Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

V. Захист дипломної роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дипломну роботу учень захищає в присутності Державно-кваліфікаційної атестаційної комісії у складі яку призначує директор навчального закладу.

Напередодні захисту студент має можливість ознайомитись з рецензією своєї роботи. Особливу увагу при цьому слід звернути на зауваження, які зроблені в рецензії. До захисту допускаються роботи, які мають позитивну резекцію керівника.

Тези свого виступу він готує заздалегідь. Виступ триває від 10 до 15 хвилин. Під час захисту роботи учень повинен сформулювати ії основні положення й висновки, навести докази на захист тих положень, які в рецензії поставлені під сумнів, відповісти на запитання членів комісії. У ньому необхідно:

· Назвати тему дипломної роботи , підкреслити ії актуальність, новизну і практичну значущість;

· Сформулювати основну мету і задачі дослідження;

· Стисло розкрити зміст структури роботи;

· Довести до присутніх основні положення роботи, а також результати дослідження, витікаючи з них висновки і відповідні пропозиції.

Після виступу учень відповідає на питання членів комісії. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом роботи, вміння аналізувати і узагальнювати зібраний матеріал, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на питання, обґрунтовувати свою точку зору.

Підсумком захисту є колективна оцінка Державної кваліфікаційної комісії. Позитивні якості роботи оцінюються змістом та ступенем самостійності.

Результати захисту дипломної роботи оцінюються за 12-бальною системою.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки
Донецької облдержадміністрації

Макіївське вище професійне училище

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

на тему: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 

Робота допущена з оцінкою ____________________

 

 

Виконав: учень групи № ___,
з професій: 4222 «Адміністратор»; 4112 «Оператор комп'ютерного набору» _________________________

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Консультант:
викладач/майстер в/н
__________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові

 

м. Макіївка

200____ р.


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. директора з НВР

____________ С.Г. Холодна

 

ДИПЛОМНЕ ЗАВДАННЯ

 

учень групи № ______Макіївського ВПУ

 

___________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові

Професія: __________________________________________

Тема завдання: _____________________________________

 

Дипломна робота на вказану тему виконується учнем, в наступному порядку:

 

Теоретична частина

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

І. Вступ.
2. Вимоги безпеки праці під час експлуатації обчислювальної техніки

 

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 

   
   

 

Перелік джерел інформації:

 

   
   
   

 

Дата отримання завдання «___» ________________ 200_ р.

Дата завершення роботи «___» ________________ 200_ р.

Консультант ______________________

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.