Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

тапсырма шарттарыТапсырма №1. 1- есеп

Жұмыстың мақсаты : төтенше жағдайлар және табиғи апаттар кезіндегі жүргізілетін іс- шаралар және оны есептеу.

Қаланың солтүстік ауданы 60 кПа артықша қысым аймағына түседі. Құрылыс тығыздығы 40%, көшелердің ені 50м, ғимараттар көбінесе 8 қабатты болып келеді . Үйінділердің пайда болу мүмкіндігі мен олардың биіктіктерін анықтау.

Шешуі: 1.2кесте бойынша 60 кПа артықша қысым болған кезде бірыңғай үйінлілер қалыптасады . № 1.3 кестеден 40% құрылыс тығыздығы үшін мүмкін болатын үйінділер биіктігі-4.2 м . Берілген мәліметтерді ескере отырып, көшелердегі үйінділерді тазалау жұмыстарын жоспарлауға болады.

1.2 кесте –Қысымын анықтау

Ғимарат қабат саны Көше ені ,м
10-20 20-40 40-60 60-100
Үйінділер қысымы , кПа
2-3 - -
4-5
6-8

Ғимараттың қабат саны 3 көшелердің ені 50м болғанда үйінділер қысымы анықталмаған

1.3 кесте – Үйінділер биіктігін анықтау

Таблица 3

Құрылыс тығыздығы   Ғимарат қабат саны
Үйінділер биіктігі,м
0,3 0,6 1,3 1,7 2,1 2,4
0,5 0,9 1,9 2,8 3,1 3,7
0,6 1,2 2,5 3,7 4,2 5,4
0,8 1,6 3,1 4,6 5,2 6,8
0,9 1,7 3,8 5,6 6,2 7,8

Есеп

Жұмыстың мақсаты : ядролық жарылыс кезінде белгілі бір уақыттағы радиация деңгейлерінің қандай өзгеріске ұшырайтынын есептеп анықтау .

Сағат 21.00 нысана аумағындағы радиация деңгейі 27р/сағ . Егер ядролық соққы 3.00 жасалған болса , онда жарылыстан 1 сағаттан кейінгі радиация деңгейін анықтаңыз.

Шешуі :

1. Радиация деңгейі өлшенген уақыт пен ядролық жарылыс болған уақыт айырмашылығын анықтаймыз . Ол сағатқа тең. 21.00 -3.00 = 18

2. № 1.4 кесте бойынша 18 сағаттан кейінгі радиация деңгейінің коэффиценті К18 = 0,031

3. Формула бойынша сағат кейінгі радиация деңгейін анықтаймыз. Р1 = Р118 = 27/0,031 = 870.96 р/cағ өйткені Кt жарылыстан кейін 1сағатта Кt = 1 тең, 18- сағатта К18 = 870.96

Таблица 4

t, ч Кt t,ч Kt t, ч Kt
0,5 2,3 0,072 0,031
0,063 0,027
0,435 0,056 0,024
0,267 0,051 0,022
0,189 0,046 0,020
0,145 0,042 0,018
0,116 0,039 0,015
0,097 0,036 0,013
0,082 0,033 0,01

 

Есеп

 

Жұмыстың мақсаты :су басу масштабы су деңгейінің ұзақтығы мен биіктігіне, су басу аймағына ,су басу уақытына ( көктем, жаз қыс) және басқаларына байланысты болатынын анықтау.

 

тапсырма шарттары

Су қоймасының көлемі W = 105 млн.м3, пропанның ені В = 45 м, бөгетке дейінгі судың биіктігі Н = 55 м, судың орташа қозғалыс жылдамдығы V = 5 м/сек. Бөгеттен 50 км қашықтықтағы толқынның бұзылу параметрлерін анықтау.

Шешуі: 1 t = формуласы бойынша берілген қашықтыққы толқынның бұзылу параметрлерін анықтаймыз.

t = 50/5*3,6=36

3.1 кесте бойынша берілген қашықтықтықтағы толқын биіктігін табамыз :

0.015*50=0,75

X=100*50/75=73

h95 = 73*H = 73х60 = 4400 м.

