Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Індивідуальне завдання №2

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна роботи студента, є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації. Її виконання має велике значення:

- По-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з економічною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної проблематики, підбирати, обнародувати й аналізувати конкретний матеріал, складати таблиці і діаграми і на їхній основі робити правильні висновки;

- По-друге, студент звикає чітко, послідовно й економічно грамотно викладати свої думки при аналізі теоретичних і практичних проблем і учиться творчо застосовувати економічні знання, зв'язувати їх з практикою;

- По-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з національної та регіональної економіки.

 

Індивідуальне завдання №1

Дати характеристику економічного потенціалу однієї з областей України за наступним планом:

 

  1. Природно-ресурсний потенціал:

а) структура природно-ресурсного потенціалу області;

б) коротка характеристика основних складових природно-ресурсного потенціалу області;

в) особливості географічного положення області, які створюють передумови щодо напрямків розвитку її господарства;

г) несприятливі природні процеси і явища, що ускладнюють розвиток господарства на території області.

 

  1. Демографічний та трудовий потенціал

а) загальна чисельність населення;

б) статево-вікова структура населення;

в) показни­ки руху населення: ко­ефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту.

г) міграція населення (внутрішня та зовнішня);

д) показники попиту та пропозиції робочої сили;

е) рівень безробіття.

  1. Виробничий потенціал

а) основні напрями спеціалізації області;

б) загальна характеристика промисловості;

в) загальна характеристика сільського господарства;

г) траспортна система області.

Індивідуальне завдання №2

1. На основі статистичних даних за останні 5 років проаналізуйте динаміку обсягів ВВП регіону і зробіть співставлення темпів росту із загальноукраїнськими показниками. Проаналізуйте, як змінювалась за аналізований період частка регіонального ВВП у загальному обсязі ВВП країни.

 

2. На основі статистичних даних за останні 5 років проаналізуйте динаміку показників рівня життя населення в окремому регіоні в порівнянні із загальноукраїнським рівнем:

А) показники доходів населення;

Б) показники витрат населення;

В) показники середньої заробітної плати.

 

3. На основі статистичних даних за останні 5 років проаналізуйте структуру і динаміку експортно-імпортного потенціалу регіону в порівнянні з загальноукраїнськими показниками.

 

 

Індивідуальна робота повинна містити самостійний підбір студентом статистичної інформації, яку необхідно використати для написання індивідуальної роботи. Статистична інформація повинна бути оформлена у вигляді таблиці. Далі неохідно подати вертикальний та горизонтальний аналіз показників які характеризують структуру та динаміку (у відповідності с завданням). Результати аналізу повинні бути оформлені у вигляді діаграм або графіків. Після аналізу студент повинен зробити відповідні висновки по кожному пункту завдання.

Практична робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення пред'являються наступні вимоги:

1. Наявність титульного листа.

2. Наявність у роботі таблиць, схем, графіків, висновків.

3. Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-4. Приблизний обсяг індивідуальної роботи – 4 - 7 стандартних сторінок.

Робота повинна бути надрукована на комп'ютері без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються.

Практична робота зараховується в результаті перевірки викладачем і оцінюється за п’ятибальною шкалою.

Кожен студент виконує практичні роботи за окремим регіоном який визначається за допомогою таблиці 1. Студент вибирає регіон за порядковим номером в списку групи.

 

Таблиця 1

Номер в списку групи Варіант Регіон
Варіант 1 Автономна Республіка Крим
Варіант 2 Вінницька
Варіант 3 Волинська
Варіант 4 Дніпропетровська
Варіант 5 Донецька
Варіант 6 Житомирська
Варіант 7 Закарпатська
Варіант 8 Запорізька
Варіант 9 Івано-Франківська
Варіант 10 Київська
Варіант 11 Кіровоградська
Варіант 12 Луганська
Варіант 13 Львівська
Варіант 14 Миколаївська
Варіант 15 Одеська
Варіант 16 Полтавська
Варіант 17 Рівненська
Варіант 18 Сумська
Варіант 19 Тернопільська
Варіант 20 Харківська
Варіант 21 Херсонська
Варіант 22 Хмельницька
Варіант 23 Черкаська
Варіант 24 Чернівецька
Варіант 25 Чернігівська
Варіант 26 м. Київ
Варіант 27 м. Севастополь
Варіант 28 Київська
Варіант 29 Львівська
Варіант 30 Запорізька

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.