Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Варіант №1

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Вкажіть де на схемі знаходиться площина різання:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5;

 

 

2. За якою формулою визначають швидкість різання при точінні:

А). V = ; Б). ; В). ; Г). .

3. Вкажіть під яким номером на схемі вказана допоміжна задня поверхня різця:

А). 1;

Б). 2;

В). 3;

Г). 4.

 

4. До основних елементів різця відносяться:

А). ріжуча кромка; Б). калібруюча частина;

В). хвостовик; Г). шийка.

5. Який кут різця впливає на напрям сходу стружки:

А)задній кут α; Б)головний кут в плані φ;

В)кут нахилу головної ріжучої кромки λ; Г)кут при вершині різця ε;

6. Як впливає утворення наросту на передній поверхні різця на якість обробленої поверхні заготівки:

А)знижує шорсткість обробленої поверхні; Б)збільшує шорсткість обробленої поверхні;

В)збільшує міцність обробленої поверхні; Г) зменшує міцність обробленої поверхні;

7. По якій поверхні різця, при обробці заготівки, сходить стружка:

А)по головній задній; Б)по допоміжній задній;

В)по передній ; Г)по головній задній і допоміжній задній одночасно;

8. Як називається кут який утворюється між передньою поверхнею різця площиною різання:

А) задній кут α; Б) передній кут γ; В)кут різання δ; Г) кут загострення β;

9. Скільки зубів має спіральне свердло:

А) 5; Б) 3; В) 4; Г) 2;

10 Кут різальної частини свердла 2φ:

А) це кут між розвернутою гвинтовою лінією та віссю свердла;

Б) це кут між дотичною до сліду передньої поверхні в даній точці різальної кромки та нормаллю до площини кола обертання цієї точки навколо осі свердла;

В) це кут між дотичною до сліду задньої поверхні в даній точці різальної кромки і дотичної до кола обертання цієї токи навколо осі;

Г) це кут між різальними кромками;

11. Загострення прямозубого зенкера ведеться:

А)по передній поверхні зуба; В) по калібруючій частині;

Б) по задній поверхні зуба; Г) по стрічкам;

12. В конструкції якого з перерахованих ріжучих інструментів є кромка перемички:

А). прямий прохідний різець; Б). свердло; В). зенкер; Г). мітчик.

13. Які фрези використовують для фрезерування пазів і уступів:

А)торцеві; В)черв`ячні; Б)дискові; Г)циліндричні;

14. Чим менше число зубів фрези

А) зуб’я виходять крупніші і міцніші, створюється більший простір для стружки;

Б) зменшується стійкість фрези;

В) зменшується допустима швидкість різання;

Г) збільшується плавність різання;

15. Вкажіть де вірно вказані елементи зенкера, який дано на схемі:

А)L1 – різальна частина, L2 – калібруюча частина, L3 – робоча частина;

Б) L1 – різальна частина, L2 – робоча частина, L5 – калібруюча частина;

В) L1 – різальна частина, L2 – калібруюча частина, L4 – робоча частина;

Г) L1 – різальна частина, L2 – калібруюча частина, L3 – хвостовик;

 

16. Який процес обробки різанням зображено на рисунку?

 

А). нарізання різьби;

Б). розсвердлювання;

В). розвертування;

Г). зенкерування.

 

 

17. Вказати яку розмірність має подача при свердлуванні:

А). мм/дв. Ход Б). мм/об В). мм/хв Г). мм/зуб Д). м/хв

18. Що називається структурою абразивного інструменту?

А). розмір абразивного зерна;

Б). співвідношення компонентів зв'язки абразивного інструменту;

В). співвідношення об'ємів абразивних зерен, зв'язки і пір;

Г). склад абразивного матеріалу

19. Верстати поділяються на:

А) 12 груп; Б) 10 груп; В) 9 груп; Г) 8 груп.

20. Як називається пустотілий корпус для установки шпинделя і коробки швидкостей:

А) передня бабка токарного верстата;

Б) задня бабка токарного верстата;

В) коробка подач токарного верстата;

Г) фартух токарного верстата.

21. Яку групу вказує цифра 1 в позначенні моделі верстата 1К62:

А). токарні; Б). фрезерні; В). свердлульні; Г). шліфувальні.

