Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Умовний оператор

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для використання будь-яких умовних конструкцій потрібно застосовувати таку послідовність операторів:

if < умовний вираз > then < дія >

|elif < умовний вираз > then < дія >|

|else < дія >|

fi

Обов'язковим є вживання службових слівif,then,fi. Якщо умова складна, то застосовуються конструкції elif.. then (що тотожно if.. else.. then).

Умовний вираз може бути будь-яким булевим виразом, що сформувався, використовуючи реляційні оператори (<, <=, >, >=,=, <>), логічні оператори (і, або, не) і логічні імена (false, true). Крім того, умовний вираз повинен бути в круглих дужках.

Циклічна структура

Синтаксичний запис даної структури виглядає так:

|for <змін>| |from < змін1 >| |by < змін >| |to < змін2 >| |while < умова >|

<тіло циклу>;

Спочатку вказується змінна, за якою ведеться цикл, після словаfrom пишеться початкове значення циклу, з конкретним кроком післяby. Далі пишеться або словоto, якщо відомо конкретне кінцеве значення, або while для зазначення умови виходу з циклу. Тіло циклу береться в операторні дужкиdo/od.

Приклад

# знаходження суми чисел від 6 до 100 з кроком 2

> sum:=0;

> for i from 6 by 2 while i < 100 do

> sum:=sum+i

> od;

 

Можна також використовувати неповний запис циклу у такому вигляді:

|while (умова)| |do| |(дії)| |od|

Приклад

> c:=1;

> whille (c<5) do print(c) od;

 

Вправа. Табуляція функцій

1 Знайти значення функції y=x3-5x2+2x+1 в інтервалі
[-0.46 ,1.2] з кроком 0.15.

2 Записати циклічну структуру, яка обчислює значення факторіала заданого цілого числа N:

a) N=5;

b) N=27;

c) N=50.

3 Обчислити функцію на інтервалі (0, Pi).

Функції

Для того щоб самостійно задати певну функцію, що не входить до складу стандартних, вимагається використання функціонального оператора ->. Саме визначення функції повинно мати вигляд <змінні> -> <результат>. Таким чином, можна визначати функції і від багатьох змінних.

Приклад

> f := x -> 3*x + 5;

f := x -> 3 x + 5

> f(2);

> g := (x,y) -> sin(x)*cos(y) + x*y;

g := (x,y) -> sin(x) cos(y) + x y

> g(Pi/2, Pi);

Існує ще один варіант задання функцій за допомогою команди unapply. Спочатку треба надати змінній конкретний вираз, а потім зробити виклик команди у вигляді
<ім’я функ.>:= unapplay< ім’я функ , змін>.

Приклад

> g := x^3;

> g := unapply(g,x);

> g(5);

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.