Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Запроваджено формений одяг для службових осіб.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

· Закон України від 24.12.93 р. № 3813-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

· Розширено й уточнено права, обов'язки і функції відповідно до вимог часу та визначено, що ДПІ спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30% донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків та інших платежів.

· Закон України від 22.12.94 р. № 320/94-ВР «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів».

Запроваджено автоматизований банк даних для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів. Після реєстрації в Реєстрі громадяни отримують ідентифікаційний номер.

· З липня 1995 р. вийшов друком журнал «Вісник податкової служби України», який одразу став популярним серед економічних видань. Нині це щотижневик, який видається українською та російською мовами, з тиражем понад 60 тис. примірників. На сторінках журналу друкуються законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування, надаються консультації та роз'яснення.

· Започатковано випуск збірників податкового законодавства та інших нормативних документів за видами податків та зборів, розповсюдження їх серед платників податків. Велика увага приділялася масово-роз'яснювальній роботі, нормам податкового законодавства та необхідності добровільної сплати податків.

· Запроваджено марки акцизного збору для контролю за виробництвом і реалізацією алкогольних та тютюнових виробів.

· З метою уникнення кризи платежів і зниження рівня інфляції в 1995 — 1996 рр. уживалися заходи, передбачені розпорядженням Президента України від 22.05.95 р. № 88 «Про заходи щодо розв'язання кризи платежів і підтримки вітчизняних виробників», які до середини 1996 р. в основному було виконано, що дало змогу з вересня запровадити національну валюту — гривню.

· У 1996 — 2002 рр. ДПА України очолював Микола Янович Азаров.

· Принципову модернізацію податкової служби здійснено відповідно до указів Президента України від 22.08.96 р. «Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій» та від 30.10.96 р. «Питання державних податкових адміністрацій».

ДПА України стала центральним органом виконавчої влади, а державні податкові адміністрації в областях, районах, містах і районах у містах — самостійними одиницями, які не входять до складу місцевих державних адміністрацій.

Таким чином, було створено якісно нову систему органів ДПС України, до складу якої увійшли:

♦ ДПА України;

♦ державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

♦ державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах.

Затверджено структуру ДПА України з утворенням у її складі Головного управління податкової поліції на основі підрозділів з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування МВС України та працівників підрозділів податкових розслідувань.

За період існування податкова міліція (змінено назву в 1998 р.) підтвердила не лише доцільність утворення її в структурі ДПА України, а й необхідність подальшого розвитку.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.96 р. № 1385 «Про забезпечення діяльності ДПА України».

Вирішено питання про передання МВС України майна для створення податкової міліції, встановлення граничної чисельності — 71 350 одиниць, виділення фінансування, оплату праці, підпорядкування Українського фінансово-економічного інституту ДПА України, розширення робочої площі в адміністративному будинку на Львівській площі, передання Міноборони України двох санаторно-курортних закладів і доручено органам виконавчої влади обласного рівня до кінця 1997 р. забезпечити податкові органи службовими приміщеннями.

· ДПА України започаткувала періодичний аналіз проблемних питань оподаткування, який базувався на характеристиці криміногенної ситуації в сфері оподаткування. Було вивчено і систематизовано основні схеми ухилень від оподаткування, їх механізм, розраховано збиток держави. Щодо кожної схеми ухилення розроблено пропозиції з ліквідації, зокрема шляхом внесення змін до законодавства.

· У ДПА України відбулося урочисте відкриття Музею історії державної податкової служби України. У музеї зібрано експонати й атрибути від стародавніх часів і до наших днів. Це, зокрема, оригінали грошових знаків, монет і нормативних документів щодо оподаткування різних епох, оригінали документів етапів розвитку податкової служби.

· У лютому Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та Закон України «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції». Зокрема, до складу податкової міліції увійшли Головне управління податкової міліції, слідче управління податкової міліції, управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС України. Після прийняття зазначених законів державна податкова служба в Україні стала повністю легітимною. Враховано, зокрема, вихід із підпорядкування Мінфіну України, створення державних податкових адміністрацій та інспекцій, податкової міліції та інші актуальні нововведення.

