Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Описання вбудованих функцій MS Excel для розв’язання задач регресійного аналізу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Синтаксис функцій:

ЛИНЕЙН (изв_знач_y; изв_знач_x; конст; статистика)

ЛГРФПРИБЛ(изв_знач_y; изв_знач_x; конст; статистика)

ТЕНДЕНЦИЯ(изв_знач_y; изв_знач_x; нов_знач_x; конст)

РОСТ(изв_знач_y; изв_знач_x; нов_знач_x; конст)

Аргументи функцій:

Изв_знач_y - діапазон, що містить значення залежної змінної для точок спостереження.

Изв_знач_x - діапазон, що містить значення незалежної змінної , (масив значень - для багатовимірної регресії та вектор значень - для одновимірної регресії).

Якщо изв_знач_y задано як стовпець, то кожний стовпець масиву изв_знач_x розглядається як окрема змінна. Кількість елементів у стовпці изв_знач_у повинно співпадати з кількістю рядків у масиві изв_знач_x.

Якщо изв_знач_y задано як рядок, то кожний рядок масиву изв_знач_x розглядається як окрема змінна. Кількість елементів у рядку изв_знач_у повинно співпадати з кількістю стовпців у масиві изв_знач_x.

Для одновимірної регресії число елементів у діапазонах изв_знач_y та изв_знач_x повинно співпадати, а їх орієнтація може бути довільною.

Аргумент изв_знач_x можна опустити, якщо незалежна змінна має значення: 1,2,3,…

Конст – необов’язковий аргумент, який може приймати логічне значення (ИСТИНА або ЛОЖЬ). Значення ЛОЖЬ означає, що параметр

§ для лінійної регресії (ф-ії ЛИНЕЙН(.),ТЕНДЕНЦИЯ(.));

§ для показникової регресії (ф-ії ЛГРФПРИБЛ(.), РОСТ(.)).

За замовчуванням приймається значення ИСТИНА, що означає вибір параметрів регресії звичайним способом.

Статистика - необов’язковий аргумент, який може приймати логічне значення (ИСТИНА або ЛОЖЬ). Значення ИСТИНА означає, що функція крім параметрів регресії виводить регресійну статистику. За замовчуванням приймається значення ЛОЖЬ – це означає, що функція виводить тільки параметри регресії.

Регресійна статистика дає змогу оцінити адекватність вибраної апроксимаційної моделі. Коло цих питань виходить за межі даних методичних рекомендацій, оскільки є темою для окремого обговорення. Всі зацікавлені можуть переглянути інформацію стосовно регресійної статистики в довідниковій системі MS Excel для функції ЛИНЕЙН(.).

Нов_знач_x – діапазон, що містить значення незалежної змінної , для яких обчислюється апроксимація залежної змінної .

Якщо аргумент изв_знач_y задано як стовпець, то масиви изв_знач_x та нов_знач_x повинні мати однакову кількість стовпців.

Якщо аргумент изв_знач_y задано як рядок, то масиви изв_знач_x та нов_знач_x повинні мати однакову кількість рядків.

Якщо аргумент нов_знач_x не задано, то в аргумент підставляються значення із аргумента изв_знач_x. Якщо два аргументи изв_знач_x та нов_знач_x не задано, то для аргументів підставляються значення із масиву {1, 2, 3, ….} (розмір масиву співпадає з кількістю елементів аргумента изв_знач_y).

Всі названі функції є функціями масиву, тобто повертають декілька значень. Тому перш ніж вводити функції у клітини робочого аркушу, необхідно виділити діапазон, який міститиме значення, що повертаються функціями. Крім того, для введення обчислених значень у виділений діапазон клітин, необхідно використовувати комбінацію клавіш CTRL+SHIFT+ENTER.

Нижче наведено розташування елементів у масивах, що повертають функції.


Функція ЛИНЕЙН ()

Багатовимірна регресія   Проста регресія
 
           
             
             
             

Функція ЛГРФПРИБЛ ()

Багатовимірна регресія   Проста регресія
 
           
             
             
             

Функції ТЕНДЕНЦИЯ(.) та РОСТ(.) повертають масиви значень (елементи стовпця чи рядка). Орієнтація вихідного масиву залежить від орієнтації масиву, що задається аргументом изв_знач_у, а розмір вихідного масиву - від відповідного розміру масиву, що задається аргументом нов_знач_x.

Для одновимірної регресії кількість елементів вихідного масиву дорівнює кіліькості елементів у аргументі нов_знач_x.

Для багатовимірної регресії:

§ якщо дані аргумента изв_знач_у розташовані у стовпці, то розмір вихідного масиву дорівнює кількості рядків масиву, заданому у аргументі нов_знач_x;

§ якщо дані аргумента изв_знач_у розташовані у рядку, то розмір вихідного масиву дорівнює кількості стовпців масиву, заданому у аргументі нов_знач_x.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.