Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 9. Соціологія політики

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Предмет соціології політики.

2. Сутність і роль політичної сфери в суспільстві як загальній соціальній системі.

3. Структура та властивості політики.

4. Сутність соціального в політиці.

5. Соціальна сутність політичної свідомості і політичних відносин.

6. Ознаки демократичної, правової, соціальної держави.

7. Типологія держав, їх основні характеристики.

8. Сутність легітимності політики і влади, її основні ознаки.

9. Соціальні сфери політичного життя суспільства.

10. Громадянське суспільство та його основні інститути.

Тема 10. Соціологія релігії

1. Предмет соціології релігії.

2. Соціальна сутність релігії.

3. Зв’язок релігійної свідомості з іншими формами суспільної свідомості.

4. Специфіка церкви як соціального інституту.

5. Релігійна ситуація в сучасній Україні.

6. Основні релігійні організації України.

7. Християнські церкви в Україні.

8. Ісламський чинник соціального розвитку України.

9. Проблеми міжконфесійного діалогу в Україні.

10. Радикальна складова окремих конфесій: значення для України.

 

Тема 11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.

1. Організаційна структура соціологічної роботи в
Україні.

2. Поняття соціологічного дослідження, його завдання.

3. Поняття процедури, методології, методики та техніки соціологічного дослідження.

4. Види соціологічного дослідження, їх призначення.

5. Функції соціологічного дослідження.

6. Етапи організації соціологічного дослідження.

7. Програма соціологічного дослідження, її структура.

8. Поняття проблеми, значення її формулювання та обґрунтування в організації проведення соціологічного дослідження.

9. Мета і завдання соціологічного дослідження.

10. Роль гіпотез в організації соціологічного дослідження, їх види.

11. Сутність і призначення процедури “логічного аналізу понять”.

12. Генеральна та вибіркова сукупність, порядок їх визначення.

13. Методи аналізу соціологічних документів.

14. Соціологічне спостереження, його види.

15. Експеримент, його види. Призначення соціального експерименту.

16. Соціологічне опитування, його різновиди.

17. Запитання в анкеті, порядок їх формування та види.

18. Анкетування, структура анкети.

19. Вимоги до анкетера.

20. Інтерв’ю, його види.

21. Експертиза, її призначення.

22. Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.

23. Тестування, його призначення. Види тестів.

24. Соціометрія, особливості її застосування.

25. Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації.

26. Основна тематика сучасних досліджень Інституту соціології НАН України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.