Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Блиц тест

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.Оқ бойынша қозғалатын жүкқармап алғыш органның арба немесе оққа ілінген кран түрі?

A. Оқ краны

B. Көпірлік типті кран

C. Арқан арқылы жүретін кран

D. Стационарлы кран

E. Қатарлы кран

2.Электроталь немесе арба арқылы қозғалатын көпірлік түрді иемденген конструкциясы бар кран түрі?

A. Оқ краны

B. Көпірлік типті кран

C. Арқан арқылы жүретін кран

D. Стационарлы кран

E. Қатарлы кран

3.Жүкқармапалғыш орган тірекке қатайтылған арқан арқылы қозғалатын жүк арбасына ілінген кран түрі?

A. Оқ краны

B. Көпірлік типті кран

C. Арқан арқылы жүретін кран

D. Стационарлы кран

E. Қатарлы кран

 

 

4.Жүкті штабельдеуге арналған құрылғысымен қозғалатын вертикальді колоннасымен жабдықталған жүккөтергіш кран?

A. Оқ краны

B. Көпірлік типті кран

C. Арқан арқылы жүретін кран

D. Стационарлы кран

E. Қатарлы кран

5.Қозғалуға мүмкіндігі жоқ негізге бекітілген қозғалмайтын кран түрі?

A. Оқ краны

B. Көпірлік типті кран

C. Арқан арқылы жүретін кран

D. Стационарлы кран

E. Қатарлы кран

6.Төмен жүрісті жұмыс кезіндегі және жүкті бірнеше қашықтыққа ауыстыру кезінде қолданылатын кран жетегінің түрі?

A. Қол жетегі

B. Электрикалық жетек

C. Гидравликалық жетек

D. Пневматикалық жетек

E. Ішкі жану қозғалтқышымен жабдықталған

7.Жарылуға қауіпті және жануға қауіпті ортада жұмыс жасағанда қолданылатын кран жетегінің түрі?

A. Қол жетегі

B. Электрикалық жетек

C. Гидравликалық жетек

D. Пневматикалық жетек

E. Ішкі жану қозғалтқышымен жабдықталған

8.Электросетьке байланысы жоқ жерде кранда қолданылатын жетек түрі?

A. Қол жетегі

B. Электрикалық жетек

C. Гидравликалық жетек

D. Пневматикалық жетек

E. Ішкі жану қозғалтқышымен жабдықталған

9.Айнымалы тоқтың электрқозғалтқышын қолданатын крандағы жетек түрі?

A. Қол жетегі

B. Электрикалық жетек

C. Гидравликалық жетек

D. Пневматикалық жетек

E. Ішкі жану қозғалтқышымен жабдықталған

10.КПД жоғары емес,кран жылдамдығының дәрежелік емес реттелуін іске асыыратын,компактты крандағы жетек түрі?

A. Қол жетегі

B. Электрикалық жетек

C. Гидравликалық жетек

D. Пневматикалық жетек

E. Ішкі жану қозғалтқышымен жабдықталған

Қолданылған әдебиеттер

1. А.А. Окороков, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», М., изд-во «Недра», 1970, 208 стр.

 

Практикалық жұмыс №15

ҒИМАРАТТЫҢ ӨРТ ЖАРЫЛЫСТЫ ЖӘНЕ ӨРТТІ ҚАУІПТІЛІГІ БОЙЫНША ЖІКТЕУ

Тақырып:Жану, жарылу қаупi бар және өрт қауiбi бойынша бөлмелердiң категориялауы. Газ ауа қоспалары және аэрожүзiндiлердi жарылысты артық қысымды есептеу.

Жұмыс мақсаты: Күй параметрлерін (қысым, температураны т.б.)ескере отырып зерттеу нәтижелерінің негізінде материалдар мен заттардың қауіптілік қасиетін анықтау.

Жоспар:

1.Осы тақырып бойынша теориялық бөлімін ұғыну

2.Газ ауа қоспалары және аэрожүзiндiлердi жарылысты артық қысымды есептеу бойынша есептеудiң әдеттенуi.

Бақылау сұрақтары:

1.Бөлмелер өрт және жарылыс қауiп-қатер бойынша қандай категорияларға жiктеледi ?

2.Жанатын газдардың артық қысымын анықтайтын формуланы келтір.

3.Бөлмеге түсетін заттардың саны алдын ала қандай жағдарға байланысты болады?

4.Жанатын ұнтақ пен шаң жарылысы кезінде артық қысымның формуласын келтір?

