Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Основи роботи в MapleПоле введення в даному математичному пакеті починається знаком «>». Будь-який рядок введення повинен закінчуватися крапкою з комою або двокрапкою. Без цього він не буде сприйнятий як команда. Якщо Maple не розпізнає якусь команду, то він сприйме її як символьний рядок і просто видасть на екран. У випадку « ; » результати обчислень будуть виведені на екран, а при « : » -ні.

У кінці рядка необхідно натискати клавішу Enter або комбінацію Shift+Enter. Різниця полягає в тому, що після Enter відразу будуть виведені результати обчислень, а при натискуванні Shift+Enter обчислення надрукуються після першого застосування Enter.

Запис математичних виразів у багато чому подібний до запису на різноманітних мовах програмування (наприклад, Turbo Pascal).

Бажано першим рядком у робочому листку зазначати команду restart. Це необхідно для того, щоб звільнитипам’ять, що використовується пакетом.

Слід уникати запису виразів і змінних з великої літери, бо Maple буде розглядати цей запис як аналітичний, відображати в математичному вигляді і не присвоїть конкретне значення. Деякі функції можуть писатися як з великої, так і з маленької літери (наприклад, Int і int). У першому випадку візуальне відображення результату, а в другому буде отримане числове значення.

Будь-які імена, які використовуються в робочому листку, повинні бути в спеціальних лапках ` `. Ці лапки розташовуються над кдавішою “Tab”.

Вправа. Відкриття/ закриття файлу. Робота з
редактором

1 Створіть новий файл, використовуючи головне меню File/New або клавішу .

2 Шляхом натискання на клавішу F5 змініть поточне поле введення на текстове і наберіть в ньому деякий коментар англійською мовою (російська не підтримується).

3 У наступному рядку введення введіть, наприклад, такі команди :

> print (234);

>print (Maple);

Maple

4 Між цими рядками вставте ще один, обравши пункт меню Format/Insert New region/Above (Below) (у залежності від розташування курсора) або натисніть клавішу , аналогічну команді Below.

5 З допомогою миші виділіть будь-який рядок, виріжіть його за допомогою команди Edit/Cut (або комбінації клавіш Ctrl+X, або ).

6 Передіть в інший пустий рядок і вставте командою Edit/Paste (Ctrl+V або натисканням ) .

7 Виконати команду Format/Execute Worksheet.

8 Збережіть цей файл. Для цього активізуйте підменю Save головного меню File (або натисніть на клавішу ) і на запит введіть довільне ім'я, яке не перевищує 8 символів з розширенням *.ms. Натисніть клавішу OK.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.