Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗА ЗАДАНОЮ ПРОБЛЕМАТИКОЮ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

Індивідуальна робота виконується студентами заочної форми навчання. Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Інші види індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання виконуються за його власною ініціативою (див. п.6.4. та п. 9.1. «Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання).

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання виступає індивідуальна робота з науки за варіантами.

Індивідуальний варіант роботи визначається за порядковим номером студента у відомості. Розподіл варіантів індивідуальних завдань визначено у таблиці 1.

Таблиця 1

Порядковий номер студента у відомості Назва індивідуальної роботи
1. Специфіка економічних умов в Україні та їх вплив на організацію проектного фінансування.
2. Особливості та тенденції розвитку проектного фінансування за кордоном.
3. Участь міжнародних організацій у фінансуванні інвестиційних проектів в Україні.
4. Переваги та недоліки проектного методу фінансування.
5. Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні.
6. Бюджетування інвестиційного проекту.
7. Фінансові плани та схеми фінансування інвестиційних проектів в Україні.
8. Проектне фінансування за рахунок державних капіталовкладень: тенденції та особливості в Україні.
9. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами України.
10. Комерційний банк як кредитор в проектному фінансуванні.
11. Участь комерційних банків у підтримці лізингових операцій.
12. Роль банків в організації спільного банківського кредитування.
13. Комерційний банк як інвестор в проектному фінансуванні.
14. Комерційний банк як гарант в проектному фінансуванні.
15. Комерційний банк як платіжний агент в межах проектної діяльності.
16. Комерційний банк як фінансовий консультант в проектному фінансуванні.
17. Реалізація проектів фінансово-промисловими групами та іншими виробничо-господарськими угрупованнями.
18. Методи оптимізації структури джерел фінансування проектів.
19. Специфіка управління ризиками в комерційних банках України.
20. Організація взаємодії суб”єктів проектного фінансування.
21. Організація оцінки бізнесу в Україні.
22. Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів в Україні.
23. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів в Україні.
24. Лізингові схеми реалізації інвестиційних проектів в Україні.
25. Реалізація інвестиційних проектів фінансово-промисловими групами в Україні.
26. Особливості реалізації концесійних проектів та їх перспективи в Україні.
27. Організація фінансування інноваційних проектів в Україні.
28. Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу в Україні.
29. Законодавче регулювання проектного фінансування в Україні.
30. Практичні аспекти бюджетування проектів в Україні.

Вимоги до написання індивідуальної роботи:

Виконувати роботу слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи до 10-15 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Титульний лист (найменування міністерства, навчального закладу, факультету, курсу, номера групи).

Зразки чи копії документів та інші допоміжні матеріали, що ілюструють виконання відповідних операцій, виносяться у додатки в кінці. Термін виконання - за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни у галузі теорії та практики проектного фінансування.

Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації – в окремому додатку в кінці роботи.

Одержані завдання студентів оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка Критерії
10 балів Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством.
5 балів Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані та чинне законодавство є застарілою, вказана не повністю.
0 балів Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства.

 

Роботи студентів мають здаватися для перевірки на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії (до 31 березня) і в разі недопущення їх до захисту, повертаються студентам для доопрацювання.

Захист виконання письмових індивідуальних робітстудентами заочної форми навчання проводиться під час сесії у формі співбесіди керівника курсу зі студентом.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.