5.Тез оталатын сұйықтар қандай разрядтарға бөлінеді?

Глоссарий:

Өрт – адам өміріне қауіп төндіретін және бағалы материалдарды жоюмен жүретін жанудың қадағалауынсыз процесс.

Жалындау – ең бастапқы стадиясында өшірілген өрт.

Отқа төзімділік шегі деп отқа төзімді конструкциялардың сынақтан өтуінен бастап конструкцияда ақаулар пайда болғанға дейінгі сағатпен өлшенетін уақыт.

Өртке қарсы кедергі - өрттің жайылмауына кедергі келтіретін әр түрлі құрылғы және жылу өткізгіштен жылудың берілмеуін, сәулелі энергияның әсерін, оттың жайылмауын тікелей қорғанысты қамтамасыз етеді.

Өртті профилактика – өртті тез сөндіруді және жанған мекемеден адамдардың көшіру жағдайын жасау, пайда болған өрттің жайылмауын шектеу, өртті ескерту мақсатында өткізілетін мемлекеттік және қоғамдық іс шаралар жүйесі.

Схемалар, тапсырмалар, жағдайлар

Есеп 1. Проточный режимде сутегімен жұмыс жасалытын құрылғы тұрған бөлмедегі жарылыстын артық қысымын есептеу керек,құрылғы апат болған жағдайда ауаға сутегі түседі.жарылыс от қауіптілігі бойынша бөлмені жіктеу. Есептеу кезінде құрылғыдан сутегі жалындап жанатынын басқа жанғыш заттар мен материалдардың бөлмеде жоқ екенін ескеру керек, газ беру автоматты түрде сөндіріледі.

Алғашқы мәлеметтер: 20˚с сутегі тығыздығы 0,083кгм-3, құрылғы көлемі Vап = 2м3, құрылғы мен құбырдағы қысым Р12=150кПа, құбыр радиусы r=0,03, құбыр ұзындығы L=5м, бөлме көлемі 375м3 , сутегі шығыны 3∙10-3 м3/с;

Шешімі: Құбырдың апатты жағдайда сөндірілгенінен кейінгі бөлмеге келіп түскен газ мөлшерін анықтаймыз V2T =21∙10-3м3.

Құбырдың апаттын сөндіруіне дейінгі бөлмеге одан келіп түскен газ мөолшерін анықтаймыз: V1T =360∙10-3м3, VT =381∙10-3м3. Құрылғыдан шыққан газ көлемі анықтаймыз: V6 = 3 м3.

Апат кезінде бөлмеге келіп түскен газ массасы: т = 0,264кг

Жанғыш газдың стехиометриялық коэффициентін анықтаймыз: Сст=29,3%

Артық қысымды есептейміз: = 5,1 кПа

Осыншама жарылыс кезінде 5кПа-дан артық қысым жаралды.Осыншама бөлменің А категориясына жататытын анықтадық.

Есеп 2.Кремнииді 100млм-ден төмен етіп ұсату жүретін бөлмедегі жарылыс кезіндегі артық қысымды есептеу; Бөлмеде басқа қауіпті заттар мен материалдар жоқ. Ұсату – ұнтақтау құрылғысы периодты жұмыс жасайды. Алғашқы мәлеметтер: кремниидің жану жылуы НТ = 3,24∙10-7Дж/кг, ауа темпиратурасы 293К, ауа тығыздығы 1,206 кг/м3, құрылғыдағы кремний шаңының мөлшері т = 50кг, жану кезінде бөлмеде тұрып қалған шаң молшері М1 = 10 м , бөлме көлемі 10000 м3

Шешімі: қол жететін және қиын жететін жерлерге тұрып қалған шаң массасы жоқ болғындықтан β1=1, β2=0 деп аламыз. Сондай-ақ, есептің шартысында желдеткіш көрсетілмегендіктен, осындай жүйелермен кететін шаңның үлесін α = 0деп аламыз. Сонда т1 = т1 + 10 кг, ал т2 =0. жатып қалған шаң массасын анықтаймыз: тп =16,7 кг

Периодты түрде жұмыс жасайтын аппаратпен есептеп отырғандықтан тав= 50 кг7

Қосылған шаң мөлшері твз = 15 кг. Апатты жағдайда бөлме көлеміне қатысты өлшеген шаң массасы т =65 кг. Артық қысымды анықтаймыз = 25,4 кПа

Осылайша, жарылыс кезінде 5 к Па – дан артық қысым таралады, яғни бөлменің кесте мәлеметтеріне сүйене отырып, В категориясына жататынын анықтадық.

