Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

С. Ланцов. Політична конфліктологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 319 с.: Ил. - (Серія «Навчальний посібник»). , 2008

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Питання про співвідношення релігії і політики в суспільстві - не простий. Що є політика? Єдиного визначення цього поняття не існує. Давньогрецький філософ Платон вважав, що політика - це мистецтво жити разом; соціолог М. Вебер визначав політику як прагнення до участі у владі; відомий німецький державний діяч і дипломат Бісмарк - як мистецтво можливого. З одного боку, політика впорядковує суспільне життя, регулює відносини в соціально диференційованому суспільстві. З іншого боку, стрижень політики становить влада, а прагнення різних соціальних груп і окремих індивідів до участі у здійсненні влади призводить до того, що сфера політики - це сфера політичної боротьби, конфліктів і конкуренції.

Як вже було зазначено вище, релігія також відіграє регулятивну функцію в суспільстві, прагнучи забезпечити рівноправне та мирне співіснування людей, що розрізняються за соціально-статусним і майновим позиціях. Первісні люди, що сповідали культ неба і землі, які вклонялися тотемам прабатьків роду, визнавали владу надприродних сил. У багатьох релігіях, наприклад у християнстві, можна простежити зв'язок ідеї політичної влади з владою церковної, вона втілюється в ідеї божественного направлення справ людських. Протягом століть для традиційних мусульманських держав було характерно повне зрощування державної та церковної влади. Глава держави (халіф, падишах) вважався спадкоємцем пророка Мухаммеда, вище духовенство відігравало роль політичних радників, а кримінальне та цивільне право було засновано на релігійних законах - шаріаті. Таким чином, всі сфери життя суспільства - сім'я, культура, правові відносини, політика - піддавалися втручанню з боку ісламу. Чим більш значну роль грав у житті країни релігійний фактор, тим більше сильний вплив він чинив і на відносини держави і церкви.

Можна виділити три основних історичних типу відносин церкви і держави. 1.

Верховенство державної влади над церковною. Так, наприклад, в XIV ст. за наказом французького короля Філіпа IV резиденція римських пап була перенесена в місто Авіньйон, що розташовувався на території Франції, папство використовувалося французькими монархами в політичних цілях. Цей період, що тривав з 1309 по 1377 р., носить назву «Авіньйонський полон». 2.

Підпорядкування держави церковним установам. У традиційних ісламських державах мусульманське духовенство виконувало світські функції, повністю контролюючи політичну сферу. 3.

Взаємне невтручання держави і церкви. Така ситуація характерна для більшості країн сучасної Західної Європи.

У сучасному західному суспільстві держава і церква співіснують паралельно один одному.

Релігія сприяє обгрунтуванню та підтримці суспільних цінностей, у тому числі і політичних, що впливає на ставлення суспільства до закону і влади. Церковні інститути можуть представляти інтереси окремих соціальних груп, сприяти посиленню їх впливу. Релігійні організації беруть участь у політичному процесі через активну ідеологічну діяльність. Такий взаємозв'язок релігії і політики зумовлена ??тим, що для більшості людей релігійна віра є частиною національної культури і невіддільна від способу життя і основ соціально-політичного устрою суспільства.

У сучасному світі мова може йти про три основних формах взаємодії релігії і політики.

По-перше, про використання релігії в політичних цілях. Наприклад, в 1991 р. іракський лідер Саддам Хусейн мотивував напад на Кувейт тим, що королівська сім'я Кувейту поводиться не відповідно до норм ісламу.

По-друге, про вплив релігії на політику в рамках встановлених законом або загальноприйнятих процедур. У Західній Європі церква прагне впливати на законодавство через загальноприйняті демократичні канали. У таких державах, як Іспанія, Португалія, Італія церква полемізує з державою з питань сім'ї та освіти.

По-третє, про сакралізації політичних інститутів. Як приклад можна привести Японію, де національна релігія - синтоїзм - є духовною основою японських політичних інститутів.

У сучасному світі релігія все ще продовжує виконувати функції, подібні з функціями ідеології, що призводить до її політизації. Однак це не завжди означає, що суспільство стає більш релігійним. Дуже часто, особливо в країнах третього світу, невдоволення соціально-економічними чи політичними реаліями виражається у формі релігійних хвилювань, спрямованих на досягнення якоїсь вищої справедливості. У цих випадках релігія може виступати альтернативою таким ідеологіям сучасності, як консерватизм, лібералізм чи соціалізм. Як вже було сказано вище, релігійна віра являє собою органічну частину національної культури. Процеси глобалізації, які найчастіше сприяють вестернізації традиційних суспільств, можуть призводити до посилення тенденцій націоналізму, що сприяють збереженню самобутньої культури; релігія в таких випадках стає важливою частиною націоналістичних програм.

Ці особливості суспільного розвитку призводять до того, що релігійний фактор все частіше грає важливу роль як у внутрішніх, так і в міжнародних конфліктах. Що лежить в основі таких явищ, як середньовічні Хрестові походи або терористичні акти сучасних ісламських фундаменталістів? На перший погляд, в основі цих агресивних дій лежить релігійна віра.

Чи означає це, що в релігії спочатку містяться норми та приписи, що закликають до насильства і експансії? Світові релігії, тобто буддизм, християнство та іслам в їх класичному варіанті, засновані на терпимості і людинолюбство, вони не закликають безпосередньо до боротьби з інакодумцями. Однак релігія і церква мають особливі можливостями впливу на світогляд і поведінку віруючих. Ілюмінація божественних звітів - монополія священнослужителів, і така монополія часто призводить до того, що найбільша увага приділяється одним догматам на шкоду іншим. Наприклад, ісламські фундаменталісти використовують поняття джихад для позначення війни з невірними в ім'я поширення мусульманської віри. Однак з арабської мови джихад перекладається як «зусилля». Якщо в перші століття поширення ісламу джихад дійсно трактувався як війна, причому війна оборонна, то починаючи з XIV в. концепція джихаду ускладнюється: найвищим проявом вважається джихад духовний, тобто внутрішнє самовдосконалення на шляху до Аллаха. Таким чином, джихад можна витлумачити і як обгрунтування додатки максимальних зусиль для процвітання держави, і як виправдання для терактів - все залежить від політичних завдань того чи іншого лідера.

Звичайно, не можна заперечувати той факт, що в ісламі спочатку закладені прозелетізм4 і певна агресивність у питаннях поширення віри. Ці особливості ісламу сприяють використанню його в якості політичної платформи. Буддизм, навпроти, носить суто мирний характер. У ньому, на відміну від ісламу і християнства, не розробляється єдиний світовий порядок божественного походження. Однак коріння сумно знаменитої японської секти «Аум Сінрікьо», в 1995 р. здійснила теракт в токійському метро, ??спочатку йдуть у буддизм. Засновник секти Секо Асахара ставив перед собою мету захопити владу спочатку в Японії, а потім і по всьому світу. «Мирний» характер буддизму спростовується і деякими буддоло-гами-сходознавцями: в канонічних буддистських текстах можна знайти виправдання необхідності і справедливості загарбницької політики.

Німецький філософ К. Шмітт у своєму визначенні політики вказував, що політичні дії і мотиви можна звести до розрізнення друга і ворога. Політичний ворог не завжди морально злий, але завжди являє собою чуже, інше. Використовуючи релігійну віру і релігійні символи, можна надати сакральність будь-якому політичному конфлікту, що, в свою чергу, призводить до сакралізації ворога, робить його втіленням вселенського зла. Таким чином, саме релігійний фактор стає одним з найбільш зручних при використанні в політичних цілях для виправдання насильства та агресії.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.