Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Мета і завдання курсу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

§ Мета: вивчення юридичних актів і систем юридичної документації в історичному розвитку; нормативно-правових засад створення документів, організації роботи з документацією, архівного зберігання юридичних актів; історії, теоретичної проблематики юридичного документознавства як наукової та навчальної дисципліни; моделей викладання дисципліни “Юридичне документознавство” напряму підготовки “Правознавство”

 

§ Завдання: *з’ясування поняттєвого апарату юридичного документознавства, зокрема фундаментальних понять “документ”, “акт”, “юридичний акт”, “юридичний документ”, “юридична сила документа”, “правовий акт”, “офіційний документ”, “службовий документ”;

*дослідження історії юридичних документів, їх створення та функціонування; *відстеження впливу правової, судової, архівної практики на формування уявлень щодо статусу юридичних документів; *визначення галузей наукових знань, об’єктом вивчення яких стали юридичні документи; *висвітлення історії становлення юридичного документознавства, конституювання його як навчальної дисципліни, формування концептуальних засад дисципліни; *з’ясування місця юридичного документознавства серед інших дисциплін напряму підготовки “Правознавство”; *виявлення взаємозв’язку юридичного документознавства з загальним та управлінським (спеціальним) документознавством; *розкриття наукових проблем у вивченні юридичних актів, методів вивчення юридичних документів; *ознайомлення студентів з науковими підходами до класифікації юридичної документації; *аналізування нормативно-правової і науково-методичної бази створення офіційних документів, організації роботи з документацією, архівного зберігання і використання юридичних актів.

 


НАБУТІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ПРИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”

 

§ знати: – базові поняття юридичного документознавства; § – закономірності становлення й еволюції юридичного документознавства; § − теоретичну проблематику вивчення юридичних документів; § – об’єктно-предметну сферу юридичного документознавства як наукової дисципліни; § – класифікаційні схеми юридичної документації; § – нормативно-правові акти стосовно створення офіційних документів, організації роботи з документацією, а також закони, нормативи і методики архівного зберігання юридичних актів.   § вміти: – аналізувати середовище побутування юридичних актів; § – характеризувати еволюцію уявлень про статус юридичних актів; § – визначати наукові підходи до класифікації юридичних документів; § − застосовувати на практиці вимоги нормативно-правових актів та наукових методик щодо створення офіційних документів, організації роботи з документацією, архівного зберігання юридичних актів, користуванням юридичними документами та використання ретроспективної інформації юридичних актів  

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.