 

Негізге анықтамалар мен түсініктемелер.

 

Жіктеу – бұл бөлмелер мен ғимараттарды өндірістің және қоймалық жіберілуі жіктеу номенклатурасы жән оларды анықтау әдістемесіне сәйкес, НПБ 105-203 сәйкестендірілген, өрт жарылысты қауіптілігінің сипаттамасы және мөлшеріне , оның ішінде орналасқан заттар мен материалдарға тәуелді.

Бөлмелердің өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктеу 11.1 кестеге сәйкес қабылданады. Ережеге сәйкес, кез келген лабораториялық бөлмелерде жанғыш заттар (жиһаз, қағаз, және т.б.) бар, сондықтан олар В категориясына жатқызылады.

Кесте11.1

Бөлмелердің өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктелуі

Бөлмелерді жіктеу Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А Өрт жарылысты қауіпті Жанғыш газдар, жеңіл тұтанатын температурасы 28 °С аспайтын сұйықтар және олар тұтану кезінде бугаздыауалық жарылыс қауіпті қоспалар түзуі мүмкін, бөлмелердегі жарылыстың артық қысымы 5 кПа жоғары.
Б Өрт жарылысты қауіпті Жанғыш шаңдар, жеңіл тұтанатын температурасы 28 °С жоғары сұйықтар, тұтану кезінде шаңды- немесе бу-ауалы жарылысқа қауіпті қоспа түзуі мүмкін бөлмелердегі жарылыстың артық қысымы 5 кПа жоғары.
В1-В4 Өртті Жанғыш және қиын жанғыш сұйықтар, қатты жанғыштар және қиын жанғыш заттар мен материалдар, сумен, ауа оттегісімен немесе бір бірімен тек жана алады. Б
Г Ыстық, балқыған күйдегі жанбайтын заттар мен материалдар, олардың өңдеу үрдісі сәлелік жылу, жалындардың бөлінуімен жүредц; жанғыш газдар, сұйықтар мен қатты заттар.
Д Салқын күйдегі жанбайтын заттар мен материалдар.

 

Жарылыстың артық қысымын өлшеу үшін, оған қатысатын заттардың мөлшерін білу қажет. Жарылысқа қатысатын заттардың мөлшерін анықтауда, аппараттардың біреуінде апаттық есептеудің болуы, сөндіруге қажетті бір уақытта трубалардан заттардың ағуы, құйылған сұйықтық немесе кез келген басқа ашық беттердегі буланудың болуы.

Егере бөлмелердегі артық қысымды есептеу нәтижесінде, жанғыш газдар немесе жеңіл жанғыш сұйықтар(ЖЖС), жану температурасы 28 °С аспайтын, қысымы 5кПа жоғары болса, оларды А категориясына жатқызылады. Олай болмаған жағдайда бөлмелерді Б категориясына қатысты тексеріс жүргізіледі, егер де онда жоғары температурадан астам жанғыш сұйықтар немесе шаң және ұнтақты жанғыштар қарастырылса.

Жарылыс уақытында, апат кезінде аппараттан түсетін шаң, трубалардан бөлмелердегі қондырғының және құрылыс конструкциясының беттерінде жиналған шаң қатысатын болса.

Егер бөлмеде бір уақытта жанғыш шаңдар мен ЖЖС немесе жанғыш сұйықтар болса, әр материалдың түрлерінің жарылыстағы артық қысымы қосылады және 5кПа шектелген мәнімен сәйкестендіріледі.

Бөлмедегі қоырытынды бойынша В категориясына жатқызғаннан кейін, өртті категориясының В1 – В4 түрлерін таңдау келісімін қарастыру керек.

Бөлмелердегі өртті категория кез келген аймақтардағы уақытша өрттің меншікті максималды мәнін өртті жүктеудің меншікті өсімімен 11.2 кестеде берілген салыстырумен анықталады.

 

Кесте11.2

Бөлмедегі өрт қауіптілігін жіктеуді анықтау

Жіктеу Өртті меншікті жүктеу, МДж/м2
В1 Менее 2200
В2 1401...2200
В3 181...1401
В4 1...181

 

Бөлмелердегі өртті жүктеу өзіне әртүрлі жанғыш және қиын жанғыш сұйықтар және өртті қауіпті аймақтардағы шамадағы қатты материалдар жатқызылады. Өртті жүктеу (МДж) келесі формуламен анықталады:

 

, (11.1)

 

Мұндағы: -өртті жүктеудегі j – ші материалдың мөлшері, кг; - өртті жүктеудің j – ші материалдардағы төменгі жану жылуы, МДж/кг (кесте 11.3).

