Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Варіант 5

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І. Практичне завдання.

Складіть психологічний портрет одного з Ваших співробітників. Зазначте його типологічні та характерологічні особливості, акцентуації характеру, опишіть професійно важливі якості особистості.

ІІ. Доведіть істинність або хибність наведених тверджень. Відповідь обґрунтуйте.

1. Сфера діяльності лідера в організації, як правило, — велика група людей.

2. Ділову бесіду з підлеглим необхідно починати з аргументації своєї позиції.

3. Для холеричного типу темпераменту людини характерні незворушність, обґрунтованість, неквапливість, повільне переключення з одного виду діяльності на іншій.

4. Індивідуально-типове в особистості працівника виявляється по-різному залежно від рівня розвитку спільності, в якій інтегрована особистість.

ІІІ. Наведіть визначення термінів “психологія управління персоналом” і “ліберальний стиль управління”.

IV. Виберіть правильний варіант відповіді. Обгрунтуйте Ваш вибір.

Локус контролю — це:

а) контроль психічного стану особистості працівника;

б) контроль керівника за виконанням управлінських рішень;

в) схильність працівника приписувати відповідальність за результати своєї професійної діяльності зовнішнім обставинам або власним зусиллям і здібностям;

г ) схильність працівника приписувати досягнення у своїй професійній діяльності власним здібностям.

 

 

Варіант 6

І. Практичне завдання.

Складіть психологічний портрет одного з Ваших співробітників. Зазначте його типологічні та характерологічні особливості, акцентуації характеру, опишіть професійно важливі якості особистості.

ІІ. Доведіть істинність або хибність наведених тверджень. Відповідь обґрунтуйте.

1. Особистість — це біосоціальна, духовна істота, суб’єкт історичного процесу розвитку матеріальної та духовної культури на Землі, представник hоmо sаріеns.

2. У ділових переговорах найкращою є позиція “над”.

3. Мотивом називається привід, спонукання працівника до професійної діяльності, що породжується потребами.

4. Для меланхолічного типу темпераменту людини характерні сильна нервова система і неврівноваженість.

ІІІ. Наведіть визначення термінів “стиль управлінської діяльності” і “сангвінік”.

IV. Виберіть правильний варіант відповіді. Обґрунтуйте Ваш вибір.

У спілкуванні головним є таке:

а) передання інформації;

б) встановлення і підтримання контакту між людьми;

в) взаєморозуміння;

г ) взаємодія.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.