Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Транспонирленген массивПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
-5 -2

 

Берілген массив пен транспонирленген массивті көбейту

Берілген А санына тең элементтің массивтегі орнын табу.

Бағана
Жол

Қорытынды: MS Excel функцияларын қолданып берілген массивті транспонирлеп, нәтижесін басқа ұяшықтар диапазонында көрсеттім. Берілген массив пен транспонирленген массивті көбейтіп, А санына тең элементтің массивтегі орнын таптым.

 

1.1.7. Әртүрлі сұйықтықтардың негізгі деген сипаттамаларын анықтаңыз:

а) су ішкі диаметрі D болатын құбырмен ағады. Ағынның орташа жылдамдығы v. Құбырдың көлденең қимасының ауданын және ағынның көлемдік жылдамдығын V=v*S табу керек. Ағынның көлемдік жылдамдығы тұрақты болып, сұйықтық ағынының жылдамдығы 1,3 м/с болу үшін құбыр диаметрі қандай болуы керек;

б) келесі ереже бар: жылдам ағатын сұйықтықтардың (қоюлығы бойынша су қоюлығына жуық болатын) құбырдағы орташа жылдамдығы 1м/с-тан аспауы керек. Осы ережені орындай отырып күніне 6000 м3 су келетіндей құбырдың минимал диаметрін анықтаңыздар;

в) Рейнольдс саны қатынасымен анықталады, мұнда D - құбырдың ішкі диаметрі, v - құбырдағы сұйықтық ағынының орташа жылдамдығы, - сұйықтық тығыздығы, - сұйықтық абсолютті қоюлығы. Егер құбырдағы сұйықтық ағыны үшін Рейнольдс саны 2100-ден аспаса, ағын ламинарлы деп саналады. Егер де 10000-нан асса ағын турбулентті деп саналады. 2100 мен 10000 ортасындағы мәндері үшін ағын типін анықтау мүмкін емес. Рейнольдс санын және ағын типін (ламинарлы, турбулентті немесе белгісіз) анықтаңыздар.

Түсінік:

а) жоғырағы мәліметтер бойынша, ең алғаш мен көлденең қима ауданын (=ПИ()*((ПРЕОБР(B10;"mm";"m")^2)/4)) есептеп таптым, одан кейін ағынның көлемдік жылдамдығын таптым (=E10*D10), кейін 1,3 м/с жылдамдық кезіндегі көлденең қима ауданын (=B21/C21) және құбырдың диаметрін есептедім (=ПРЕОБР((4*D21/ПИ())^0,5;"m";"mm")).

б) орташа жылдамдығы 1 м/с және күніне 6000 м3 су келетіндей құбырдың минимал диаметрін (=ПРЕОБР((4*D32/ПИ())^0,5;"m";"mm")) және көлденең қима ауданын анықтадым (=ПРЕОБР(C32;"day";"sec")/B32);

в) алынған мәліметтер көмегімен Рейнольдс санын (=ПРЕОБР(B43;"mm";"m")*C43*D43/E43) таптым, және ЕСЛИ функциясы көмегімен ағын типін анықтадым

(=ЕСЛИ(F43<2100;"ламинарлы";ЕСЛИ(F43>10000;"турбулентті";"белгісіз"))).

Құбырдың көлденең қимасының ауданын және ағынның көлемдік жылдамдығын табу.

Құбыр диаметрі Сұйықтың түрі Ағынның орташа Құбырдың көлденең Көлемдік
D, мм жылдамдығы v, м\с қимасының ауданы S, м^2 жыламдығы V, м^3/с
102,3 Су 2,1 0,00821942 0,017260781

Ағын жылдамдығы 1,3 м/с болу үшін құбыр диаметрін табу.

S=V/v   D=(4*S/π)^0,5
Көлемдік Ағыстың орташа Аудан Құбыр диаметрі
жылдамдығы жылдамдығы S, м^2 D, мм
V, м^3/с v, м/с    
0,017260781 1,3 0,013277524 130,0210308

Құбырдың минимал диаметрін анықтау.

S=V/v   D=(4*S/π)^0,5
Ағыстың орташа Көлемдік Аудан Труба диаметрі
жылдамдығы жылдамдығы S, м^2 D, мм
v, м/с V, м^3/күн    
25691387,27

Рейнольдс санын және ағын типін анықтау.

  Re=D*v*ρ/μ  
Құбыр диаметрі Ағыстың орташа Сұйықтың Сұйықтықтың Рейнольдс саны, Ағын
D, мм жылдамдығы тығыздығы абсалюттік қоюлығы Re типі
  v, м/с ρ, кг/м^3 μ, 10^-4*Па*с    
102,3 2,1 9,82 21,833029 ламинарлы

1.1.8. Температуралық резисторлық датчик – бұлі шінде температураны өлшеуге металл пластинка немесе сым қолданатын аспап. Металдың электрлік кедергісі температураға тәуелді, сондықтан температураны металдың кедергісін өлшеу арқылы анықтауға болады. Температура және кедергіні байланыстыратын теңдеу келесідей форфуламен анықтадым

мұнда Rt - өлшенетін Т температура кезіндегі кедергі;

R0 - 0°С температурадағы кедергі;

a - сызықты температуралық коэффициент.

Платина үшінa=0,00385 Ом/°С.

а) Берілген (T1;T2) температура интервалында платиналы терморезистордың кедергісін есептеу.

б) hr көрсетілген қадаммен R(t1;t2) берілген интервалындағы температураны табу.