 

Өрттің меншікті жүктелуі (МДж/м2) келесі формуламен анықталады:

 

, (11.2)

Мұндағы S – өртті жүктеуді орналастыру ауданы, м2 (10 м2 кем емес).

Егер берілген әдістеме бойынша бөлмелерді В2 немесе В3 категориясына жатқызсақ, онда келесі шарттар тексеріледі:

 

(11.3)

Мұндағы H – бөлме биіктігі, м.

Егер бұл шарт орындалмаса, онда оларды В1 немесеВ2 категориясына жатқызамыз.

Кесте11.3.

Өрт қауіпті материалдардың жану жылу

Зат немесе материал Материалдардың төменгі жану жылуы, кДж/кг
Алюминий
Ацетон
Бензин
Бензол
Бумага
Дерево
Керосин
Кремний
Магний
Толуол
Резина
Фенол
Этанол
Полиэтилен

 

Бөлмелердің категориясын анықтап болғасын, бөлмелер мен ғимараттардың өрт жарылысты қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жобалық шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, толық ғимараттар есептелінеді. Егер ол белгісіз болса, онда ғимарат өрт жарылысты қауіптілігі лабораторияның категориясымен алынады.

Жарылыстың артық қысымын есептеу

Жарылыстың индивидуалды жанғыш заттарының артық қысымы С, Н, О, N, Cl, Br, I, F,атомдарынан тұрады және келесі формуламен анықталады:

 

, (11.4)

 

Мұндағы: Pmax – анықтамалардағы мәліметтерге сәйкес, жабық көлемдегі стехиометриялық газ ауалық немесе бу ауалық қоспалардағы жарылыстың стехиометриялық максималды қысымы, ол болмаған жағдайда 900 кПа тең деп аламыз; Р0 – бастапқы қысым 101 кПа тең деп аламыз; т – бөлмеден шығатын есептеу нәтижесіндегі жанғыш газдардыңғ ЖЖС буының және жанғыш сұйықтардың массасы, кг; Z – Жарылыс кезіндегі жанғыштардың қатысым коэффициенті, 1- сутегі үшін, 0,5 –басқа жанғыш газдар үшін, 0,3 – ЖЖС және басқа жанғыш сұйықтар үшін, 0,5 – жанғыш шаңдар үшін; V – бөлменің еркін көлемі, м, бөлме көлемін 80 % тең деп аламыз; ρг – есептеу температурасы кезіндегі бу немесе газдың тығыздығы, кг/м3; Сст – жанғыштың стехиометриялық концентрациясы, %, келесі формуламен анықталады:

 

, (11.5)

Мұндағы: - жану реакциясы кезіндегі оттегінің стехиометриялық коэффициенті (пС, пН, п0, пх- жанғыштарының молекуладағы С, Н, О атом және галоид саны); Кн – бөлмелердің герметикалық еместігі және жану үрдісінің адиабаталық еместігінің коэффициенті, 3-ке тең деп аламыз.

Қалған жанғыш заттардың және олардың қоспалары үшін жарылыстың артық қысымын(кПа) есептеу келесі формуламен анықталады:

 

, (11.6)

Мұндағы: Нт – жану жылуы, кДж/кг; ρв – Т температурасындағы жарылысқа дейінгі ауаның тығыздығы; Ср – ауаның жылусыйымдылығы, 1,01кДж/(кг·К) тең деп қабылдаймыз; Т0 – ауаның бастапқы температурасы, К.

Егер бөлмеде жанғыш газдардың қолдануымен жұмыс жүргізілсе, онда артық қысымды есептеу 11.4 немесе 11.6 формуласымен анықталады, газдың апаттық есептеуі кезінде бөлмеге кіретін массасы (кг) келесі формуламен анықталады:

 

т = (Vа + Vт) ρг, (11.7)

 

Мұндағы Vа – аппараттан шығатын газдың көлемі, м3; Vт – трубалардан шығатын газдың көлемі, м3.

