Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Перед захистом дипломної роботи учень здає її на перевірку викладачу. Спочатку перевірці піддається чорновий варіант роботи. Після виправлення зауважень та помилок учень приступає до оформлення остаточного варіанту роботи. Термін здачі на перевірку оформленого остаточного варіанту дипломної роботи не пізніше 1 місяця до захисту.

Після перевірки дипломної роботи, керівник пише короткий відгук (на звороті титульного аркушу).

У випадку повернення роботи на доопрацювання, робота подається на перевірку повторно, обов’язково з текстом попереднього відгуку. Термін здачі на перевірку не пізніше, як за два тижні до захисту.

Виконану дипломну роботу належить подавати на розгляд у встановлені строки для рецензування.

Рецензія на дипломну роботу складається викладачем після її перевірки. Рецензія на дипломну роботу відображає актуальність теми, оптимальність обраних методів дослідження, обґрунтованість висновків, стиль і оформлення роботи, пропозиції та висновки.

Якщо дипломну роботу виконано невірно, з серйозними недоліками, то вона повертається для повної або часткової доробки, відповідно до вказівок рецензента. До дипломної роботи, направленої для повторної перевірки, обов’язково слід додати першу рецензію.

Готуючись до захисту дипломної роботи, студент має ознайомитись зі змістом рецензії, з’ясувати характер зроблених зауважень і підготувати по них відповіді.

Час, місце і порядок захисту повідомляється не менше, ніж за півтора місяці.

Допуск до захисту дипломної роботи здійснюється керівником дипломної роботи (викладачем). При цьому учень повинен пройти попередній захист не менше як за п‘ять днів до основного у присутності членів циклової методичної комісії.

Захист проекту проходить на засіданні комісії, призначеній адміністрацією коледжу.

Під час захисту учень повинен продемонструвати знання теорії з профілюючих предметів, практичні навички з методики розробки туру, складання кошторису, підборі екскурсійних об’єктів та вміти викласти матеріал, описаний в дипломній роботі. Кожен учень повинен підготувати виступ по темі роботи тривалістю 5-7 хвилин та презентацію, яка повинна цей виступ супроводжувати і практично демонструвати викладений в роботі матеріал.

При вирішенні питання про оцінку дипломної роботи після її захисту береться до уваги рівень виконання роботи, вміння студента пов’язувати теоретичні знання з практичними, змістовність відповідей на поставлені питання.

Оцінка з дипломної роботи виставляється у залікову книжку.

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.