3.1 кесте Бөгеттен өту ұзақтығы мен толқын ұзындығының биіктігі

Параметр атауы Бөгеттің арақашықтығы , км
Толқын биіктігі h, м 0,25 Н 0,2 Н 0,15 Н 0,075 Н 0,05 Н 0,03 Н 0,02 Н
Толқын өту ұзақтығы t, сағ Т 1,7 Т 2,6 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т

 

Берілген қашықтықтарда толқын өту ұзақтығы (t) келесі формуламен анықтаймыз :

Т = ,

мұндағы W –суқойма көлемі, м;

B – тесіктің ені, м;

N – пропанның 1м еніндегі максималды су шығыны, м3

Н м
N м3/см

Су қоймасының босату уақытын табамыз

X=350*80/60=466,6

X=466,6

Т = 95*10^6/466,6*60*3600=9,42

онда t55 =1,7 *Т=1,7*9,42=16,014

№ 4-есеп

Жұмыстың мақсаты: зілзала кезіндегі нысана элементтерінің бұзылу сипаты қандай болатынын анықтау.

 

Ғимаратар мен орындардың сипаттары Бұзылуы,балл
әлсіз орташа күшті түгел
25-50 т жүк көтергіш кран құбырлары мен металды каркасы бар өндірістік ғимараттар VII –VIII VIII – IХ IХ – Х Х - ХII
Металды каркасы және каркасыз құрастырғыш жеңіл ғимараттар VI –VII VII – VIII VIII – IХ IХ – ХII
Жеңіл металды каркас және кірпіш толған әйнектелген,ауданы 30% болатын ғимараттар VI –VII VII – VIII VIII – IХ IХ – ХII
Метал каркасты және жары ,төбесі түгелімен сынғышпен жабылған өндіріс ғимараттары VI –VII VII – VIII VIII – IХ IХ – ХII
Теміркірпішті ,ғимараттар   VI –VII VII – VIII - VIII – ХI
Теміркірпішті бөлшектермен жабылған қосымша бір және көп қабатты өнд,ғим. VI –VII VII – VIII VIII – IХ IХ – ХI
Бір және көп қабатты ағаш бөлшектер мен жабылған өнд,ғим. VI VI – VII VII - VIII Более VIII
Металды немесе теміркірпіш каркасты әкімшілік көпқабаты ғимараттар VII –VIII VIII – IХ IХ – Х Х – ХI
Азқабатты кірпіш ғимараттар (бір,екі қабатты) VI VI – VII VII –VIII VIII – IХ
Азқабатты кірпіш ғимараттар (үш және одан көп қабатты) VI VI – VII VII –VIII VIII – IХ
Қоймалы кірпіш ғимараттар V -VI VI – VIII VIII – IХ IХ -Х
ж/б эстакады немесе металдағы құбырлар VII - VIII VIII - IX IX - X -
             
             

Нысана алаңындағы зілзала қарқындылығы ,Рихтер шкаласы бойынша Х балға дейін жетті.Берілген нысанада металдық каркасы мен жүк көтергіштігі 25-50 т. Кран құрылғылары бар өндірістік және әкімшілік және кірпіштен құрылған ғимараттар ,металдық және темірбетондық эстакатадағы құбырлар бар.

Зілзала кезіндегі нысана элементтерінің бұзылу сипаты қандай болады?

Шешуі:

4.1-кесте бойынша ,металдық каркасы мен жүк көтергіштігі 25-50 т. кран құрылғылары бар өндірістік ғимараттар Х шкаладағы зілзала кезінде-бұзылуы түгел.

Ал металлдық немесе темірбетондық каркасы бар, көп қабатты әкімшілік ғимараттар Х балдық зілзалаға тұрақсыз.

 

 

№ 5 есеп

Жұмыстың мақсаты: химиялық обьектілерде болған апаттардың салдарынан туындайтын шығындарды анықтау.

