів України заходи, розроблені з метою впорядкування процедури стягнення податків та зборів були визначені такі:

1. Завершити розробку й прийняття Податкового Кодексу України як єдиного нормативного акту, регулюючого всі питання податкових відносин, в тому числі права, обов'язки та відповідальність їх учасників, взаємовідносини держави та платників податків;

2. Внесення змін в законодавство про ПДВ, які передбачають введення механізму гарантованої компенсації із бюджета сум, перевищуючих суми ПДВ, які сплатили підприємства.

3. Утворення багаторівневої телекомунікаційної сіті для накопичення та обміну інформацією в Державному реєстрі фізичних із базою даних юридичних осіб про отримані доходи, стан сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Ці та інші напрямки є основними в розробці нового Податкового Кодексу України. Паралельно з цим в Україні постійно з'являються нові податки і збори, одним з якіх став Гербовий збір, введений в дію з 01.01.99 р. Справляється Гербовий збір з договорів, векселів та установчих документів, укладених з 01.01.99, а з 01.06.99 з митної вартості імпортованих товарів. Україна намагається дотримуватись практики цивілізованих держав. У Великобританії, наприклад, згідно з прийнятим 1891 року законом, який діє і до цього часу, гербовий збір стягується при оформленні особами цивільно-правових угод.

В Італії він сплачується при отриманні будь-яких документів і реєстрів, гербовим збором обкладаються всі нотаріальні операції. У Китаї гербовий збір стягується при реєстрації або видачі документів. Існував гербовий збір і у колишньому СРСР.

Отже, проаналізувавши розвиток податкової системи України, можна зробити висновок, що формування її продовжується і зараз, багато робиться для подальшого вдосконалення податкового законодавства.

· Першим керівником податкової служби незалежної України був Віталій Никифорович Ільїн — заступник міністра фінансів України — начальник Державної податкової інспекції Мінфіну України в 1990 — 1992 рр. та заступник міністра фінансів України — начальник Головної державної податкової інспекції Мінфіну України в 1993 — 1996 рр. Указ Верховної Ради Української РСР від 04.06.91 р. № 622-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про державну податкову службу в Українській РСР».

· Закон Української РСР від 04.12.90 р. № 509-ХІІ набрав чинності з часу його ухвалення, а в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР — з 1 січня 1992 р.

· Закон Української РСР від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ «Про систему оподаткування». Набрання чинності цим Законом вважається початком становлення вітчизняної податкової системи. Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, права, обов'язки і відповідальність платників, а також контрольні функції податкових органів.

· В 1992 — 1993 рр. очолював податкову службу Віктор Петрович Тентюк — заступник міністра фінансів України — начальник Головної державної податкової інспекції України.

· Закон України від 07.07.92 р. № 2555-ХІІ «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про державну податкову службу в Українській РСР». Державну податкову службу підпорядковано Мінфіну України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій в АР Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.92 р. № 559 «Питання державної податкової служби в Україні». Створено управління податкових розслідувань і відповідні підрозділи в усіх ланках податкової служби, встановлено граничну чисельність працівників кількістю 27 464 одиниці, персональні звання та розміри надбавок за ці звання, службовим особам надано право безкоштовного проїзду всіма видами транспорту (крім таксі) та вирішено інші питання матеріально-технічного забезпечення.

· Закон України від 30.06.93 р. № 3341-ХІІ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Органи ДПС України віднесено до державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

· Указ Президента України від 08.06.93 р. № 195/93 «Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю».

Кабінету Міністрів України за участю Нацбанку України доручено створити у складі Головної державної податкової інспекції України (далі — ГДПІ України) Валютну інспекцію України для здійснення контролю за законністю валютних операцій.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.93 р. № 581 «Про створення Валютної інспекції в складі Головної державної податкової інспекції».

Створено Валютну інспекцію у складі ГДПІ України та відповідні підрозділи у складі державних податкових інспекцій усіх рівнів.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.93 р. № 570 «Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази».

· У ГДПІ України здійснюється перебудова структури податкових інспекцій за функціональним принципом, створюються підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників. Також передбачено довести чисельність працівників у 1995 р. до 67 500 одиниць, затверджено програму створення автоматизованої інформаційної системи «АІС-Податки», а також інші заходи щодо комп'ютеризації та зміцнення матеріально-технічної бази служби.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.93 р. № 1022 «Про формений одяг службових осіб державних податкових інспекцій».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.