Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Семінар №3-4. Методи психологіїПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛІВ 1,2,3

№ п/п   Назви теоретичних розділів Кількість годин
Разом Аудиторных Лекції Практичні Семінарські Самостійна робота Підсумковий контроль
Змістовий модуль 1 Психіка як предмет психології  
1-2 Психологія як наука. Проблема предмету психології у різних напрямках        
Структура сучасної психології        
Основні методи психологічного дослідження      
Поняття про психіку. Функції психіки        
Проблема співвідношення психічного і фізіологічного        
Класифікація психічних явищ      
Разом:  
Змістовий модуль 2. ФІЛОГЕНЕЗ ПСИХІКИ  
Предмет, завдання і методи зоопсихології та порівняльної психології.        
9-10 Еволюція психіки тварин.        
Основні форми поведінки тварин.      
12-13 Соціобіологія. Психологія групової поведінки тварин та функціонування тваринних спільнот.        
Біологічні передумови антропогенезу.      
Разом  
Змістовий модуль 3. Психологія свідомості та самосвідомості  
15-16 Походження і розвиток свідомості людини        
Структура свідомості. Рівні свідомості      
Самосвідомість. Структура самосвідомості.        
19-20 Категорія Я-концепції та її складові        
21-22 Неусвідомлювані психічні процеси.      
Разом:  
За І семестр              
                   

Плани семінарських занять. Модуль 1.

Семінар №1. Предмет психології, її задачі та проблеми

План заняття

І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми.

ІІ. Теоретична частина: зміст питання

1. Психологія як наука: відмінність побутової і наукової психології в задачах і методах дослідження.

2. Взаємозв’язок методології, методів і методик психологічного дослідження

3. Методологічні принципи психологічної науки

4. Психологія як природнича та гуманітарна наука.

Семінар №2. Галузі психології: їх предмет та задачі.

План заняття

І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми.

ІІ. Теоретична частина: зміст питання

1. Взаємозв’язок психології та інших наук.

2. Структура психологічної науки.

3. Фундаментальні галузі психології

4. Прикладні галузі психології

Семінар №3-4. Методи психології

План заняття

І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми.

ІІ. Теоретична частина: зміст питання

1. Загальні вимоги до організації психологічних досліджень.

2. Спостереження: види, правила організації і проведення, межі ефективності.

3. Опитування, бесіда, анкетування, інтерв’ю – як методи отримання суб’єктивізованої психологічної інформації.

4. Експеримент: види, правила організації і проведення, ефективність, доцільність застосування.

5. Тести: види, правила застосування, основні характеристики тестів.

6. Соціометрія як метод соціальної психології: суть, правила проведення, обробка і інтерпретація результатів.

7. Математичні і статистичні методи обробки психологічної інформації.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.