Қаланың оңтістік бөлігінде орналасқан ХОО-ның апат болған жағдайдағы химиялық жұқтыру ошағының қауіптілігін бағалау керек.Көлемі 3300 м3 газголдерде сығылған хлор сақталулы тұр,ауа температурасы -400 С.Апат орны нысана аймағының солтүстік жағынан 210км қашықтықта орналасқан .Әрі қарай 330 км тереңдікте санитарлық қорғау зонасы ,оның арғы жағында тұрғын үй орналасқан .Газголдерде қысым атмосфералық болады.

Шешуі:

1. А шартына байланысты метеошорт-изотермия ,жел жылдамдығы 1м/с,жел бағыты –солтүстікке бағытталған.

2. Формула бойынша Q0 = d * Vx = 1,198 *3300=3953,4 т;

3. Формула бойынша (Qэ1 = К1 * К3 * К5 * К7 * Qс)

Мұндағы к1 –сақтау шарттарына байланысты болған коэффициент,к3-басқа қатты әсер етуші улы заттар (ҚӘЕУЗ) токсодозына әсерінің қатынасымен анықталатын коэффициент.К5- ауаның вертикаль тұрақтылығын ескеретін коэффициент, изотермия =0,16, конвекция -0,32, к7 – ауа температурасының ықпалын ескертетін коэффициент.(сығылған газдар үшін 1-ге тең)

, Qc-апат кезіндегі төгілген зат мөлшері .

1 = К1 * К3 * К5 * К7 * Qс=0 *0,021 *0,30*0 *3953,4=0 тонна.

4.12- кесте бойынша улану аймағының тереңдігін анықтаймыз: Г = 1,25км.

 

 

5.Тұрғын аудандарындағыды улану тереңдігі:1,25 – 0,275 – 0,370 = 0,605 км.

Осыдан шығатын нәтиже ,уланған ауа бұлттары химиялық қауіпті обьектінің қызметкерлері мен жұмысшылары үшін және де қала тұрғындарының бір бөлігі үшін 605 м қашықтықтағы тұрғындарға қауіп төндіреді.

5.3 кесте – Жұқтыру аумағының тереңдігін анықтау үшін қосымша коэффициенттер мен ҚӘЕУЗ сипаттамасы

ҚӘЕУЗ атаулары ҚӘЕУЗ тығыздығы Қайнау температурасы, С Токсеноз зақымдануы,Л Қосымша коэффициент өлшемдері
газ сұйық К1 К2 К3 К7
400С 200С 00С 200С 400С
Аммиак 0,0008 0,681 -33,42 0,18 0,026 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Хлорлы су 0,0016 1,191 -85,10 0,28 0,037 0,30 0,69/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Хлорлы су - 0,989 19,52 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5
Цианты су - 0,687 25,7 0,2 0,026 3,0 0,4 1,3
Нитрелденген қышқыл - 0,806 77,3 0,75 0,007 0,80 0,04 0,1 0,4 2,4
Күкірттенген ангидрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,099 0,333 0/0,2 0/0,5 0,3/1 1/1 1,7/1
Күкірт сутегі 0,0015 0,964 -00,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1,0 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,7/1
Хлор 0,0032 1,553 -34,1 0,6 0,18 0,062 1,0 0,001 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Хлорцикрин - 1,658 112,3 0,02 0,002 30,0 0,03 0,1 0,3 2,9
Хлорциан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048 0,80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1
Амин этилені - 0,838 55,0 4,8 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 2,2
Хлорлы фосфор - 1,570 75,3 3,0 0,010 0,2 0,1 0,2 0,4 2,3
Метиламин 0,0014 0,699 -605 1,2* 0,13 0,34 0,5 0/0,3 0,0,7 0,5/1 3/1
Метилакрилат - 0,953 80,2 24** 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4 3/1
Тұзды қышқыл(концентрациясыз) - 1,198 - 0,021 0,30 0,1 0,3 1,6
Ескерту : 1. «2» графадағы газ тәрізді ҚӘЕУЗ тығыздығы атмосфералық қысым кезінде көрсетілген.Атмосфералықтан сыйымдылығынан жақсы қысым , газ тәрізді ҚӘЕУЗ –ға графаны ғысым өлшеміне кгс/см2 көбейтуімен анықтайды. 2. «10» графада қосымша коэффициент мәндері екінші бетке арналған 3. «5» графадағы токсодоз мәнінің х-мен белгіленгендері D = 240 * K* ПДКр3 осы формуланы есептеумен анықталған.Мұндағы, D – токодоз, мг* мин/л; ПДКр3 – по ГОСТ 12.01.005 бойынша жұмыс істейтін ауа аумағындығы шекті рұқсат етілген концентрациясы, ол 88 мг/л-ге тең. К = 5 –ті тітіркендіргіш уларға арналған (*белгіленген), К = 9 – барлық уларға арналған,(** белгіленген).

