Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Відповідно до Інструкції №291 () бухгалтерський облік бланків суворого обліку та звітності одночасно здійснюється в кількісному та вартісному вираженні на таких рахунках:

· на рахунку №08 «Бланки суворого обліку» − за умовною вартістю;

· на субрахунку№209 «Інші матеріали» − за вартістю придбання.

Що являє собою умовна вартість бланків суворої звітності?

Відповідно до попередніх редакцій Інструкції № 99 на позабалансовий рахунок відносили вартість бланків виходячи з ціни за 1 шт. не менше 0,1 мінімального розміру заробітної плати, а згодом вказаний розмір був визначений на рівні 1,5 гривень. Вказані положення втратили чинність.

На сьогодні умовна вартість бланків суворого обліку чітко не визначається жодним нормативно-правовим актом.

Важливо зазначити, що відображення бланків суворої звітності на позабалансовому рахунку за умовною вартістю здійснювалося з метою визначення суми відшкодування збитків працівниками підприємства у випадку псування, знищення чи втрати бланків з їх вини.

Зокрема, п.7 Порядку №116. передбачав, що розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів та документів суворого обліку обчислюється самостійно підприємством із застосуванням коефіцієнта:

5 − до номінальної вартості, зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або до вартості документів суворого обліку, встановленої законодавством;

50 − до вартості придбання (виготовлення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1253, пункти 3–9 зазначеного Порядку виключено, натомість п.2 викладений у такій редакції: «Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки».

Таким чином, на підприємстві недержавної форми власності незалежну оцінку збитку здійснюють професійний оцінювач (фізична особа) або юридична особа − суб’єкт оціночної діяльності, на підставі укладеного договору та з урахуванням інших умов передбачених Законом України від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ.

Натомість, для державних суб’єктів господарської діяльності передбачена Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1891. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF)

Облік надходження бланків суворої звітності

Таблиця 2

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Оприбутковано бланки отримані від постачальника
Отримані від постачальника бланки зараховані на позабалансовий рахунок -
Відображено податковий кредит (згідно податкової накладної)

З метою підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності бланки суворої звітності поряд з іншими товарно-матеріальними цінностями інвентаризують у порядку, передбаченому Інструкцією № 69.

У разі виявлення нестачі або псування бланків суворого обліку за результатами проведення інвентаризації або ж у міжінвентаризаційний період, необхідно здійснити списання таких цінностей. Як правильно це зробити розглянемо далі.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.