 

Vа = 0,01Р1V, (11.8)

 

Мұндағы: Р1 – аппараттағы қысым, кПа; V- аппараттың көлемі, м3;

 

Vт = V + V, (11.9)

 

Мұндағы. V – сөндіруге дейінгі трубадан шығатын газдың көлемі, м3:

V = qt, (11.10)

 

Мұндағы: q – трубадағы газдың шығыны, м3/с; t – трубаны сөндіру уақыты;

V - сөндіруден кейінгі трубадан шығатын газдың көлемі, м3:

 

V = 0,01πР2 r2L, (11.11)

 

Мұндағы: Р2 – трубадағы қысым, кПа; r – трубаның ішкі диаметрі, м;

L – апаттық аппараттан желдетуге дейінгі трубаның ұзындығы , м.

Трубаны сөндіру уақыты t 120с тең деп алынады, егерде автоматтық сөндіру жүйесі болса және қолмен сөндіру кезінде 300 тең болса.

ЖЖС және жанғыш сұйықтармен жұмыс істеу кезінде бөлмелердегі жарылыстың артық қысымы 11.4 немесе 11.6 формуласымен анықталады. Бөлмеге түсетін сұйықтардың буының массасы (кг), кейбір көздері бар кезіндегі булану (құйылатын сұйықтың бетінде, бояу кезіндегі жаңадан енгізілгеннің беттері, жуу немесе жабу, ашық сыйымдылықтардың беттері) келесі формуламен анықталады:

 

т = тр + тот + тс , (11.12)

 

Мұндағы: тр – құю бетінен түсетін будың массасы, кг; тот – ашық беттерден түсутін будың массасы, кг; тс – қолданылатын құрамы берілген беттерден түсетін будың массасы, кг.

11.12 формулада берілген әрбіреуі келесі формулалармен анықталады:

 

m = WFjt, (11.13)

 

Мұндағы: W — булану қарқындылығы, кг/(с·м2); Fj – булану аудану, м2; t – булану уақыты, с.

Булану қарқындылығы W, кг/(с·м2) анықтамалық немесе тәжірибелік мәліметтермен анықталады. Бөлме температурасындағы ЖЖС үшін есептеу келесі формуламен жүргізіледі:

 

, (11.14)

 

Мұндағы: η – 11.4 кесте бойынша алынатын, булану бетіндегі жылдамдықтың ауа ағынының температурасына қатысының коэффициенті; Рн – есептеу температурасы кезіндегі қаныққан сұйық буының қысымы, кПа, Антуан теңдігімен анықталады.; М - молекулярлық масса, г/моль.

Кесте 11.4

ЖЖС қарқынды булануын есептеуге арналған коэффициенттерінің мәні

Бөлмедегі ауалық ағынының жылдамдығы, м/с t температурадағы η коэффициентінің мәні, °С, бөлмедегі
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6

 

ЖЖС немес жанғыш сұйықтардың құйылуы кезінде булану аумағы испарения F келесі есептеу анықталады: құрамында массасы бойынша 1л қоспа мен балқыма 70 % бар 1л қоспа мен балқыма және аздау еріткіштер,аумағы 0,5 м2 құйылады, ал қалғандары 1 м2 бөлменің еденіне құйылады.

Сұйықтың булану ұзақтығы t толық булану уақытына тең деп алынады, 3600 с артық емес.

Ережеге сәйкес, лабораторияда бар дисперсті жанғыш материалдардың мөлшері артық қысымды жетілдіруге жеткіліксіз 5 кПа асады. Осыған сенімді болу үшін, 9.5 теңдік бойынша қайта есептеу жүргізіледі, m – жарылысқа қатысатын материал массасына қатысты, және алынған мәнді артық қысымды болдыруға қажеттіге келтіреміз, жарылысқа қатыса алатын материалдың нақты мөлшері 5 кПа. Егерде бірінші өсім екіншіге қарағанда көп болса, онда В категориясына жатқызылады.

Жанғыш ұнтақтардың және шаңдардың жарылысы кезіндегі артық қысымды есептеу келесі формуламен жүргізілед(кг)і:

 

, (11.15)

 

Мұндағы: Нт – материалдың жану жылуы, Дж/кг; ρв – жарылысқа дейінгі ауаның тығыздығы, кг/м3, Т0 бастапқы температурасында ; Ср – ауаның жылусыйымдылығы, Дж/(кг·К) 1,01 кДж/(кг·К тең деп аламыз); Z – жарылыс кезіндегі қатысатын жанғыш шаңдардың коэффициенті, метал мен қорытпалардың ұнтағы 1 ге тең; Кн 3-ке тең деп аламыз, егер артық қысым үлкен бөлмелерде есептелінсе, (мысалы, үлкен аумақты іскерлік немесе цех), 2ге тең, егерде үлкен емес бөлмелерде есептелінсе (желдету қондырғыларының камерасы, сүзгіш немесе циклондарды орналастыруға арналған бөлмелер); m – апаттық жағдай кезіндегі шаңды бөлменің көлеміндегі өлшеніп есептелінген масса,кг, келесі формуламен анықталады:

