Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 12. Праця молоді. Суміщення роботи з навчанням

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого дозволяється прийом на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці молоді. Норми виробітку для молодих працівників. Оплата праці молодих працівників. Відпустка працівникам віком до 18 років. Обмеження звільнення молодих працівників. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці та побуту молоді. Умови для суміщення праці з навчанням. Відпустка в зв'язку з навчанням в школах та вузах. Обмеження надурочних робіт для працівників, що навчаються.

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ПРЕДМЕТА:

1. Поняття і предмет трудового права України.

2. Особливості методу регулювання трудових правовідносин.

3. Функції трудового права.

4. Система трудового права.

5. Поняття основних принципів трудового права України.

6. Зміст основних принципів трудового права.

7. Кодекс законів про працю України як основне джерело трудового права України.

8. Підзаконні акти та локальні правові норми, що регулюють трудові правовідносини.

9. Міжнародні правові акти про працю.

10. Фізичні особи як суб’єкти трудового права.

11. Власник підприємства як суб’єкт трудового права.

12. Трудовий колектив, як суб’єкт трудових правовідносин.

13. Профспілки як суб’єкт трудових правовідносин.

14. Умови і підстави виникнення трудових правовідносин.

15. Зміст трудових правовідносин.

16. Поняття і сторони колективного договору.

17. Порядок укладення і зміст колективного договору.

18. Зайнятість за законодавством України.

19. Правове становище безробітного.

20. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

21. Порядок укладення трудового договору.

22. Підстави припинення трудового договору.

23. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

24. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

25. Порядок звільнення з роботи.

26. Робочий час та його види.

27. Час відпочинку та його види.

28. Поняття та види відпусток за законодавством України.

29. Порядок надання щорічних відпусток.

30. Нормування праці.

31. Системи оплати праці.

32. Порядок виплати заробітної плати.

33. Поняття та методи забезпечення трудової дисципліни.

34. Заохочення за успіхи в роботі.

35. Дисциплінарна відповідальність.

36. Дисциплінарні стягнення та порядок їх накладення.

37. Види матеріальної відповідальності працівників.

38. Поняття та організація охорони праці.

39. Охорона праці жінок.

40. Охорона праці неповнолітніх.

41. Розслідування та облік нещасних випадків.

42. Загальна характеристика пільг працівників, що поєднують роботу з навчанням.

43. Позасудовий розгляд індивідуальних трудових спорів.

44. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ:

1.Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань.

2.Поняття працевлаштування та його правові форми.

3.Контракт – особлива форма трудового договору.

4.Випробувальний строк при прийнятті на роботу.

5.Зміна умов трудового договору.

6.Поняття та види переводів на іншу роботу.

7.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

8.Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

9.Соціальні відпустки.

10.Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Поняття дисциплінарного проступку.

11.Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам .

12.Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

13.Судовий порядок розгляду трудових спорів.

14.Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

15.Поняття безробітного і його правове становище

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.