Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організаційна культура, її елементи.На сучасному етапі розвитку теорії і практики управління все частіше вживається поняття „організаційна культура”, що пов’язано із загостренням конкуренції, глобалізацією політичних, соціально-економічних процесів.

Управлінські рішення мають враховувати соціокультурну специфіку, стадію розвитку конкретного підприємства, їх зовнішнє середовище та своєрідність. Розвинуті організації мають високий рівень культури.

Організаційна культура є підсистемою організації (культура фірми, підприємства, корпоративна культура) та одночасно процесом (культура діяльності), які взаємо обумовлюють одна одну.

Елементами організаційної культури є:

- сукупність поведінки, символів, ритуалів і міфів, які відповідають цінностям, що поділяються кожним членом організації

- сукупність уявлень працівників про мету їх діяльності, відносини між керівником і підлеглими;

сукупність прийомів і правил вирішення проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників.

На стан організаційної культури впливають зовнішні (зразки і стандарти поведінки навколишнього середовища) та внутрішні (специфіка кадрового складу, управління персоналом) чинники.

Серед інших чинників є також лідери та зовнішнє середовище.

Норми та цінності як cтpyктypні елементи культури.

Соціальні цінності випливають із загальновизнаних уявлень про те, що є добром, а що злом, чого треба досягати, а чого запобігати, слугують орієнтиром поведінки людей. Соціальні норми регулюють поведінку людей у суспільстві.

У культурі кожного суспільства та спільноти прийняті свої норми та цінності. Поряд з ними існують загальнолюдські, які забезпечують цілісність соц. систем, здатність їх до виживання у перехідні періоди.

Ієрархія цінностей, якої дотримується особистість, має збігатися з цінностями груп, у межах якої вона живе і діє.

Право змінювати ціннісні системи або відтворювати нові належить невеликій кількості людей, які займають особливе становище у групі, або спеціальним соціальним інститутам

Феномен сучасної укр. культури формується під впливом 3 культурних векторів:

= нової системи цінностей, „імпортованої” з країн західної цивілізації разом з моделями ринкової економіки

=колишньої старої „радянської” системи цінностей, поведінкових стереотипів, домінуючих у свідомості більшості людей

= цінності традиційної нац. культури, які швидко впроваджуються в умовах незалежної України

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.