 

5.4 кесте - Қатты әсер ететін улы заттармен зақымданған аймақ тереңдігі , км

Жел жылдамдығы, м/с Ауа зақымданудағы ҚӘЕУЗ мөлшері ,т
0,1 0,5
1. 1 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 38,13 52,67 65,73 81,91
2. 2 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,85 16,44 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79
3. 3 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,94 15,18 20,59 25,21 21,30 61,47 84,50
4. 4 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92 81,17
5. 5 0,59 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 67,15 83,60
6. 6 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 9,06 12,14 14,79 18,13 34,07 47,09 56,72 71,70
7. 7 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 30,73 41,63 50,93 63,16 96,30
8. 8 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,98 14,68 27,75 37,49 45,79 56,70 86,20
9. 9 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,03 13,50 27,39 34,24 41,76 51,60 78,30
10. 10 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,23 12,54 23,49 31,61 38,50 47,53 71,90
11. 11 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,01 11,74 21,91 29,44 35,81 44,15 66,62
12. 12 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,01 33,55 41,30 62,20
13. 13 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,24 4,66 5,70 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 31,62 38,90 58,44
14. 14 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40 10,04 18,46 24,59 29,95 36,81 55,20
15. 15 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,076 4,34 5,31 6,86 8,11 9,70 17,60 23,50 28,48 34,98 52,37
орЕскерту: 111.15 м/с жел жылдамдығынан астам зақымдану аймағына 15 м/с жел жылдамдығын қолдану. 222. 1,0 жел жылдамдығына жетпейтін зақымдану аймағына 1 м/с жел жылдамдыгын қолдану.      
                                   
                                   

 

5.1 кесте –Қарсыластың химиялық авиация қаруын қолданған кездегі , химиялық зақымданған аумақ өлшемдері

ОВ типі және қолдану тәсілі Ұшақтар саны мен типі Қалада , орман массивінде
Ұшақ буыны Аумақ ұзындығы (L) ,км Аумақ тереңдігі (L),км
ОВ суаруы Еи-икс В-52 РВ-III Р-ППА -     -   Р-4, Р-105   -   -     В-52 РВ-III Р-ППА -   - Р-4, Р-105 - -   В-52 РВ-III - - Р-4, Р-105                      
Зарин, бомаб ату В-52     В-57   Р-4, Р-105   - В-52   - В-57 - Р-4, Р-105   - - В-52 - - В-57   Р-4, Р-105   1,2 2,4 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

6-есеп

Жұмыстың мақсаты: ірі апаттар мен апат әсерінен болатын ликвидацияларды, құтқарушы жұмыс күшімен қамту, дайындалу бағыттары сиякты басқа да шараларды, техникамен транспортпен қамтуды анықтау.

6.1 Тапсырма шарттары

1. Қала тұрғындарының саны- 80 мың адам.

