Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема №7 Охорона навколишнього середовища

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Організація охорони навколишнього середовища. Основні джерела забруднення довкілля. Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного середовища.

Роль адміністратора щодо охорони навколишнього середовища

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ПРЕДМЕТА:

1. Основні нормативні акти про охорону праці.

2. Закон України “ Про охорону праці ”.

3. Планування і фінансування робіт з охорони праці.

5. Органи нагляду та контролю за охороною праці.

6. Режим праці і відпочинку.

7. Навчання з питань охорони праці.

8. Види інструктажів.

9. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

10. Робоче місце. Організація робочого місця.

11. Нещасний випадок. Класифікація.

12. Поняття “ професійні захворювання ”.

13. Причини виробничого травматизму.

14. Профілактика травматизму та захворюваності на виробництві. Медичні огляди.

15. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

16. Контроль рівня шкідливостей у повітрі та захист від них.

17. Поняття “ електробезпека ”.

18. Заходи та засоби захисту працівників при експлуатації електроустановок.

19. Види горіння та способи припинення його.

20. Речовини та засоби для гасіння пожежі.

21. Організація пожежної безпеки на виробництві.

22. Принцип роботи порошкового вогнегасника.

23. Принцип роботи вуглекислотного вогнегасника.

24. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.

25. Вимоги, передбачені законодавством України, до охорони праці жінок.

26. Види відповідальності за порушення законодавства “ Про охорону праці ”.

27. Пільги та компенсації тим, хто працює у важких та шкідливих умовах.

28. Особливості дії електричного струму на організм людини.

29. Охарактеризувати електричні травми.

30. Захист від статичної електрики, що застосовується на виробництві.

31. Термін "Екологія".

32. Екологія й інженерна охорона природи

33. Збиток від забруднення навколишнього середовища.

34. Наслідки забруднення атмосфери.

35. Стандартизація та охорона навколишнього природного середовища.

36. Правова охорона навколишнього природного середовища.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ ІТЕРАТУРИ:

1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

3. Щедрій Я. І. — Охорона праці. — К.: ЦУЛ, 2002

4. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці. — К.: Каравела, 2003.

5. Геврик Є. О. Охорона праці. — К.: Ельга Ніка-Центр, 2003.

6. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. № 2695 ХІІ // Законодавство України про охорону праці: У 3 т. — К., 1995.

7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

8. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник/ Віктор Джигирей,. - 4-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 319 с.

9.Дуднікова І. Екологія: Навчальний посібник/ Ірина Дуднікова, Сергій Пушкин,; Європейський університет. - К.: Видавництво Європейського університету, 2006. - 327 с.

 


ІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: 4222 „Адміністратор»

Кваліфікація: Адміністратор

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.