Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичні завдання, які виконуються на заняттіАктуальність теми

Знання роботи медичного персоналу у лікарні, у тому числі середнього необхідні лікарю будь-якої спеціальності. Правила проведення профілактичних заходів направлені на запобігання захворюванню медичного персоналу та хворих, і як кінцевий результат зниженню рівня захворюваності та соціально-економічних збитків, повязаних з інфекціями.

Наведені профілактичні заходи базуються на даних доказової медицини та відповідно до Законів України та постанов Кабінету Міністрів України.

2. Базовий рівень підготовки

Назва попередньої дисципліни Отримані навики
Патологічна фізіологія Мікробіологічні основи розвитку мікроорганізмів, патофізіологічні механізми розвитку інфекційних станів, що відбуваються в організмі у разі розвитку захворювання
Пропедевтика внутрішньої медицини Збирання анамнезу, загальне обстеження хворих  
Сестринська справа Робота в маніпуляційному кабінеті, проведення інєкцій, заповнення листа призначень

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

Теоретичні питання до заняття

  • Принципи організації роботи терапевтичного відділення .
  • Обов’язки медсестри маніпуляційної та постової
  • Вимоги до обробки рук медичної сестри перед проведенням маніпуляцій .
  • Правила передстерилізаційної очистки багаторазового інструментарію.
  • Правила передстерилізаційної очистки одноразового інструментарію.
  • Правила стерилізації інструментарію
  • Правила проведення якості обробки інструментарію перед стерилізацією
  • Правила утилізації одноразового інструментарію та обладнання

Практичні завдання, які виконуються на занятті

1. Ознайомлення з організацією ианіпуляційної терапевтичного відділення.

2. Практична робота по проведенню дезінфекції рук перед проведенням маніпуляції.

3. Практична робота по проведенню передстерилізаційної очистки інструментарію.

4. Практична робота по визначенню якості обробки інструментарію.

5. Вирішення тестових завдань.

 

5.Зміст теми

В лікувальних закладах робота по профілактиці інфекційних захворювань та гігієнічного режиму грунтується відповідно наказів МОЗ України:

Наказ № 408 від 12.08.89. «О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране».

В наказі говориться, що хворого ізолюють в окрему палату, виділяють йому предмети індивідуального користування: постільну білизну та одежу, предмети особистої гігієни, посуд тощо.

Підкладні судна хворого знезаражують в 3% р-ні хлораміну протягом 60 хв.

Посуд кипятять в 2% содовому р-ні 15 хв.

Білизну кипятять протягом 15 хв. в 2% мильно-содовому р-ні.

В Наказі № 770 від 01.01.86 . «Отраслевые стандарты стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения» говориться як проводити дезінфекцію інструментарію, передстерилізаційну очистку та стерилізацію медичного інструментарію.

· Дезінфекція медичного інструментарію:

При дезінфекції шприців, голок, катетерів та інше після використання спочатку миютьвнутрішні канали, пропускаючи дезінфікуючий розчин в обємі не менше 20 мл через канал для виділення рештків крові одразу після використання, після чого їх постійно занурюють в дезінфікуючий розчин.

· Передстерилізаційна очистка:

─ Замочування в миючому розчині 50⁰ - 15 хв.

─ Миють кожен предмет за допомогою ватно-марлевого шпателя 0,5 хв. (температура розчину протягом мийки не підтримується

─ Промивання під проточною водою – 3 хв.

─ Промивання в дистильованій воді – 0,5 хв.

─ Сушка гарячим повітрям 85⁰ - 2 хв. (в сухожаровій шафі до зниження вологи)

· Контроль якості очистки

Якість очистки інструментарію проводять шляхом постановки амідопіринової проби (на залишки крові) та фенолфталеїнової проби (на залишки миючого розчину). При отриманні позитивної проби весь медичний інструментарій повторно обробляють.

· Стерилізація медичного інструментарію

Використовують декілька методів стерилізації: паровий, хімічний, повітряний.

ü Паровий:

1 режим 132⁰ - 2 атм – 20 хв. (шприци, металевий інструментарій)

2 режим 120⁰ - 1,1 атм – 45 хв. (рукавички)

Контроль вірного проведення стерилізації: дивляться по зміні сечовини і бензойної кислоти, або використовують паперовий індикатор, який змінює свій колір з зеленого на коричневий при нормальній стерилізації.

ü Повітряний:

1 режим 180⁰ - 1 год. в сухожаровій шафі

Контроль тіосечовина, сульфацилова кислота

2 режим - 160⁰ - 2,5 год. в сухожаровій шафі

Контроль: саліцилова кислота, стрептоцид.

ü Хімічний:

─ 6% перекис водню:

При температурі -18⁰ - 6 год.

При температурі -60⁰ - 3 год.

Терміни зберігання біксів, протягом якого часу можна використовувати інструменти та матеріали, складає 3 дні, та 20 днів, якщо бікси обладнані фільтрами.

Приготування миючих розчинів

· Миючий препарат «Біолот» 5 мл+ водопровідна вода 995 мл – цей розчин використовують при механічній очистці

· Розчин перекису водню 27,5% 17 мл + миючий засіб «Лотос» 5,0 грам + водопровідна вода 978 мл – цей розчин використовують при механічній очистці

 

Згідно Наказу МОЗ України №120 від 28.05.02008 р. про організацію медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/ СНІД медичних працівників зобовязують:

ü Бути обережними під час проведення маніпуляцій з ріжучим та колю чим інструментом (голками, скальпелями, ножицями та ін.)

ü Для уникнення поранень після використання шприців голки з них не знімають до дезінфекції. Перед занурюванням шприца з голкою в дезрозчин виймають тільки поршень.

ü Бригада швидкої та невідкладної допомоги до збору використаних шприців забеспечується ємкістю з матеріалу, який не проколюється.

6. Матеріали для самоконтролю(додаються)

7. Рекомендована література

1. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.- Київ: Здоров’я- 2002- с.128-130

2. Нетяженко В.З. та ін. Загальний та спеціальний догляд за хворими. Здоровя – 1993.

3. Наказ МОЗ України № 181 від 04.04.2008 «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»

4. Наказ МОЗ України № 740 від 23.11.2007 «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ»

5. Отраслевой стандарт № 770 от 10.06.1985 г. МЗО СССР «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»

 

Доцент кмн О.К. Откаленко