Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Проблеми відродження національної культури в Україні.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для створення розвинутого суспільства необхідно співвідносити мету й характер реформ з реальними умовами та орієнтаціями людей, враховувати особливості культури. Однак на сьогодні таке співвідношення відсутнє. На даному етапі укр. культура ще нездатна об’єднати навколо загальних цінностей основну частину суспільства.

Серед основних проблем відродження національної культури можна виділити:

втрата культурою людинотворчої функції

відчуження від культури широких верств населення, які користуються низькопробними культурними зв’язками

зростання шовіністичних настроїв, піднесення цінностей нац.культури над цінностями культур інших етносів

переорієнтація культури із сфери продукування у сферу поширення та використання культурних цінностей

припинення розвитку нових стилів і напрямів у художній творчості, архітектурі, зниження художнього смаку, здатності творити „за законами краси”

зростання ірраціоналізму, містичних напрямів, поширення антиінтелектуалізму

поширення масової культури, активізація субкультур, допуск сленгів, ненормативної лексики у ЗМІ,

перетворення процесу освіти та виховання лише на процес передачі знань

зниження регулятивної функції моралі, утвердження імморалізму як принипу буття

втрата культурою здатності до саморозвитку

формування ціннісного вакууму

Для поступового покращення ситуації ми повинні відроджувати – гідність та свідомість.

 

Основні шляхи та механізми розв'язання конфліктів.

Головними завданнями управлінської діяльності є прогнозування (доказове припущення можливості виникнення) та попередження (організація діяльності, яка мінімізує вірогідність протиріч між його суб’єктами)

Найпоширенішими засобами вирішення конфлікту: усунення причин конфлікту, певні поступки – компроміс, боротьба, яка передбачає перемогу однієї зі сторін, консенсус.

Консенсус може бути основним (відображає ступінь єдності цілей і цінностей), процедурним (встановлює правила дій), на рівні відношення до політики, влади, керівництва.

Шляхи подолання конфлікту: урегулювання – в усуненні протиріч бере участь третя сторона; затухання – тимчасове припинення протидії при збереженні напруги та протиріч; переростанні в інший – коли між сторонами виникає більш значуще протиріччя; усунення – полягає у ліквідації його структурних елементів. Найчастіше все це влаштовується за допомогою медіатору (третьої сторони).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.