· Є загальновідоме правило: можливості органів, що адмініструють податки, не мають відставати від розвитку бізнесу в країні. Інакше створяться умови для масової мінімізації і ухилень від оподаткування. Це спонукало керівництво ДПА в 1998 р. прийняти рішення щодо підготовки та запровадження Програми модернізації ДПС України.

· Президентом України видано Указ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» та Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок». В Указі встановлюються суб'єкти, щодо яких застосовується спрощена система оподаткування, право суб'єктів малого підприємництва самостійно обирати спосіб оподаткування доходів єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, зазначається можливість застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва поряд з чинною системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва тощо.

· Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» визначає механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі.

· 27 листопада у м. Києві на установчому з'їзді було офіційно проголошено про створення ВГО «Асоціація платників податків України».

· Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.99 р. № 2346 «Про створення Академії державної податкової служби України». На базі Українського фінансово-економічного інституту створено Академію державної податкової служби України — відомчий вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців податкової служби. У 2003 р. Академії надано статус національної, а в 2006 р. на її базі створено Національний університет ДПС України.

· У квітні 1999 р. постановою Кабінету Міністрів України було схвалено п'ятирічну Програму формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів ДПС, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів, у якій визначено комплекс заходів ДПС, спрямованих на формування високої податкової культури громадян.

· Указ Президента України від 13.07.2000 р. № 886/2000 «Про затвердження Положення про державну податкову адміністрацію України». Визначено завдання, функції та права ДПА України.

· За ініціативою керівництва ДПА України з метою забезпечення відповідності діяльності податкової служби реаліям становлення сучасної ринкової економіки, трансформування ДПС у провідний орган європейського рівня було прийнято рішення щодо підготовки та запровадження Програми модернізації державної податкової служби. Для забезпечення ефективного управління процесами підготовки і запровадження Програми постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2000 р. № 1454 у складі ДПС створено Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби як самостійний підрозділ ДПА України з правами юридичної особи.

· Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Установлено порядок погашення податкових зобов'язань, нарахування і сплати пені, визначено процедуру оскарження дій органів стягнення та регламентовано дії податкових органів.

· На виконання указів Президента України, виданих у липні 2001 р., «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом» та «Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» було створено Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та Департамент з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів.

· Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 466/2001 «Про символіку державної податкової служби України». Затверджено символіку ДПС України — герб і прапор.

· ДПА України провела перший конкурс-виставку дитячого малюнка з податкової тематики «Податки — очима дітей», у якому було представлено більше ніж 2500 художніх робіт з усієї України.

· «Вісник податкової служби України» став ініціатором акції «Податковий кодекс України — економічна конституція держави».

· У м. Ялті відбулося засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД. Обговорювались актуальні питання взаємодії країн з обміну інформацією в сфері адміністрування податків, моделі податкового кодексу для держав — учасниць СНД тощо.

· У 2002 — 2004 рр. ДПА України очолював Юрій Федорович Кравченко.

· Традиційна система оподаткування регламентується прийнятим 22 травня 2003 р. Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб», яким запроваджено єдину фіксовану ставку податку 13%, застосування податкового кредиту, податкові соцiальнi пільги, новий порядок перераховування податку до бюджету. У цьому Законі значну увагу приділено одному з найважливіших розділів — визначенню термінів: в одному законодавчому акті вперше надано визначення, що стосуються загальних засад, понять і категорій у контексті оподаткування доходів фізичних осіб. Також надзвичайно важливим стало встановлення права платника податку на податковий кредит за наслідками звітного податкового року.

· У вересні підписано кредитну угоду зі Світовим банком про фінансування проекту модернізації служби, розрахованого до 2013 р.

· 1 вересня в м. Києві відкрився перший в Україні профільний клас, у якому навчають тонкощам податкового законодавства. Учителі сподіваються, що учні цього класу в майбутньому зможуть стати податковими волонтерами і консультуватимуть населення щодо правильності заповнення декларацій, роз'яснюватимуть законодавчі нюанси. Учні пізнаватимуть податкові основи починаючи з десятого класу, створеного на базі столичної школи № 61.

