Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розкрийте суть поняття ковзання асинхронної машини.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Які одиниці вимірювання ковзання?

Які два вимірювальних канали є вирішальними в мікропроцесорному засобі вимірювання ковзання?

Поновіть знання про алгоритм роботи частотоміра середніх значень.

Поновіть знання про алгоритм роботи частотоміра миттєвих значень.

6. Врахувавши те, що частота промислової мережі стабільна (~50 Гц), яка схема є оптимальною для вимірювання частоти: середніх чи миттєвих значень?

Поновіть знання про фотоелектричний сенсор кутової швидкості.

Наведіть структурну схему мікропроцесорного вимірювача ковзання.

Виведіть рівняння перетворення для цього засобу вимірювання.

Поясніть алгоритм роботи мікропроцесорного ковзиметра.

Мікропроцесорний вимірювач моменту інерції і

Динамічного моменту

Термін «момент інерції» введений в 1749 р. Л. Ейлером.

Моментом інерції матеріальної системи відносно заданої осі (осьовим моментом інерції) називається скалярна величина, що дорівнює сумі добутків всіх матеріальних точок системи на квадрати їх відстаней до цієї осі:

.

Для тіл з неперервним розподілом маси в просторі .

Осьовий момент інерції тісно пов’язаний з динамікою обертального руху механічної системи має прямий фізичний зміст.

Відповідно до диференціального рівняння обертального руху твердого тіла (системи) навколо нерухомої осі

похідна за часом від кутової швидкості (кутове прискорення) пропорціональна головному моменту прямо прикладених сил відносно осі обертання та обернено пропорціональна моменту інерції тіла (системи) відносно цієї ж осі

, або .

Останнє рівняння показує, що осьовий момент інерції входить в основний закон динаміки обертального руху як фактор, що характеризує супротив цієї системи будь-якій зміні власної кутової швидкості обертання. І цей опір змінюється зі зміною осі обертання.

Таким чином, знаходячись в залежності від просторового розподілу мас системи, момент інерції слугує її мірою інертності по відношенню до обертального руху навколо заданої осі і характеризує динамічні властивості даної механічної системи.

З огляду на фізичний зміст, момент інерції є надзвичайно важливим параметром будь-якої технічної системи з обертальною формою руху (механічної, електромеханічної тощо), оскільки визначає характер руху цієї системи під час перехідного процесу та її функціонування в статичному режимі, а також енергообмін системи із зовнішнім фізичним та технічним середовищем, що оточує систему, враховуючи і її джерела живлення.

В даному підрозділі розглядається метод вимірювання моменту інерції, який використовує зразкові моменти інерції та обмежений діапазон кутових швидкостей обертання в режимі самогальмування електричної машини, в якому момент опору лінійно залежить від кутової швидкості :

,

де а – тангенс кута нахилу характеристики опору.

Тоді рівняння руху електричної машини відповідно з першим і другим зразковими моментами інерції в процесах самогальмування набувають вигляду:

, ,

де - номінальна кутова швидкість обертання; - момент інерції електричної машини; - час.

Прологарифмувавши попередні два рівняння, отримуємо

, .

Вилучивши із них складової , рівняння перетворення для вимірювання моменту інерції запишеться так:

.

Структурна схема для реалізації цього способу вимірювання моменту інерції наведена на рис.7.23, а алгоритм його роботи – на рис.7.24.

 

 
 


UA UB UC

 
 

 


 

Блок ке-

рування

 

 

Рисунок 7.23

 

Мікропроцесорна система MCU проводить вимірювання кутової швидкості і за допомогою таймера обчислює час t. Вони необхідні для визначення значення моменту інерції.

Дану схему можна використати і для вимірювання динамічного моменту, який являє собою добуток J моменту інерції ротора на кутове прискорення

.

Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Від мікропроцесора на блок керування подати команду на пуск електричної машини.

2. В динамічному режимі роботи електричної машини здійснити сумісне вимірювання залежності і отримані значення запам’ятати в оперативній мікропроцесорної системи MCU.

3. Користуючись одним з відомих алгоритмів (краще сплайнами) згладити отримані експериментальні дані.

4. Здійснити операцію диференціювання згладжених експериментальних даних і отримати масив кутових прискорень.

5. За алгоритмом (рис.7.24) виміряти момент інерції ротора.

6. Перемноживши значення кутових прискорень на значення моменту інерції опосередковано отримати масив значень динамічного моменту.

7. Побудувати залежності та отримати динамічну механічну характеристику машини .

 

 

 

 


Рисунок 7.24

Рисунок 7.24

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.