2. Ірі кәсіпорындар саны-8, оның ішінде химиялык қаупі бар-5:

-мектептер саны 3;

-бала-бақша 6;

-150 орындық емханалар 5;

-тамақтандыру кәсіпорындары 8;

-жылыту пештері(котельный) 4;

-хлор сақталған жабық су қоймалары 4;

-теміржолдағы аммиакты цистерналар 50 т.

3. Жалпы электрөткізгіш желілерінің ұзындығы 230 км:

-канализация желісі 210 км.

4.Қалада 12900 үй, әр үйде орташа шамамен 18 адам тұрады.

5.Қала сыртында әрқайсысы 300 адамдық сыйымдылығы бар 2 демалыс үйі бар.

6.Баскару құжаттарының талаптарына сәйкес құтқарушылардын ортақ саны.

7.заматтық қорғаныстың күшін басқару үшін қалада радиобайланыс құрылғылары бар.

8.Қаланың маңайында мотоатқыштар полкі орналасқан.

Ғимараттың сипаттамасы

Тұрғын

-тип «А» -20%, тип «Б» -50%, тип «В»-30%

Индустриялдық

-тип «Б»-60%, тип «В»-40%

Мектептер

-тип «дБ»-100%

Бала-бақшалар:

-тип «А»-20%, тип «Б»-50%, тип «В»-30%

Емдік мекемелер:

-тип «А»-10%, тип «Б»-70%, тип «В»-20%

Тамақтандыру кәсіпорындары:

-тип «А»-50%, тип «Б»-30%, тип «В»-20%

Қазандыктар:

-тип «Б»-100%.

 

Тапсырма:

Инженер-маманы рөлін жүргізгенде есептеу:

-ғимараттардың бұзылу саны мен деңгейі;

-баспанасыз қалған адам саны ;

-санитарлы және қайтарусыз қалғандардың жоғалу саны ;

-коммуникация, өндіріс обьектілердегі, өмір сүруді қамтитын жүйенің қирау деңгейі;

-ҚӘЕУЗ мен ластанған аумақты анықтау;

-өртке аса қауіпті аумақтар.

 

  Атауы Балдық жүйеде жерсілкіну қаркындылығы
  Жерсілкіну әсері     Барлық адамдар сезеді, заттар тоңкеріледі Адамдар қорқып, жоғалады, жиһаздар тоңкеріледі  
Сейсмиктің қатысуынсыз ғимарат пен құрылыс күйі            
«А» типті үгіткіш тастары бар ғимараттар, ауыл шаруашылық құрылыстары, там кірпішті үйлер, балшық үйлер 1-деңгейлі зақымдану Зақымдануы 1д.-50% 2д.- 5% Зақымдануы 3д-50% 4д-5% Зақымдануы 1-3д.-.75% 4д.-20% 5д.-5% Зақымдануы 5д.-75% Зақымдануы 5д.-100%  
  Тип «Б» панельді, ғимараттар, кәдімгі кірпіш үй Өзгеріссіз Зақымдануы: 1д.-5%     Зақымдануы: 2д.-50% 4д-5%   Зақымдануы: 1д-75% 2д.-20% 3д.-50% Зақымдануы: 4д. –50 % 5д.-5%   Зақымдануы 5д.-75%
  Сейсмиктің қатысуымен ғимараттар мен құрылыстар күйі. «В» типті ж/б қарқасты ғимарат, жақсы тұрғызылған ағаш құрылыстар Өзгеріссіз Өзгеріссіз     1д.-5%     Зақымдануы 1д.-50% 2д.-5% Зақымдануы 1д. – 50% 2д. – 5%   Зақымдануы 4д. – 50% 5д.-5%
О Н Х бұзылу деңгейі Өзгеріссіз Өзгеріссіз Әлсіз Орташа Күшті Түгелімен
Коммун. Энергетикалық желі күйі: Электрберетін желі Өзгеріссіз Өзгеріссіз Жеке авария Көптеген авариялар Жергілікті авария Түгелімен бұзылу
-байланыс желілері Өзгеріссіз Өзгеріссіз Өзгеріссіз Жеке авариялар Байланыс үзілуі Түгелімен бұзылу
  Жылумен жабдықтау және канализация, суөткізгіш жүйелері   Өзгеріссіз Өзгеріссіз 5%-ке дейін найза бұзылады 50%-ке дейін құбыр жарылуы 75%-ке дейін құбыр жарылуы Түгелімен бұзылу
  Көпір мен жол күйі Өзгеріссіз Өзгеріссіз Өзгеріссіз Көшкін,жол бұзылуы Жолдардың қатты бұзылуы Түгелімен бұзылу
Су көздерінің күйі Су коздерінің дебиті өзгереді Су көздерінің дебиті өзгереді Құдықтағы су деңгейі өзгереді Дебит 50 пайызға өзгереді Су көзі бұзылады Түгелімен бұзылу
Қосымша факторлар: -өрт Жоқ Жоқ Жеке ошақтар Жеке ошақтар Жаппай өрттер Жаппай өрттер
  -сел (субасу) Жоқ Жоқ Сел Сел Субасу, сел Субасу
  -көшкін Жоқ Жоқ Көшкін Көшкін Көшкін Көшкін
  -ҚӘЕУЗ ошағы Жоқ Жоқ Жоқ ҚӘЕУЗ ошағы    
  -Т.Ж (ж.д) авариясы Жоқ Жоқ Жоқ Жеке авария Апат Апат
  Адам бар аймақтардың бұзылу дәрежесі Жоқ Жоқ Әлсіз Орташа Күшті Түгел