 

Түсінік: а) маған берілген мағлұмат бойынша, бірінші, (T1;T2) температура интервалында платиналы терморезистордың кедергісін есептедім (=$B$11*(1+$C$11*G11), т.с.с);

б) Екіншіден, hr көрсетілген қадаммен R(t1;t2) берілген интервалындағы температураны таптым (=((G40-$B$40)/$B$40)/$C$40, т.с.с).

Берілген (T1;T2) температура интервалында платиналы терморезистордың кедергісін есептеу :Rt=R0*(1+αT)

 

Температурадағы Температура Температура Төменгі Жоғарғы
кедергі коэффициенті, қадамы, температура, температура,
0°С, R0 Ом/°С, α ht T1 T2
0,00385
Температуралар, Өлшенген темп.
T кедергісі
  T, Rt
261,7
269,4
277,1
284,8
292,5
300,2
307,9
315,6
323,3
338,7
346,4
354,1
361,8
369,5
377,2
384,9
392,6

hr көрсетілген қадаммен R(t1;t2) берілген интервалындағы температураны табу:t=((Rt-R0)/R0)/α

Температурадағы Температура Температура t1 темп-сы t1 темп-сы
кедергі коэффициенті, қадамы, кезіндегі кезіндегі
0°С, R0 α hr кедергі, Rt1 кедергі, Rt2
0,00385
Терморезистор Температуралар,
кедергісі, t
Rt  
103,8961039
129,8701299
155,8441558
181,8181818
207,7922078
233,7662338
259,7402597
285,7142857
311,6883117
337,6623377

Қорытынды: Берілген (T1;T2) температура интервалында платиналы терморезистордың кедергісін есептедім. Hr көрсетілген қадаммен R(t1;t2) берілген интервалындағы температураны таптым.

.

1.1.9.Автофильтрация көмегімен үш қарапайым сұраныс және Расширеный фильтр көмегімен үш күрделі сұраныс жасаңыздар.

Иттер кестесі

Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай еркек Зевс Қанат
Тазы еркек Раздан Ләззат
Алабай ұрғашы Анза Ұлпан
Овчарка еркек Мұсқат Жанат
Тазы ұрғашы Тара Жасұлан
Тазы еркек Сайгон Аман
Овчарка ұрғашы Шайна Дария
Боксер ұрғашы Рена Айсұлу
Алабай еркек Жерман Нұрсұлтан
Боксер еркек Алқор Ануар

Автофилтрация және расширенный фильтр көмегімен сұраныс жасау.

Диапазон шарты 1
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай        

 

Нәтиже 1
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай еркек Зевс Қанат
Алабай ұрғашы Анза Ұлпан
Алабай еркек Жерман Нұрсұлтан

 

Диапазон шарты 2
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
       

 

Нәтиже 2
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Тазы еркек Раздан Ләззат
Алабай еркек Жерман Нұрсұлтан

 

Диапазон шарты 3
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
  ұрғашы      

 

Нәтиже 3
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай ұрғашы Анза Ұлпан
Тазы ұрғашы Тара Жасұлан
Овчарка ұрғашы Шайна Дария
Боксер ұрғашы Рена Айсұлу

 

Диапазон шарты 4
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
       
  еркек      

 

Нәтиже 4
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай еркек Зевс Қанат
Тазы еркек Раздан Ләззат
Овчарка еркек Мұсқат Жанат
Тазы еркек Сайгон Аман
Алабай еркек Жерман Нұрсұлтан
Боксер еркек Алқор Ануар

 

Диапазон шарты 5
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
  ұрғашы      
       

 

Нәтиже 5
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Алабай ұрғашы Анза Ұлпан
Тазы ұрғашы Тара Жасұлан
Овчарка ұрғашы Шайна Дария
Боксер ұрғашы Рена Айсұлу

 

Диапазон шарты 6
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
  еркек      
Тазы        

 

Нәтиже 6
Тұқымы Жынысы Аты Жасы Иесі
Тазы еркек Раздан Ләззат
Тазы ұрғашы Тара Жасұлан
Тазы еркек Сайгон Аман

 

Қорытынды: Иттер туралы кестені құрып, 10 мәліметпен толтырдым. Осы мәліметтер арасынан әртүрлі шарттарды қанағаттандыратын мәліметтерді таңдауды жүргізіп, Автофильтрация көмегімен үш қарапайым сұраныс және Расширеный фильтр көмегімен үш күрделі сұраныс жасадым.

1.1.10. Берілген негізгі және қосымша кестелерді құрыңыздар. Қосымша кестенің мәліметтерін қолданып негізгі кестеде қажетті есептеулерді орындаңыздар.

Түсінік: Екі кестені байланыстыру үшін Ссылки и массивы категориясының ВПР функциясын қолдандым. Осы арқылы кестелердегі ақпаратты өңдедім: қосымша кестеде берілген мәліметтерді негізгі кестеге енгіздім.

Негізгі кесте

Металл аты 1 т металды өңдеуге Мтеалл Э/энергия
кетеін э/энергия саны саны (т) шығыны
Медь черновая
Титан
Цинк
Магний
Цинк
Титан
Медь черновая
Магний
Цинк
Барлығы

 

Қосымша кесте

Металл аты 1 т металды өңдеуге
кетеін э/энергия саны
Цинк
Титан
Магний
Медь черновая

Қорытынды: Берілген негізгі және қосымша кестелерді құрыдым. Қосымша кестенің мәліметтерін қолданып негізгі кестеде қажетті есептеулерді орындадым.

 

MS Excel кестелік процессорының мүмкіндіктері өте көп және оны әртүрлі есептеулерді қолдану өте ыңғайлы.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.