· Важливим етапом у формуванні професійної поведінки працівників ДПС стало видання ДПА України у листопаді брошури «Норми поведінки в системі державної податкової служби України. Професійна чесність, відповідальність, етика», де йдеться про основні моральні цінності, якими повинні керуватися податківці у поведінці та взаємодії з платниками податків. У цьому році наказом ДПА України затверджено кодекс професійної етики працівників податкової служби.

· У 2004 — 2005 рр. ДПА України очолював Федір Олексійович Ярошенко.

· Україна є асоційованим членом Європейської організації податкових адміністрацій. Метою цієї організації є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін інформацією та співпраця між учасниками організації через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, конференцій, семінарів, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн — членів організації.

· У 2005 — 2006 рр. ДПА України очолював Олександр Іванович Кірєєв.

· Указ Президента України від 24.10.2005 р. № 1506/2005 «Про День працівника державної податкової служби України». Установлено дату та назву професійного свята. День працівника державної податкової служби України відзначається щороку 2 липня.

· У 2006 — 2007 рр. ДПА України очолював Анатолій Іванович Брезвін.

· Постанова установчої конференції ВГО «Асоціація ветеранів ДПС України» (протокол від 17.11.2006 р. № 1).

· Ветерани податкової служби України об'єднались у ВГО «Асоціація ветеранів ДПС України». Головною метою діяльності Асоціації є забезпечення законних прав та інтересів ветеранів податкової служби, створення умов для розвитку та розширення їх громадської діяльності, сприяння в поліпшенні добробуту ветеранів.

· У 2007 — 2010 рр. ДПА України очолював Сергій Васильович Буряк.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 1049 «Про утворення Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби». Основним завданням Департаменту стало надання інформаційно-довідкових послуг платникам податків з питань оподаткування, інформування їх про зміни і доповнення, що були внесені до нормативно-правових актів. Було створено єдину базу податкових знань, яка охоплює уніфіковані й офіційно затверджені відповіді на всі питання, що виникають при нарахуванні й сплаті податків.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 р. № 778 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України». Затверджено положення з урахуванням вимог часу до державної податкової служби.

· Наказом ДПА України від 19.02.2008 р. № 95 затверджено Стратегічний план заходів ДПА України щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності на 2008 р., серед яких вирішення проблемних питань про справляння ПДВ; руйнування схем мінімізації сплати платежів до бюджету з урахуванням специфіки економіки кожного регіону, створення реєстру схем і елементів ухилення від сплати податків; забезпечення балансу у відносинах з платниками податків, у тому числі з великими; дотримання в роботі принципу «Податкова — для платників податків, а не платники для податкової» шляхом удосконалення системи адміністрування податків і зборів; упровадження нових форм і методів роботи з платниками податків, зокрема безконтактного контролю за рівнем сплати податків суб'єктами господарювання, проведення порівняльної оцінки з країнами Євросоюзу; формування позитивного іміджу податкового інспектора шляхом зміцнення кадрового потенціалу, підвищення рівня професіоналізму і відповідальності працівників органів ДПС.

· Громадська колегія при ДПА України є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено при ДПА України з метою координації заходів, пов'язаних із проведенням консультацій з громадськістю щодо питань реалізації єдиної державної податкової політики. Головним завданням Громадської колегії є сприяння реформуванню ДПС України відповідно до світових вимог і стандартів. До її складу включено представників ЗМІ, громадських та благодійних організацій, великого, середнього та малого бізнесу, а також адвокатських фірм, професійних спілок та інших неприбуткових об'єднань громадян.

· У 2010 р. ДПА України очолював Олександр Олексійович Папаіка.

· 2 грудня Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс з урахуванням побажань Президента України, 3 грудня Кодекс підписав Глава держави, а 4 грудня текст Податкового кодексу України офіційно було оприлюднено в газеті «Голос України».