 

Зақымдану классификациясы

 


1-деңгей

Жеңіл зақымдануы

/жарылуы жұқа, штукатурканың аз ғана бөлігінің шашылуы/

2-деңгей

Зақымдануы әлсіз

/жердегі кішкене ғана жарылысы, үлкен штукатурканың шашылуы/


И 3-деңгей

Зақымдануы орташа

/жердегі үлкен және терең жарылыстар, түтін трубасының құлауы

4-деңгей

Күшті зақымданулар

/жердегі тесіктер мен сырғанақжарылыстар,ғимааттағы ішкі жер бөліктерінің шашылуы /

5-деңгей

Өте қатты

/ғимраттардың түгелімен зақымдануы/


 

Типі Ғимараттың сипаттамасы(саны)
Тұрғын Индустриялдық Мектептер Бала –бақшалар Емдік мекемелер Тамақтандыру кәсіпорындары Қазандықтар
«А»      
«Б»
«В»    

 

VI балдық жер сілкіну кезінде апаттар болады

1. А типті ғимараттарда: 16 тұрғын үй, 1 бала-бақша, 0 емдік мекеме,4 тамақтандыру кәсіпорны - 75% проценттік 5-деңгейлі зақымдануға ұшырайды ( ғимараттардың түгелімен зақымдануы).

2. Б типті ғимараттарда 40 тұрғын үй, 5 кәсіпорын, 3 мектеп, 4 бала-бақша, 4 емдік мекеме, 2 тамақтандыру кәсіпорыны, 4 қазандық-50%-тік 4-ші деңгейлі зақымдануға яғни күшті зақымданулар (жердегі тесіктер мен сырғанақ жарылыстар, ғимараттағы ішкі жер бөліктерінің шашылуы).

5%-тік 5-ші деңгейлік өте қатты (ғимараттардың түгелімен зақымдайды)

3. В типті ғимараттарда 24 тұрғын, 3 кәсіпорын, 2 бала-бақша, 1 емдік мекеме, 2 тамақтандыру кәсіпорыны 50%-дық 1-ші деңгейде жеңіл зақымдалады (жарылуы жұқа, штукатурканың аз ғана бөлігінің шашылуы ) 5%-тік 2-ші деңгейлігінде зақымдануы әлсіз болады (жердегі кішкене ғана жарылысы, үлкен штукатурканың шашылуы).

4. О Н Х бұзылу деңгейі: күшті

5. Коммун. энергетикалық желі күйі: жергілікті авария болады.

