Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Титульну сторінку набирають з урахуванням таких умов: вгорі вказують назву навчального закладу і факультет; посередині листка пишуть тему дипломної роботи, нижче - прізвище, ім'я по батькові учня, а також курс і група. Ще нижче, справа -прізвище, ім'я по батькові наукового керівника, внизу - рік написання дипломної роботи. (додаток 1).

Завдання.На окремому аркуші висвітлюється головне завдання дипломної роботи. (додаток 2)

Зміст. У змісті послідовно подають назви пунктів і підпунктів плану дипломної роботи. При цьому їхні формулювання мають точно відповідати змісту роботи, бути короткими, чіткими, послідовно і точно відображати внутрішню логіку і зміст дипломної роботи. У змісті обов'язково вказують сторінки, з яких починається кожний пункт або підпункт роботи (додаток 3).

Дипломна робота повинна мати таку структуру: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

Вступ. Найбільш оптимальний вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення; об'єкту дослідження; окреслюються хронологічні, географічні та інші рамки об'єкту дослідження; дається аналітичний огляд літератури, коротка характеристика джерел, які мають відношення до теми; визначається мета та конкретні завдання дослідження; окреслюється структура дипломної роботи.

У вступі також відображають коротку інформацію про задум дослідження. Тут не варто захоплюватися посиланнями на літературу, а особливо цитатами.

Вступ повинен займати не більше двох сторінок комп'ютерного набору.

 

Основна частина дипломної роботи містить у собі зміст декількох пунктів плану, в них розкривається техніка створення туристичного маршруту, подається короткий опис екскурсійних об’єктів, розробляється програма туру та описується правила безпеки туристичної подорожі.

У розділі першому „Техніка створення туристичного маршруту"розробляється технологічна документація:

· Орієнтовна схема представлення туру (додаток 4).

· Схема траси маршруту (додаток 5).

· Технічна карта руху по маршруту (додаток 6)

· Заклади розміщення на маршруті (додаток 7).

· Заклади харчування (додаток 8).

 

У розділі другому “Розробка туру” подається програма туру, реклама туру та коротко описуються основні екскурсійні об’єкти.

 

У розділі третьому „Наукова організація праці, техніка безпеки та безпека життєдіяльності при організації туристичної подорожі"потрібно описати правила безпеки туристичної подорожі, враховуючи головні фактори небезпеки: травмонебезпека, небезпечна дія навколишнього середовища, пожежонебезпека, особиста безпека, а також специфічні фактори ризику, притаманні особливим видам туризму. Різні несприятливі для туризму фактори мають неоднакову вірогідність їх настання, неоднакову інтенсивність дії та наслідки.

Бажано, щоб цей розділ був зв’язаний з попереднім і займав 3 – 4 сторінки

Висновки. У цьому розділі міститься підсумок роботи, найважливіші висновки про результати проведеного дослідження і дають рекомендації щодо організації та проведення туру по даному маршруту. Найважливіша вимога до висновку – його стислість, конкретність і чіткість; у ньому не варто повторювати зміст вступу й основної частини роботи. Висновок повинен давати відповідь на такі запитання:

З якою метою проводилось дане дослідження?

Що конкретно зроблено в ході дослідження?

До яких висновків прийшов автор?

В цьому розділі відзначити Рекомендації щодо організації та проведення даної подорожі. В них можна вказати час, коли зручніше вирушити в подорож, координати і години роботи запропонованих музеїв, заповідних об’єків та ін.

Захист дипломної роботи повинен супроводжуватись презентацією всієї роботи.

Вимоги до презентації :

1. Презентація повинна бути оформлена в електронному вигляді спеціалізованими засобами для створення презентації (Microsoft PowerPoint) і містити не менше 15 слайдів;

2. Презентація розпочинається з титульної сторінки, де представлений її автор та тема дипломної роботи. Крім цього в презентації повинні бути висвітлені всі розділи (з обґрунтування тематики туру та вибір їх назви, а також специфіка організації даного виду або напрямку туристичної діяльності, характеристика основних видів послуг (гостинності, екскурсійних, транспортних, громадського харчування, дозвілля і відпочинку та інш.), аналіз програми перебування і обслуговування туристів на маршруті, економічний розрахунок вартості туру;

3. Слайди презентації не повинні бути надто перевантажені текстовою інформацією;

4. Учень повинен узгодити вміст презентації із керівником не менше, як за сім днів до захисту.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.