· На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» розпочато реорганізацію ДПА України у ДПС України. З метою забезпечення виконання вимог зазначеного Указу та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2010 р. № 2219-р «Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади» ДПА України 21 грудня 2010 р. затверджено склад комісії з проведення реорганізації ДПА України.

· абрав чинності Податковий кодекс України.

· ВГО «Асоціація платників податків України» підбила підсумки Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України — 2010». Переможцями визнано 54 підприємства із 21 регіону України.

· ДПС України розпочала проведення горизонтального моніторингу, суть якого полягає в обробці інформації підприємства за його всіма фінансовими операціями, наданні рекомендації уповноваженим працівникам організацій щодо ризиків здійснення тих чи інших фінансових операцій, а також інформуванні про сумнівних контрагентів. Послуги працівників ДПС — безкоштовні, надаються за офіційною заявою уповноваженої особи організації. Горизонтальний моніторинг наразі поширюється лише на великих платників податків.

· Розпочато автоматичне відшкодування ПДВ — одне з нововведень, запроваджених після набрання чинності Податковим кодексом України. У ДПС вважають, що таким чином сумлінні платники податків зможуть швидко отримати заявлені кошти без контакту зі службою. Потрібно лише вчасно подати податкову декларацію з ПДВ, потім спеціальна комп'ютерна програма здійснить автоматичний відбір тих платників податків, які відповідають критеріям автоматичного відшкодування. За оперативними даними, за результатами подання декларацій у червні кількість платників, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, зросла до 175. Вони отримають 1,9 млрд. грн. Серед таких платників є представники з усіх регіонів України.

Загалом цього року відшкодовано 25 млрд. грн. ПДВ, що на 16 млрд. грн. перевищує результати минулого року. Зокрема, у липні платники отримали 4,5 млрд. грн. — у 2,3 раза більше, ніж торік.

· Започатковано ребрендинг іміджу податкової служби.

· Розпочато роботу над створенням мультфільму «Місто мрії».

· Відкрито перші сервісні центри з обслуговування платників податків.

· ДПС України активно співпрацює з міжнародними інституціями.

· Голова ДПС України Віталій Захарченко очолив Координаційну раду керівників податкових служб держав — учасниць СНД.

· Затверджено Стратегічний план розвитку ДПС України на період до 2013 р. Наразі втілюється другий його етап (2008 — 2012 рр.), який передбачає завершення реорганізації податкових органів та їх консолідації з виконанням усіх заходів соціально-психологічного захисту, впровадженням модернізованих операційних та управлінських процесів діяльності податкової служби, виконавчим управлінням та управлінням людськими ресурсами, проведенням навчання працівників та впровадженням інформаційно-аналітичної системи податкової служби України в загальнодержавному масштабі.

Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України».

Головними задачами Державної податкової адміністрації України є:

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків, зборів і інших обов’язкових платежів, установлених законодавством.

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і забезпечення їхній стягнення. Захист інтересів держави в судових органах у питаннях, пов’язаних із сплатою податків, зборів і інших обов’язкових платежів.

3. Прийняття нормативних і методичних документів із питань оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності для виконання відповідних законодавчих актів.

· Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях і містах із районним поділом:

· 1. Проводить безпосередньо й організовує роботи державної податкових адміністрації, пов’язані із:

· здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети і внески в державні цільові фонди, законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведенням усебічних перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів;

· виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових операцій із прийняттям від населення коштів на оплату податкових платежів.

· 2. Роз’ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки, інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й організовує проведення цієї роботи державними цінними податковими . адміністраціями.

· 3. Проводить заходи з метою добору, розміщення, професіональної підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.

· 4. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її стану.

· 5. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих робочих місць і інших засобів автоматизації і комп’ютеризації робіт у державних податкових адміністраціях.

· 6. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.

· 7. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

· 8. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

· У випадку, коли зазначені державні податкові адміністрації безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, вони виконують щодоцих платників ті ж функції, що і державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу.

  • БІЛОУС ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Голова Державної фіскальної служби України

-

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.