Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ.Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Проблема норми і патології в сучасних науках про людину.

2. Детермінізм і теорія причинності в патології.

3. Релігійні тлумачення сутності порушення у розвитку. Форми та види реабілітації.

4. Психологічні особливості дітей порушеннями опорно- рухового апарату.

5. Психологічні особливості дітей з емоційно- вольовими та поведінковими порушеннями.

6. Поняття ретардації, дисфункції, асинхронії розвитку.

7. Види порушень емоційно-вольової сфери. Реактивні стани та конфліктні переживання особистості.

8. Психопатичні форми поведінки. Характерологічні акцентуації.

9. Девіантна поведінка дітей та підлітків, її біопсихічні та соціальні детермінанти.

10. Адаптивна поведінка дітей та підлітків. Психічні стани дітей та їх вплив на навчальну діяльність, поведінку і формування характеру.

11. Дитячий аутизм. Роль психолога у діагностиці, попередженні та корекції порушень емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки.

12. Детермінуюче та корекційне значення групових форм діяльності дітей із вадами емоційно-вольового розвитку та поведінки.

13. Причини виникнення затримки психічного розвитку.

14. Опишіть особливості пізнавального розвитку дітей із ЗПР.

15. Опишіть основні закономірності емоційно-вольової сфери дітей із ЗПР.

16. Назвіть загальні і специфічні для різних форм ЗПР чинники затримки у формуванні ознак «шкільної зрілості».

17. Дайте характеристику ігрової діяльності дітей як показника їх готовності до психологічного прийняття шкільної ситуації.


1. Визначте зону найближчого розвитку на прикладі дитини з нормальним розвитком і дитини з порушеним розвитком.

2. Сформулюйте основні напрями роботи із розвитку особистості, вдосконалення міжособистісних стосунків дітей і підлітків з поведінковими порушеннями

3. Опишіть особливості діяльності розумово відсталих людей в аспекті соціальної і трудової адаптації.

4. Визначте труднощі соціалізації дітей з розумовою відсталістю.

5. Охарактеризуйте основні складові психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

6. Опишіть рівень когнітивного розвитку школярів із ЗПР порівняно з розумово відсталими і нормально розвинутими однолітками.

7. Назвіть передумови і найбільш типові ознаки невротичного розвитку дітей і підлітків із ЗПР.

8. Опишіть структуру формуючого експерименту і його значення для вирішення питань диференційної діагностики.

9. Складіть рекомендації для вчителя по роботі до дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання.

10. Складіть рекомендації для вчителя по роботі з дітьми з аутизмом.

11. Сформулюйте основні напрями роботи із розвитку особистості, вдосконалення міжособистісних стосунків дітей і підлітків з поведінковими порушеннями

12. Основні психолого-педагогічні "правила" підходу до розумово відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання.

13. Опишіть основні закономірності емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей і підлітків.

14. Психолого-педагогічні правила поводження зрячих з особами, які мають глибокі порушення зору.

15. Профорієнтація сліпих і слабозорих учнів, перспективи їх соціальної адаптації.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.