Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

The Fundamental Law of Ukraine.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

fundamental law/constitution основний закон/конституція

under the constitution відповідно до конституції

to govern керувати, правити

independent незалежний

independence незалежність

on behalf of від імені

to adopt приймати

to consist of складатися

to establish засновувати, встановлювати,

to assure /to guarantee гарантувати, забезпечувати

right право

freedom свобода

duty /obligation обов’язок

citizen громадянин

citizenship громадянство

to assert затверджувати, заявляти,

sovereign суверенний

democratic демократичний

social соціальний

legal правовий

unitarian унітарний

the only source of power єдине джерело влади

to exercise виконувати

bodies of state power органи державної влади

bodies of local self-government органи місцевого

самоврядування

mineral raw materials мінеральні сировинні

матеріали

natural resources природні ресурси

property right право власності

state language державна мова

state symbol державний символ

emblem емблема, герб

anthem гімн

trident тризуб

to be equal before the law бути рівним перед законом

privilege привілей

restriction обмеження

to be based on/upon базуватися на

race раса

colour of skin колір шкіри

political beliefs політичні переконання

gender стать

ethnic origin етнічне походження

social origin соціальне походження

property/ownership власність

position положення, посада

place of residence місце проживання

church церква

to be separated from бути відокремленим від

inviolable недоторканий

inviolability недоторканість

personal inviolability особиста недоторканість

dwelling житло, будинок

non-interference невтручання

security безпека

housing забезпечення житлом

health protection охорона здоров’я

medical care медичний догляд

medical insurance медичне страхування

legal assistance правова/юридична допомога

safe and healthy environment безпечне та здорове

навколишнє середовище

to defend захищати

defence захист

territorial integrity територіальна цілісність

to respect поважати

respect for повага до

to perform military services виконувати військову службу

in compliance with відповідно до

to damage завдавати шкоди, псувати

cultural heritage культурний спадок

to pay taxes and duties платити податки та мита

in order to відповідно до

in amount у кількості

to determine визначати

power влада, повноваження, держава

government уряд, форма правління

to be divided into поділятися на

the legislative законодавча гілка влади

the executive виконавча гілка влади

the judicial судова гілка влади

to be headed by /to be led by бути очоленим

the Supreme Court Верховний Суд

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.