22. Що показує (прямо чи опосередковано) третя або третя і четверта цифри спільно індексу токарно-гвинторізного верстата:

A) найбільший діаметр оброблюваного отвору в сталі середньої твердості;

Б) найбільший діаметр оброблюваного прутка;

В) найбільший діаметр оброблюваної деталі над станиною;

Г) найбільший діаметр оброблюваної деталі над супортом?

23. Повне передавальне відношення кінематичного ланцюга дорівнює:

A) добуткові передавальних відносин усіх пар, які складають ланцюг;

Б) сумі передатних відносин усіх пар, які складають ланцюг;

В) різниці передавальних відносин усіх пар, які складають ланцюг;

Г) відношенню передавальних відносин усіх пар, які складають ланцюг.

24. Шпиндель токарного верстата призначений для закріплення:

A) деталі; Б) інструменту;

В) контрольно-вимірювальних пристроїв; Г) мастильного оснащення.

25. Переміщення столу в трьох взаємно перпендикулярних напрямках можливо на фрезерному верстаті:

A) консольному; Б) бесконсольному;

В) карусельному; Г) поздовжньому одностійковому.

26. На бесцентровошліфовальних верстатах можлива обробка:

A) зовнішніх поверхонь тіл обертання; Б) отворів;

В) плоских поверхонь; Г) зубів шестерень.

27. Для перетворення обертального руху ходового валу і ходового гвинта в прямолінійній поступальний рух супорта призначено:

А) коробка подач; Б) коробка швидкостей;

В) фартук; Г) гітара змінних колес

 

28. Вкажіть під яким номером на схемі вказана вершина різця:

А). 5;

Б). 3

В). 4;

Г). 6.

 

29. Головні кути різця вимірюються:

А) в площині різання; Б) в основній площині;

В) в головній січній площині; Г) в площині яка паралельна до площині різання;

30. Яка існує залежність між головними кутами різця:

А) α+β+γ=90º Б) α+β+δ=90º; В) α+β+γ=180º; Г) α+β+δ=180º;

31. Як називається кут різця, який утворюється між проекцією головної ріжучої кромки на основну площину і напрямом подачі:

А) головний задній кут α; Б) головний кут в плані φ;

В) допоміжний кут в плані φ′; Г) передній кут γ;

32. Яким типом різця можна робити поверхневе обточування з підрізанням уступів під кутом 90º до вісі деталі:

А) прохідний ; Б) прохідний відігнутий;

В) прохідний упорний; Г) підрізний відігнутий

33. Спосіб обробки, при якому наростоутворення негативне явище:

А). чорнова Б). чистова В). полу чистова Г). будь-яка

34. Вкажіть, що з перерахованого поглинає найбільшу кількість тепла при обробці:

А). різець; Б). заготівка, що оброблюється;

В). стружка; Г) атмосфера.

35. Яка стружка сходить з різця у вигляді стрічки без зазубрін:

А)ступінчата; Б) зливна; В) суставочна; Г) надлому;

36. Скільки ріжучих кромок у спірального свердла:

А). 1; Б). 2; В). 3; Г). 4.

37. Головним рухом при фрезеруванні заготівки є:

А)поздовжнє переміщення заготівки; Б) поперечне переміщення заготівки;

В) обертання фрези; Г) переміщення фрези на глибину різання;

38. Загострення свердла виконують

А) по задній поверхні таким чином, щоб поперечне лезо було заокругленим;

Б) по задній поверхні таким чином, щоб поперечне лезо було гострим;

В) по ріжучим кромкам;

Г) тільки по передній поверхні;

39. Для чого потрібна лапка конічного хвостовика:

А). Для передачі моменту, що крутить; Б). Для вибивання свердла з патрона;

В). Для зручності виготовлення; Г). Для розмітки поверхонь.

40 . Вкажіть під якою цифрою вказана стрічка на схемі спірального свердла:

А). 1, 11;

Б). 6

В). 7

Г). 10

 

 

Викладач Крижановський О.В. ____________

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ”

Розглянуто та схвалено на “ЗАТВЕРДЖУЮ”

засіданні циклової комісії Директор коледжу

загально-технічних

та механічних дисциплін

Протокол №_________________ _____________ О.А.Єрмоленко

Від “____”_____________20__ р “____”_______________ 20__ р.

Голова комісії ________ Амелін А.Я.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.