6. Жылумен жабдықтау және канализация, суөткізгіш жүйелері 75% -ке дейін құбыр жарылады.

7. Көпір мен жол күйі: жолдардың қатты бұзылуы.

8. Су көздерінің күйі: Су көзі бұзылады.

9. Қосымша факторлар: жаппай өрттер.

10. Сел : субасу, сел

11. көшкін болады.

12. ҚӘЕУЗ ошағы : жоқ

13. Т.Ж. (ж.д.) авариясы: апат.

14. Адам бар аймақтардың бұзылу дәрежесі: күшті


7-есеп

Жұмыстың мақсаты: бөлшектердің ауырлық күшінің әсерінен құлауын анықтау.

7.2 Тапсырма шарттары

Тегіс бетте орналасқан программалық құрылымның блогы аударылған жағдайдағы қиратушы толқынның фронтындағы артық қысымын анықтау.

Құрал салмағы 220 Н, биіктігі 55 см, ұзындығы 40 см, ені 45 см, ауырлық центрі және құрал ортасындағы ығыстырушы күштің центрлік қысымы:

Шешуі:

П-17 формуласы бойынша көлденең қимасының ауданы ( S=0,4*0,45=0,18 м2) арқылы келесіні анықтаймыз:

Pck≥0.2/0.45*220/1.6*0.18=340 Н/м2

Мұндай жылдам напор кезінде соққы толқынның шегінде 17 кПа құрылғы аударылды.

7.1 кесте- Артық қысым мен жылдамдық арыны

Артық қысым кПа Жылдамдық м/с   Ауа бөлігінің тығыздығы кг/м3 Қысым, кПа
Фронт Ауа бөлігі м/c Жылдамдық тығыздығы Толқында көрсетілген
12,9
2,3 1,30 0,0035 2,0
22,3 1,38 0,35 20,8
43,2 1,46 1,37 43,8
62,3 1,54 3,04 67,3
80,5 1,63 5,34
97,5 1,70 8,23
113,7 1,78 11,7
143,7 1,93 20,3
171,0 2,04 30,9
196,7 2,2 43,4
220,4 2,34 57,7
242,7 2,46 73,6
263,6 2,58 91,1
283,6 2,69
371,1 3,18
444,5 3,59
508,7 3,94

Зат жылжуы болатын, 7.1 кестеден немесе жоғарыдағы формуладан табылған артық қысымды жылдамдықты фронттағы соққы толқынның артық қысымымен

7,2 кесте –Үйкеліс клэффиценті

Сынғыш материал атауы Сыну коэффиценті
Жылжу коэффиценті
Болат бойынша болат 0,16
Ленолеум бойынша болат 0,2-0,4
Ағаш бойынша металл 02,-05
Леноум, қатты грунт бойынша резина 0,4-0,6
Ағаш бойынша резина 0,5-0,8
Ағаш бойынша ағаш 0,2-0,5

 

Томалану коэффиценті
Болат дөңгелег:-рельс бойынша 0,05
Кафель плиталары бойынша 0,1
- линолеум бойынша 0,15-0,2
- ағаш бойынша 0,12-0,15

7.4 кесте – Аэродинамикалық кедергі коэффиценті

Дене пішіні   Ауа қозғалысының бағыты
Ұзындығы мен квадратты шегі бар, үш еселенген квадрат қабырғалары тең параллелипед 0,85 Квадрат шегіне перпендикуляр
Куб 1,6 Перпендикуляр шегі
Диск 1,6 Дисске перпендикуляр
Қабырға қалыңдығы 1/5 тең квадратты пластина 1,45 Пластинаға перпендикуляр
Цилиндр h/d =1 h/d=4 h/d=9 0,4 0,43 0,45 Цилиндр осі перпендикуляр, h-биіктік d-цилиндр диаметрі
Сфера Жартылай сфера 0,25 0,3 Жартылай сфера табанына параллель  
Табаны квадрат пирамида 1,1 Қабырға табанына перпендикуляр, қабырғаға параллель

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.