Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Русін М. В.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

М. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р.

Загальна інформація

Мета конференції:Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичнихнаук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми правової системи сучасних держав.

Форма проведення:заочна.

Мова конференції:українська, польська, словацька, російська, англійська.

 

До участів міжнародній конференції запрошуютьсянауковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права.

 


Реєстрація

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 15 жовтня 2015 р. (включно) наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Русін_Заявка, Русін_Тези, Русін_Внесок

Електрона адреса: conference@jurfak.uzhgorod.ua

 

Вимоги до тез доповіді

 

· Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

· Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Загальна характеристика провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади

· Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ініціали автора автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

Русін М. В.

к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

Ужгородського національного університету

м. Ужгород, Україна

· Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

· Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

· Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок

 

Розмір організаційного внеску становить 180 грн. (20 доларів, 15 євро).

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направленона поштову адресу учасників, вказану у заявках.

 

Порядок оплати організаційного внеску

Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за наступними реквізити:

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: Поповнення СКР № 4731 2171 1261 9919Бєлова Дмитра Миколайовича (д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету).

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

Учасникам з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Contact (детальна інформація міститься на офіційному сайті системи – www.contact-sys.com). Оплату необхідно здійснити на Бєлова Дмитра Миколайовича (д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету).

 

Зразок оформлення заявки


Прізвище, ім’я, по батькові учасника  
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)  
Посада, місце роботи (навчання)  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції  


Координати організаційного комітету

Юридичний факультет Ужгородського національного університету

88000, Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26

Електронна адреса: conference@jurfak.uzhgorod.ua

Сторінка факультету: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-flaw/about

Телефон: 099 083 79 51

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.