Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

АКТ ЮРИДИЧНИЙ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

§ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

§ заг. обсяг годин – 108
обяг аудиторних – 50
обсяг лекційних – 42
семінарські – 6
модульний контроль – 2

Юридичне документознавство”: моделі викладання дисципліни

§ Алтынник Е. В. Делопроизводство и составление юридических документов: Программа курса и методические рекомендации. – Тамбов, 2003.

§ Шерман О. Юридичне документознавство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 135 с.

§ Васильченко В., Доценко О., Васильченко М. Юридичні документи. Правила укладання та оформлення. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2011. – 552 с.

§ Тетарчук І.В. Юридичне документознавство. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К., 2013. – 164 с.

§ Юридичне документознавство. Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Національна академія внутрішніх справ, кафедра юридичного документознавства, 2013.

Завдання: поаналізувати структуру посібників і робочих програм.


ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО: ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ


ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

§ ЗАГАЛЬНЕ (МЕТАНАУКОВА ДИСЦИПЛІНА), ЩО ВИВЧАЄ • ІСТОРІЮ ДОКУМЕНТА • ТЕОРІЮ ДОКУМЕНТА § СПЕЦІАЛЬНЕ (РІЗНА ОБʼЄКТНО-ПРЕДМЕТНА СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ – ВИДИ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМИ НОСІЯ, ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ, СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА) - УПРАВЛІНСЬКЕ / ТРАДИЦІЙНЕ / АДМІНІСТРАТИВНЕ - ЮРИДИЧНЕ (?) - НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ - ЕЛЕКТРОННЕ - МУЗИЧНЕ - КАРТОГРАФІЧНЕ - АУДІОВІЗУАЛЬНЕ (КІНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОЗНАВСТВО) - СУДОВЕ - НОТАРІАЛЬНЕ - КРИМІНАЛІСТИЧНЕ

АКТ ЮРИДИЧНИЙ

§ “юридичний акт”

Акт юридичний - офіційний документ, що його в СРСР (???) видає (???) держ. орган, службова особа або за дорученням держави громадська організація в межах їхньої компетенції. А. ю. поділяють на нормативні акти (встановлюють заг. правила поведінки - норми права), індивідуальні (стосуються конкретного випадку, напр., акти про нагородження, суд. рішення) та інтерпретативні (акти офіц. тлумачення законів). А. ю. називають також різні документи, складені в порядку, передбаченому законом, які породжують певні правові наслідки (напр., акти громадянського стану)// Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998

§ “правовий акт”/НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ


юридичний документ = офіційний документ
юридична сила документа
службовий документ

§ Офіційний документ – документ, який має юридичну силу.

§ Юридична сила - властивість офіційного документа, надана чинним законодавством бути підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і/або управлінські функції (Українська архівна енциклопедія. К., 2008. С. 858)

Закони і підзаконні акти встановлюють склад ознак і/або умов, за яких документ набуває чинності і може вважатися легітимним (наявність певних реквізитів – підпису, відбитка печатки,елементів бланка, визначення терміну набуття чинності)

§ Службовий документ – офіційно зареєстрований службою діловодства або відповідним чином засвідчений документ, що одержаний чи створений суб”єктом організації діловодства у процесі його діяльності. Службові документи можна поділити на типові і профільні // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008, с. 636, 736, 858.

ДСТУ-2732:2004 3.11: службовий документ − документ, який створила або отримала установа (чи інший суб’єкт господарювання) в процесі діяльності (record)

ДСТУ-2732:2004 3.12. юридична сила (службового документа) − властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і/або управлінські функції

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.