 

т = твз + тав , (11.16)

 

Мұндағы: твз - құйындалған шаңның есептелінген массасы, кг:

 

твз = Квз тп , (11.17)

 

Мұндағы: Квз – апаттық жағдайдың нәтижесі кезінде бөлмеге кіретін жиналған шаңның бөлшегі (тәжірибелік мәліметтер болмаған жағдайда, Квз = 0,9 тең деп аламыз), тп - апаттық кезге шейін бөлмеде жиналған шаңның массасы, кг; тав – апаттық жағдай нәтижесінде бөлмеге түсетін шаңның есептік массасы, кг:

 

тав = (тап + qτ)Кп , (11.18)

 

Мұндағы: тап - аппараттан бөлмеге түсетін жанғыш шаңның массасы, кг; q –апаттық аппаратқа сөндіруге дейінгі уақытта трубалар арқылы түсетін шаң тәрізді заттардың мөлшері, кг/с; τ - сөндіру уақыты t 120с тең деп алынады, егерде автоматтық сөндіру жүйесі болса және қолмен сөндіру кезінде 300 тең болса; Кп – шаңдану коэффициенті, ауадағы өлшенген массаның барлық шаңның массасының қатынасына тең ( тәжірибелік мәліметтер болмаған жағдайда, Кп өсімі 350 мкм кем емес, Кп = 0,5, 350 мкм кем болса Кп = 1,0); тп – апат кезінде бөлмеде жиналған шаңдардың массасы , кг:

 

тп = Кг (т1 + т2) / Ку, (11.19)

 

тi = Мi (1 - α) βi , (11.20)

 

Мұндағы тi (i = 1,2) – аралық жинастыру кезіндегі бөлмедегі әр түрлі беттеріндегі отырғызылған шаңның массасы; т1 – толық жинастыруарасындағы кезеңдегі бөлмелердің жинастыруға қиын жерлерінде орналастырылған, отырғызған шаңның массасы, кг; т2 - ағымдық жинастыру кезіндегі жинастыруға ыңғайлы жерлерде отырғызылған шаңның массасы, кг; М1 – жалпы жинастыру арасындағы уақытта бөлме көлемінде жиналған шаң массасы, кг; М2 – ағымдық жинастыру кезіндегі бөлме көлеміне шығатын шаңның массасы, кг; β1, β2 – қиын қол жетімсіз және қол жетімді жинастыру жерлеріндегі бөлме көлеміне шығатын шаң (β1 + β2 = 1; β1 = 1, β2 = 0); Ку – шаңды жинастыру тиімділігінің коэффициенті (құрғақ шаңды жинастыру кезінде 0,6 тең); Кг – жалпы жиналған шаңдағы жанғыш шаңның мөлшері.

 

Жұмысты орындау тәртібі

1. Бөлмелердің өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктеу әдістемесімен танысу.

2.Бастапқы берілгендерді вариант бойынша жазып алу (11.5 кестені қарау)

3. Есептеу жүргізу

4. Жарылыстың артық қысымын немесе меншікті өрттік жүктеуді анықтау, содан кейін ғимараттардың өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктелуін табу және ғимараттың жіктелуіне анықтама беру. Қорытынды жасау

5. Қорытынды жазып, мұғалімге тапсыру.

«Бөлмелердің өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктеу» тақырыбына байланысты практикалық жұмысқа варианттар

 

Тапсырма 1. Ағымдық режимде, аппараттың апаты кезінде және сутегінің ауаға түсуі нәтижесінде ауадағы сутегімен, жұмыс істейтін аппарат орналасқан бөлменің жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктеуін жүргізу.

Есептеу кезінде аппараттан шығатын барлық сутегі факелде жанатынын ескеру қажет, басқа жанғыш немесе өрт жарылысты заттар мен материалдар бөлмеде жоқ, газдың берілуі автоматты түрде сөндірілді.

Тапсырманың варианттары 11.5 кестеде берілген. Есептеу кезінде 20 °С температурадағы сутегінің тығыздығы ρвод = 0,083 кг/м3.

 

 

«Бөлмелердің өрт жарылысты және өртті қауіптілігі бойынша жіктеу» тақырыбына байланысты практикалық жұмысқа варианттар

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.