Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Поліпшення основних засобів відбувається в результаті: модернізації; модифікації; добудови; дообладнання; реконструкції.

Витрати, пов’язані поліпшенням основних засобів, являють собою за економічним змістом капітальні інвестиції і призводять до збільшення первісної вартості основних засобів.

На рис. 6.15 відображена кореспонденція рахунків з обліку витрат на поліпшення основних засобів.

 

 

Рис. 6.15. Облік витрат на реконструкцію та модернізацію основних засобів

 

Пояснення:

1. Відображена заборгованість підрядчикам за реконструкцію, модернізацію та дообладнання об’єктів основних засобів.

1а. Нараховано ПДВ на вартість прийнятих за актом робіт.

2. Списані витрати з реконструкції, модернізації та дообладнання на збільшення балансової вартості основних засобів.

 

Утримання основних засобів у робочому стані вимагає їхнього поточного обслуговування, а також проведення поточного і капітального ремонтів.

Витрати на обслуговування і ремонт основних засобів відносяться на витрати діяльності підприємства.

На рис. 6.16 наведена схема кореспонденції рахунків при обслуговуванні та ремонті основних засобів господарським (кредит рахунка 23 «Виробництво», субрахунки відповідного цеху допоміжного виробництва — ремонтно-будівельного або ремонтно-механічного) і підрядним (кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками») способами.

 

Рис. 6.16. Облік витрат на утримання основних засобів

 

Пояснення:

1. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів виробничого призначення.

2. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що забезпечують збут.

3. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів загальногосподарського призначення.

4. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що використовуються для досліджень і розробок.

5. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів ЖКГ і соціальної сфери.

2.5. Облік вибуття основних засобів

Вибуття основних засобів відбувається в результаті: реалізації; ліквідації; безоплатної передачі; внеску до статутного капіталу інших підприємств; невідповідності критеріям визнання активом.

При вибутті основних засобів комісія, створена за наказом керів­ника підприємства, складає Акт на списання основних засобів, в якому вказуються такі дані: первісна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу за час експлуатації, залишкова вартість, причина вибуття, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також сума отриманого доходу. На підставі акта здійснюються відповідні записи в аналітичному і синтетичному обліку основних засобів.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям основних засобів.

На рис. 6.17—6.21 відображена кореспонденція рахунків з обліку вибуття основних засобів.

 

 

Рис.6.17. Облік реалізації основних засобів

 

Пояснення:

1. Зарахована виручка від реалізації об’єкта.

2. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта.

3. Списана залишкова вартість реалізованого об’єкта.

4. Відображені витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів.

5. Відображена сума податкового зобов’язання з ПДВ (у разі реалізації виробничих основних фондів).

Рис. 6.18. Облік ліквідації основних засобів

 

Пояснення:

1. Списано суму зносу, нараховану за час експлуатації з ліквідованого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта.

3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж ліквідованого об’єкта.

4. Нараховані відрахування на соціальні заходи.

5. Оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації об’єкта.

 

 

Рис. 6.19. Облік безоплатної передачі основних засобів

 

Пояснення:

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість списаного об’єкта.

3. Нарахована сума податкового зобов’язання по ПДВ на залишкову вартість переданого об’єкта.

 

 

Рис. 6.20. Облік передачі основних засобів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства

 

Пояснення:

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість переданого об’єкта.

3. Відображена різниця між залишковою вартістю переданого об’єкта і справедливою вартістю інвестицій.

 

 

Рис. 6.21. Облік списання нестачі або псування основних засобів

 

Пояснення:

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта.

2. Списана залишкова вартість об’єкта.

3. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними.

4. Відображена сума зобов’язань за ПДВ.

5. Одержана сума відшкодування втрати.

6. Підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумою відшкодування та балансовою вартістю списаних основних засобів.9. Облік переоцінки основних засобів

Переоцінка об’єктів основних засобів здійснюється, якщо залишкова вартість їх більш як на 10 % відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Якщо переоцінка групи основних засобів проведена підприємством, то надалі вона повинна здійснюватись щорічно.

 

 

 

.

 

У разі переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів відображається у складі додаткового капіталу. Сума уцінки — у скла­ді витрат звітного періоду.

Якщо під час чергової дооцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є меншою за суму попередніх уцінок, то перевищення включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою останньої дооцінки і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.

Якщо під час чергової уцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є більшою за суму попередніх уцінок, то перевищення спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою останньої уцінки залиш­кової вартості об’єктів основних засобів і вказаним перевищення до витрат звітного періоду.

У разі вибуття об’єктів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Схема кореспонденції рахунків з операцій переоцінки основних засобів відображається на рис. 6.22—6.25.

 

Рис. 6.22. Облік дооцінки основних засобів

 

Пояснення:

1. Відображена сума дооцінки первісної вартості.

2. Відображена сума дооцінки зносу.

3. Відображена різниця (перевищення) попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта, що вибуває з експлуатації.

 

 

 

Рис. 6.23. Облік уцінки основних засобів

 

Пояснення: 1 і 1а. Відображена сума уцінки первісної вартості та нарахованого зносу.

 

Рис. 6.24. Облік уцінки основних засобів, раніше до оцінених

 

 

 

Рис. 6.25. Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених

 

Пояснення:

1 і 1а. Відображення дооцінки вартості об’єкта основних засобів:

1 — на суму попередньої уцінки;

1а — на залишок суми дооцінки.

2. Відображення дооцінки суми зносу.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.