Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ (ПРИМІТОК) ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Назва розділу Орієнтований обсяг робіт Виконавець Термін виконання Примітки
«Нематеріальні активи» Надається інформація про зміни в розрізі нематеріальних активів які встановлені П(С)БО 8 . Зокривається інформація про: 1) залишок на початок року; 2) зміни на складі НА за рік; 3) залишок на кінець року. бухгалтер Звітний рік Підстави для заповнення: - с-до р.12; - Д об-ти р.12,К154,46,424,48; - Др12,К746,423;Д975.423;К12 - Д975К12 - Д об-ти 133, - с-до на кінець року 12, 133
«Основні засоби» Надається інформація станом на кінець року звітного року про основні засоби та інші необоротні мат активи, отримані за фінансовою орендою та передані в операційну оренду бухгалтер Звітний рік Залишок на початок року 10,11,131,132 Надійшло за рік Д10,11 Переоцінка Д10,11;К746,423 Вибуло за рік Д975,423 Нарахована амортизація Втрати від корисностіД975/423 К131,132
«Капітальні інвестиції» Складається на основі оборотів по дебету рахунку 15 та інформації про залишок на кінець звітного періорду у розрізі субрахунків цього рахунку . Бухгалтер Звітний період Капітальне будівництво, придбання ОЗ, придбання інших НМА, формування основного стада.

 

Продовження табл31

«Фінансові інвестиції» Основа – інформація про фінансові інвестиції, інші довгострокові фін інвестиції, поточні фін інвестиції. бухгалтер Звітний рік Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, інші фінансові інвестиції
«Доходи і витрати» Відображається інформація про інші операційні доходи і витрати, доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями асоційовані п-ств; інші фін доходи і витрати. Бухгалтер звітний період Відображаються доходи -рядок 060 ф-2, а витрати – рядок 090 ф-3їїї
«Грошові кошти» Відображається інформація по касі, поточних рахунках в банках, інші рахунки в банках, грошові кошти в дорозі, еквіваленти грошових коштів, грошові кошти використання яких обмежень. Бухгалтер Звітний період Відображається інформація по рахунках с 30, Д311,312,313,314,333,334,351.
«Забезпечення і резерви» Розшифровка рядків 400, 410 Балансу. бухгалтер Звітний період Відображається забезпечення на виплату відпусток працівником, наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення, витрат на виконання на гарантійних зобов’язань, наступних витрат на реструктуризацію.
«Запаси» Розшифровується переоцінка за рік : збільшення вартості реалізації К719, уцінка Д946. бухгалтер Звітний період Відображаються дані Кредит: 201,208, 21,22,23,26,281,282,283.
«Дебіторська заборгованість» Відображається дебіторська заборгованість усього на кінець року та у тому числі за строками непогашення. бухгалтер Звітний період Крім рядків 940,950, відокремлено відображається в примітках інформація про безнадійну списану дебіторську заборгованість.
«Нестачі та втрати від псування цінностей» Відображається інформація про вияввлені за рік нестач, визнані заборгованість винних осіб у звіт році, сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято. Бухгалтер Звітний період Підставами для заповнення є інвентаризаційні відомості, дані по рахунках Д947,К977;Р072 Д375,374 Д375,374 Сальдо за позабалансовий субрахунок 072.
«Будівельні контракти» Відображається інформація про дохід за будівельними контрактами, заборгованість на кінець ,сума затриманих коштів на кінець звітного періоду та вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами. Бухалтер Звітний період Підставами для заповнення є К 703, С-до р361 Д238 К631 Р231 С-до 238
«Податок на прибуток» Відображається інформація про поточний податок на прибуток, відстрочені податкові ктиви, відстрочені податкові зобов’язання, поточний податок на прибуток, зменшення відстрочених податкових активів, збільшення відстрочених податкових зобов’язань. бухгалтер Звітний період Підставами для відображення є дані на основі таких рахунків: Д98,Д17, Д54,К54,Д98,ДК54,Д42,44,К641.
«Використання амортизаційних відрахувань» Відображення даних відбувається за даним підрозділом за двома складовими частинами: нараховано за звітний період амортизаційних відрахувань та використано за рік бухгалтер Звітний період Для заповнення даного роздвлу передбачено рахуно 09»Амортизаційні відрахування» і Інструкція щодо його застосування Вказівки щодо заповнення розділу 13.

 


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.